1. Севернобанатски округ

Општина Ада
1. Техничка школа
24430 Ада, Моше Пијаде 47, Тел: 024853034
[email protected], http://tsada.edu.rs
Машинство и обрада метала
SNADSA 4D06MМашински техничар за компјутерско конструисање30/2/4 год.мађарски
SNADSA 4D13MТехничар за компјутерско управљање30/2/4 год.мађарски
SNADSA 3D31MМеталоглодач нумерички управљаних машина15/2/3 год.мађарски
SNADSA 3D20MАутомеханичар15/2/3 год.мађарски
Електротехника
SNADSA 4E08MЕлектротехничар рачунара30/2/4 год.мађарски
SNADSA 4E24SАдминистратор рачунарских мрежа30/0/4 год.
Геодезија и грађевинарство
SNADSA 4H26MАрхитектонски техничар30/0/4 год.мађарски
Град Кикинда
1. Гимназија Душан Васиљев
23300 Кикинда, Доктора Зорана Ђинђића 7, Тел: 023022557
[email protected], http://gimnazijaki.com/
Гимназија
SNKIGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
SNKIGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа
23300 Кикинда, Доктора Зорана Ђинђића 7, Тел: 023022023
[email protected], http://ekonomskaki.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
SNKISB 3K07SКонобар15/3/3 год.
SNKISB 3K08SКувар15/3/3 год.
Економија, право и администрација
SNKISB 4L01SЕкономски техничар30/3/4 год.
SNKISB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
SNKISB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
3. Средња стручна школа Милош Црњански
23300 Kикинда, Светосавска 57, Тел: 023022056
[email protected], http://miloscrnjanski.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
SNKISC 3A23SПекар15/3/3 год.
SNKISC 3A28SМесар15/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
SNKISC 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/5/4 год.
Геодезија и грађевинарство
SNKISC 4H26SАрхитектонски техничар30/5/4 год.
Здравство и социјална заштита
SNKISC 4O16SФармацеутски техничар30/5/4 год.
4. Техничка школа
23300 Кикинда, Светосавска 55, Тел: 023022275
[email protected], http://tsk.edu.rs
Машинство и обрада метала
SNKISD 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/5/4 год.
SNKISD 3D20SАутомеханичар15/5/3 год.
SNKISD 3D24SЗаваривач15/0/3 год.
Електротехника
SNKISD 4E11SЕлектротехничар телекомуникација30/0/4 год.
SNKISD 4E08SЕлектротехничар рачунара30/5/4 год.
SNKISD 4E21SЕлектротехничар за електронику на возилима30/0/4 год.
Саобраћај
SNKISD 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/5/4 год.
SNKISD 3I11SВозач моторних возила30/5/3 год.
Општина Кањижа
1. Пољопривредно-технички средњошколски центар Беседеш Јожеф
24420 Кањижа, Широка улица 70, Тел: 024874550
[email protected], http://techniq.edu.rs/
Пољопривреда, производња и прерада хране
SNKASA 4A03MПољопривредни техничар30/5/4 год.мађарски
SNKASA 4A07MВетеринарски техничар30/5/4 год.мађарски
SNKASA 3A19MЦвећар - вртлар30/0/3 год.мађарски
Машинство и обрада метала
SNKASA 4D06MМашински техничар за компјутерско конструисање30/5/4 год.мађарски
SNKASA 3D20MАутомеханичар15/5/3 год.мађарски
SNKASA 3D36MМеханичар грејне и расхладне технике 15/5/3 год.мађарски
Општина Нови Кнежевац
1. Гимназија
23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 11, Тел: 023083467
[email protected], http://www.gimnazijank.com/
Гимназија
SNNKGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
2. Средња школа Доситеј Обрадовић
23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 11, Тел: 023081434
[email protected], http://www.ssdonk.edu.rs/
Саобраћај
SNNKSB 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/0/4 год.
SNNKSB 3I11MВозач моторних возила30/0/3 год.мађарски
Трговина, угоститељство и туризам
SNNKSB 3K08SКувар15/5/3 год.
SNNKSB 3K08MКувар15/5/3 год.мађарски
SNNKSB 3K13SПосластичар15/5/3 год.
SNNKSB 3K13MПосластичар15/5/3 год.мађарски
Општина Сента
1. Сенћанска гимназија
24400 Сента, Главни трг 12, Тел: 024811751
[email protected], http://gimnazija-senta.rs
Гимназија
SNSEGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
SNSEGA 4R03MОпшти тип30/0/4 год.мађарски
SNSEGA 4R03ЕОпшти тип30/0/4 год.српско-енглески
SNSEGA 4R01MДруштвено - језички смер30/0/4 год.мађарски
2. Економско-трговинска школа Сента
24400 Сента, Главни трг 12, Тел: 024811549
[email protected], http://www.ekonomska-skola.rs
Економија, право и администрација
SNSESC 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
SNSESC 4L13MKомерцијалиста30/0/4 год.мађарски
SNSESC 4L10MФинансијски администратор30/0/4 год.мађарски
3. Средња медицинска школа
24400 Сента, Главни трг 12, Тел: 024817177
[email protected], http://www.medicinska-senta.edu.rs
Здравство и социјална заштита
SNSESD 4O13SМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.
SNSESD 4O13MМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.мађарски
SNSESD 3O20MЗдравствени неговатељ30/0/3 год.мађарски
4. Гимназија са домом ученика за талентоване ученике Бољаи
24400 Сента, Поштанска 18, Тел: 024816700
[email protected], http://www.bolyai-zenta.edu.rs/
Култура, уметност и јавно информисање
SNSEGB 4T11MЛиковни техничар20/0/4 год.мађарски
Гимназија
SNSEGB 4R19MОбдарени ученици у математичкој гимназији20/0/4 год.мађарски
Општина Чока
1. Хемијско-прехрамбена средња школа
23320 Чока, Моше Пијаде 28, Тел: 023071056
[email protected], http://www.hpscoka.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
SNCOSA 3A28SМесар15/3/3 год.
SNCOSA 3A28MМесар15/3/3 год.мађарски
SNCOSA 3A23SПекар15/3/3 год.
SNCOSA 3A23MПекар15/3/3 год.мађарски
Хемија, неметали и графичарство
SNCOSA 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/5/4 год.
SNCOSA 4F02MХемијски лаборант30/5/4 год.мађарски

2. Средњебанатски округ

Град Зрењанин
1. Зрењанинска гимназија
23100 Зрењанин, Гимназијска 2, Тел: 023566633
[email protected], http://www.zrenjaninskagimnazija.edu.rs
Гимназија
SRZRGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
SRZRGA 4R03SОпшти тип150/0/4 год.
SRZRGA 4R03MОпшти тип30/0/4 год.мађарски
SRZRGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа Јован Трајковић
23100 Зрењанин, Скерлићева бб, Тел: 023561584
[email protected], http://www.ekonomskazr.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
SRZRSB 3K06SТрговац30/3/3 год.
SRZRSB 3K07SКонобар30/3/3 год.
SRZRSB 3K08SКувар30/3/3 год.
SRZRSB 3K08MКувар30/0/3 год.мађарски
Економија, право и администрација
SRZRSB 4L01SЕкономски техничар30/3/4 год.
SRZRSB 4L09SПословни администратор30/3/4 год.
SRZRSB 4L10SФинансијски администратор30/3/4 год.
SRZRSB 4L05SПравни техничар30/3/4 год.
SRZRSB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
3. Медицинска школа
23000 Зрењанин, Новосадска 2, Тел: 023561413
[email protected], http://www.medicinska-skola.edu.rs
Здравство и социјална заштита
SRZRSC 4O13SМедицинска сестра - техничар90/0/4 год.
SRZRSC 4O13MМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.мађарски
SRZRSC 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
Остала делатност личних услуга
SRZRSC 3P04SМушки фризер15/0/3 год.
SRZRSC 3P02SЖенски фризер 15/0/3 год.
4. Пољопривредна школа
23100 Зрењанин, Македонска 2, Тел: 023562189
[email protected], http://www.zrpoljoprivredna.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
SRZRSD 4A03SПољопривредни техничар30/5/4 год.
SRZRSD 4A07SВетеринарски техничар30/3/4 год.
SRZRSD 4A05SТехничар хортикултуре30/0/4 год.
SRZRSD 3A15SРуковалац - механичар пољопривредне технике30/3/3 год.
5. Хемијско-прехрамбена и текстилна школа Урош Предић
23100 Зрењанин, Стевице Јовановића 46, Тел: 023561567
[email protected], http://www.upzr.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
SRZRSE 3A23SПекар30/5/3 год.
SRZRSE 4A10SПрехрамбени техничар30/5/4 год.
SRZRSE 3A26SПрерађивач млека15/0/3 год.
SRZRSE 3A28SМесар15/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
SRZRSE 4F03SХемијско-технолошки техничар30/5/4 год.
SRZRSE 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
SRZRSE 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/5/4 год.
Текстилство и кожарство
SRZRSE 4G12SМоделар одеће30/5/4 год.
6. Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла
23000 Зрењанин, Народног фронта 1, Тел: 023511376
[email protected], http://www.teslazr.edu.rs
Електротехника
SRZRSF 4E04SЕлектротехничар енергетике30/5/4 год.
SRZRSF 4E02SЕлектротехничар аутоматике30/0/4 год.
SRZRSF 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
SRZRSF 4E08MЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.мађарски
SRZRSF 3E15SЕлектроинсталатер15/5/3 год.
SRZRSF 3E15MЕлектроинсталатер15/0/3 год.мађарски
SRZRSF 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/5/3 год.
SRZRSF 3E17MЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/0/3 год.мађарски
Геодезија и грађевинарство
SRZRSF 4H26SАрхитектонски техничар30/0/4 год.
SRZRSF 3H12SДекоратер зидних површина 15/5/3 год.
SRZRSF 3H19SРуковалац грађевинском механизацијом15/5/3 год.
7. Техничка школа
23100 Зрењанин, Стевице Јовановића 50, Тел: 023561277
[email protected], http://tehnickazr.edu.rs/
Геологија, рударство и металургија
SRZRSG 3C21SРуковалац постројењима за добијање нафте и гаса30/0/3 год.
Машинство и обрада метала
SRZRSG 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
SRZRSG 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
SRZRSG 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
Саобраћај
SRZRSG 4I01SТехничар друмског саобраћаја60/0/4 год.
SRZRSG 3I11SВозач моторних возила30/0/3 год.
8. Музичка школа Јосиф Маринковић
23101 Зрењанин, Трг слободе 7, Тел: 023561104
[email protected], http://josif.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач - класична музика16/1/4 год.
   Дизајнер звука8/1/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар8/1/4 год.
9. Основна и средња школа 9. Мај
23101 Зрењанин, Народне омладине број 16, Тел: 023589021
[email protected], http://www.9majzr.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Манипулант у прехрамбеној производњи (једногодишње оспособљавање за рад )10/0/1 год.
Машинство и обрада метала
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )10/0/1 год.
   Аутолимар (ученици са тешкоћама у развоју)2/0/3 год.
   Бравар (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/3 год.
   Електрозаваривач (ученици са тешкоћама у развоју)4/0/3 год.
   Помоћник бравара (ученици са тешкоћама у развоју)1/0/2 год.
Текстилство и кожарство
   Конфекцијски манипулант (једногодишње оспособљавање за рад )10/0/1 год.
   Конфекцијски шивач (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
   Припремач намирница (ученици са тешкоћама у развоју)3/0/2 год.
Општина Нова Црња
1. Средња школа Ђуро Јакшић
23220 Српска Црња, Краља Александра 63, Тел: 023811041
[email protected], http://www.ssdjurajaksic.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
SRNCМA 3K06SТрговац30/0/3 год.
Економија, право и администрација
SRNCМA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Гимназија
SRNCМA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
Општина Нови Бечеј
1. Средња школа
23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 5, Тел: 023771077
[email protected], http://srednjaskolanovibecej.wordpress.com
Машинство и обрада метала
SRNBМA 3D20SАутомеханичар15/0/3 год.
SRNBМA 3D39SМеханичар привредне механизације15/0/3 год.
Електротехника
SRNBМA 4E26SТехничар мехатронике30/0/4 год.
Текстилство и кожарство
SRNBМA 4G20SТехничар дизајна одеће30/0/4 год.
Економија, право и администрација
SRNBМA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Гимназија
SRNBМA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
Општина Сечањ
1. Средња школа Вук Караџић
23240 Сечањ, Гимназијска 2, Тел: 023841035
[email protected], http://www.vukkaradzicsecanj.edu.rs
Машинство и обрада метала
SRSEМA 3D20SАутомеханичар15/0/3 год.
SRSEМA 3D39SМеханичар привредне механизације15/0/3 год.
Економија, право и администрација
SRSEМA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Гимназија
SRSEМA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.

3. Јужнобанатски округ

Општина Алибунар
1. Економско-трговинска школа Доситеј Обрадовић
26310 Алибунар, Вука Караџића 2, Тел: 013642287
[email protected], http://ekonomskaalibunar.wordpress.com
Трговина, угоститељство и туризам
Економија, право и администрација
JNALSA 4L01SЕкономски техничар60/0/4 год.
JNALSA 4L01PЕкономски техничар30/0/4 год.румунски
JNALSA 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
Општина Бела Црква
1. Белоцркванска гимназија и економска школа
26340 Бела Црква, Јована Цвијића 11, Тел: 013853475
[email protected], http://www.belocrkvanskagimnazija.edu.rs/
Економија, право и администрација
JNBCМA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Гимназија
JNBCМA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
2. Техничка школа Сава Мунћан
26340 Бела Црква, Јована Цвијића 7, Тел: 013851178
[email protected], http://www.tehnickaskolabc.edu.rs
Машинство и обрада метала
JNBCSB 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
JNBCSB 3D20SАутомеханичар15/5/3 год.
JNBCSB 3D39SМеханичар привредне механизације15/0/3 год.
Саобраћај
JNBCSB 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/0/4 год.
Остала делатност личних услуга
JNBCSB 3P04SМушки фризер15/0/3 год.
JNBCSB 3P02SЖенски фризер 15/2/3 год.
Град Вршац
1. Гимназија Борислав Петров Браца
26300 Вршац, Михајла Пупина 1, Тел: 013836448
[email protected], http://vrsackagimnazija.edu.rs
Гимназија
JNVRGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
JNVRGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
JNVRGA 4R03PОпшти тип30/0/4 год.румунски
2. Пољопривредна школа Вршац
26300 Вршац, Архитекте Брашована 1, Тел: 013805058
[email protected], http://bioskola.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
JNVRSB 4A03SПољопривредни техничар30/5/4 год.
JNVRSB 4A10SПрехрамбени техничар30/5/4 год.
JNVRSB 3A15SРуковалац - механичар пољопривредне технике15/5/3 год.
JNVRSB 3A23SПекар15/5/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
JNVRSB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
JNVRSB 3K08SКувар30/5/3 год.
3. Хемијско-медицинска школа
26300 Вршац, Стеријина 113, Тел: 013830292
[email protected], http://www.hms.edu.rs
Хемија, неметали и графичарство
JNVRSC 4F03SХемијско-технолошки техничар30/0/4 год.
JNVRSC 4F02SХемијски лаборант60/0/4 год.
JNVRSC 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
JNVRSC 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/0/4 год.
Здравство и социјална заштита
JNVRSC 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
JNVRSC 4O13SМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.
4. Школски центар Никола Тесла
26300 Вршац, Стеријина 40-44, Тел: 013830668
[email protected], http://www.teslavs.edu.rs
Машинство и обрада метала
JNVRSD 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
JNVRSD 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
JNVRSD 3D20SАутомеханичар30/0/3 год.
Електротехника
JNVRSD 4E03SЕлектротехничар електронике30/0/4 год.
JNVRSD 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
Економија, право и администрација
JNVRSD 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
5. Музичка школа Јосиф Маринковић
26300 Вршац, Трг победе 4, Тел: 013834581
[email protected], http://wwwmsjosifmarinkovic.com
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач - класична музика16/0/4 год.
   Музички извођач - џез музика16/0/4 год.
6. Школа за основно и средње образовање Јелена Варјашки
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22, Тел: 013839832
[email protected], http://jelenavarjaski.iz.rs
Текстилство и кожарство
   Ручни ткач (ученици са тешкоћама у развоју)3/0/3 год.
   Конфекцијски шивач (ученици са тешкоћама у развоју)1/0/3 год.
Остала делатност личних услуга
   Женски фризер 3/0/3 год.
   Мушки фризер3/0/3 год.
Општина Ковачица
1. Гимназија Михајло Пупин
26210 Ковачица, Николе Тесле57, Тел: 013661180
[email protected], http://www.gymko.edu.rs
Гимназија
JNKVGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
JNKVGA 4R03LОпшти тип30/0/4 год.словачки
Општина Ковин
1. Гимназија и економска школа Бранко Радичевић
26220 Ковин, Цара Лазара 197, Тел: 013744896
[email protected], http://www.gimeko.edu.rs
Економија, право и администрација
JNKOМA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
JNKOМA 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
Гимназија
JNKOМA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
2. Средња стручна школа Васа Пелагић
26220 Ковин, Цара Лазара 261, Тел: 013742200
[email protected], https://www.vasapelagickovin.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
JNKOSB 4A03SПољопривредни техничар30/5/4 год.
JNKOSB 3A15SРуковалац - механичар пољопривредне технике30/3/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
JNKOSB 3K08SКувар15/3/3 год.
JNKOSB 3K07SКонобар15/3/3 год.
Град Панчево
1. Гимназија Урош Предић
26000 Панчево, Игњата Барајевца 5, Тел: 301120
[email protected], http://www.gimnazijaurospredic.edu.rs
Гимназија
JNPAGA 4R04SПриродно - математички смер120/0/4 год.
JNPAGA 4R01SДруштвено - језички смер120/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа Паја Маргановић
26100 Панчево, Ослобођења 25, Тел: 013314349
[email protected], http://www.ekosko.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
JNPASB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
JNPASB 3K08SКувар15/5/3 год.
JNPASB 3K06SТрговац15/5/3 год.
JNPASB 3K13SПосластичар15/5/3 год.
JNPASB 3K07SКонобар15/5/3 год.
Економија, право и администрација
JNPASB 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
JNPASB 4L02SФинансијски техничар30/0/4 год.
JNPASB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
JNPASB 4L05SПравни техничар30/0/4 год.
3. Медицинска школа Стевица Јовановић
26100 Панчево, Пастерова бр.2, Тел: 0132511772
[email protected], http://www.medicinskapancevo.com
Здравство и социјална заштита
JNPASC 4O01SГинеколошко - акушерска сестра30/0/4 год.
JNPASC 4O13SМедицинска сестра - техничар90/0/4 год.
JNPASC 3O20SЗдравствени неговатељ30/0/3 год.
4. Пољопривредна школа Јосиф Панчић
26101 Панчево, Новосељански пут 31, Тел: 0132190022
[email protected], http://www.jpancic.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
JNPASD 4A03SПољопривредни техничар30/2/4 год.
JNPASD 4A07SВетеринарски техничар30/2/4 год.
JNPASD 4A04SТехничар пољопривредне технике30/2/4 год.
JNPASD 3A13SПољопривредни произвођач15/1/3 год.
JNPASD 3A19SЦвећар - вртлар15/1/3 год.
5. Машинска школа Панчево
26100 Панчево, Браће Јовановића 103, Тел: 013316396
[email protected], http://www.masinska.edu.rs
Машинство и обрада метала
JNPASE 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/5/4 год.
JNPASE 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање60/0/4 год.
JNPASE 3D20SАутомеханичар30/5/3 год.
JNPASE 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
JNPASE 3D50SОператер машинске обраде30/5/3 год.
Електротехника
JNPASE 4E26SТехничар мехатронике30/5/4 год.
Саобраћај
JNPASE 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/0/4 год.
JNPASE 3I11SВозач моторних возила30/5/3 год.
6. Електротехничка школа Никола Тесла
26100 Панчево, Максима Горког 7, Тел: 0132316806
[email protected], http://www.etsntesla.edu.rs
Електротехника
JNPASF 4E27SЕлектротехничар мултимедија30/5/4 год.
JNPASF 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
JNPASF 4E11SЕлектротехничар телекомуникација30/5/4 год.
JNPASF 4E24SАдминистратор рачунарских мрежа30/5/4 год.
JNPASF 4E04SЕлектротехничар енергетике30/5/4 год.
JNPASF 4E23SЕлектротехничар процесног управљања30/5/4 год.
7. Техничка школа 23. мај
26000 Панчево, Браће Јовановића 89, Тел: 013318977
[email protected], http://www.skola23maj.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
JNPASG 4A10SПрехрамбени техничар30/3/4 год.
JNPASG 3A28SМесар15/0/3 год.
JNPASG 3A23SПекар15/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
JNPASG 4F13SТехничар припреме графичке производње30/0/4 год.
JNPASG 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/0/4 год.
JNPASG 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/3/4 год.
Геодезија и грађевинарство
JNPASG 4H23SГеодетски техничар - геометар30/3/4 год.
JNPASG 4H26SАрхитектонски техничар30/0/4 год.
Остала делатност личних услуга
JNPASG 3P04SМушки фризер15/3/3 год.
JNPASG 3P02SЖенски фризер 15/3/3 год.
8. Музичка школа Јован Бандур
26000 Панчево, Војводе Живојина Мишића 3, Тел: 013345976
[email protected], http://www.muzickaskolapancevo.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач - класична музика24/0/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар8/0/4 год.
9. Балетска школа Димитрије Парлић
26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25, Тел: 013351649
[email protected], http://dimitrijeparlic.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Играч - класичан балет6/2/4 год.
   Играч - савремена игра6/1/4 год.
10. Школа за основно и средње образовање Мара Мандић
26000 Панчево, Цара Душана 34, Тел: 013353284
[email protected], http://www.maramandic.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Манипулант у производњи биља (једногодишње оспособљавање за рад )10/0/1 год.
   Цвећар - вртлар (ученици са тешкоћама у развоју)15/0/2 год.
Машинство и обрада метала
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )10/0/1 год.
   Помоћни обрађивач лима (ученици са тешкоћама у развоју)15/0/2 год.
Текстилство и кожарство
   Mанипулант у текстилству (једногодишње оспособљавање за рад ученици са тешкоћама у развоју)10/0/1 год.
   Шивач текстила (ученици са тешкоћама у развоју)10/0/3 год.

4. Севернобачки округ

Општина Бачка Топола
1. Гимназија и економска школа Доситеј Обрадовић
24300 Бачка Топола, Трг др Зорана Ђинђића бр.12., Тел: 024711934
[email protected], http://dositejbt.edu.rs/
Економија, право и администрација
SBBTGA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
SBBTGA 4L01MЕкономски техничар30/0/4 год.мађарски
Гимназија
SBBTGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
SBBTGA 4R03MОпшти тип30/0/4 год.мађарски
2. Пољопривредна школа
24300 Бачка Топола, Суботички пут б.б., Тел: 024711234
[email protected], http://poljoskola.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
SBBTSB 4A03SПољопривредни техничар30/0/4 год.
SBBTSB 4A03MПољопривредни техничар30/0/4 год.мађарски
SBBTSB 4A07SВетеринарски техничар30/0/4 год.
SBBTSB 4A07MВетеринарски техничар30/0/4 год.мађарски
SBBTSB 4A10MПрехрамбени техничар30/0/4 год.мађарски
SBBTSB 3A15MРуковалац - механичар пољопривредне технике15/0/3 год.мађарски
SBBTSB 3A27SПроизвођач прехрамбених производа15/0/3 год.
SBBTSB 3A23MПекар15/0/3 год.мађарски
SBBTSB 3A19SЦвећар - вртлар15/0/3 год.
3. Средња техничка школа Шинковић Јожеф
24300 Бачка Топола, Tрг Зорана Ђинђића 10, Тел: 024714434
[email protected], http://www.sinjo.edu.rs
Машинство и обрада метала
SBBTSC 4D08MМашински техничар моторних возила30/3/4 год.мађарски
Електротехника
SBBTSC 4E08SЕлектротехничар рачунара30/3/4 год.
SBBTSC 4E08MЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.мађарски
Остала делатност личних услуга
SBBTSC 3P02MЖенски фризер 15/3/3 год.мађарски
SBBTSC 3P03MПедикир и маникир15/3/3 год.мађарски
Град Суботица
1. Гимназија Светозар Марковић
24100 Суботица, Петефи Шандора 1, Тел: 552820
[email protected], http://www.gimnazijasubotica.edu.rs
Гимназија
SBSUGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
SBSUGA 4R04MПриродно - математички смер30/0/4 год.мађарски
SBSUGA 4R01SДруштвено - језички смер120/0/4 год.
SBSUGA 4R01MДруштвено - језички смер30/0/4 год.мађарски
SBSUGA 4R03HОпшти тип30/0/4 год.хрватски
2. Економска средња школа Боса Милићевић
24000 Суботица, Ђуре Ђаковића 21, Тел: 024559255
[email protected], http://ekonomskasu.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
SBSUSC 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
SBSUSC 4K10MТуристички техничар30/0/4 год.мађарски
SBSUSC 3K08SКувар15/0/3 год.
SBSUSC 3K08MКувар15/0/3 год.мађарски
SBSUSC 3K07SКонобар15/0/3 год.
SBSUSC 3K07MКонобар15/0/3 год.мађарски
Економија, право и администрација
SBSUSC 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
SBSUSC 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
SBSUSC 4L01MЕкономски техничар30/0/4 год.мађарски
SBSUSC 4L15SСлужбеник у банкарству и осигурању30/0/4 год.
3. Средња медицинска школа
24100 Суботица, Београдски пут 126, Тел: 024558336
[email protected], http://www.medicinskasu.edu.rs
Здравство и социјална заштита
SBSUSD 4O13SМедицинска сестра - техничар60/0/4 год.
SBSUSD 4O13MМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.мађарски
SBSUSD 4O01MГинеколошко - акушерска сестра30/0/4 год.мађарски
SBSUSD 4O17SСтоматолошка сестра - техничар30/0/4 год.
Остала делатност личних услуга
SBSUSD 3P02MЖенски фризер 30/0/3 год.мађарски
4. Политехничка школа
24000 Суботица, Максима Горког 38, Тел: 024663100
[email protected], http://www.politehnickasu.edu.rs
Шумарство и обрада дрвета
SBSUSE 4B15SТехничар за обликовање намештаја и ентеријера30/0/4 год.
SBSUSE 4B01MТехничар за пејзажну архитектуру30/0/4 год.мађарски
SBSUSE 3B20SОператер за израду намештаја30/0/3 год.
SBSUSE 3B16SСтолар15/0/3 год.
SBSUSE 3B17SТапетар - декоратер15/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
SBSUSE 4F33MТехничар за обликовање графичких производа30/0/4 год.мађарски
SBSUSE 4F32SТехничар за графичку припрему30/0/4 год.
Геодезија и грађевинарство
SBSUSE 4H26HАрхитектонски техничар30/0/4 год.хрватски
SBSUSE 4H08SИзвођач инсталатерских и завршних грађевинских радова30/0/4 год.
SBSUSE 3H12SДекоратер зидних површина 15/0/3 год.
SBSUSE 3H13SЗидар - фасадер15/0/3 год.
Култура, уметност и јавно информисање
SBSUSE 4T11SЛиковни техничар20/0/4 год.
5. Хемијско-технолошка школа
24000 Суботица, Максима Горког 53, Тел: 024644103
[email protected], http://www.hts.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
SBSUSF 4A10SПрехрамбени техничар30/3/4 год.
SBSUSF 4A10MПрехрамбени техничар30/2/4 год.мађарски
SBSUSF 3A23SПекар15/1/3 год.
SBSUSF 3A28SМесар15/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
SBSUSF 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/1/4 год.
SBSUSF 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/2/4 год.
SBSUSF 4F02SХемијски лаборант30/2/4 год.
SBSUSF 4F02MХемијски лаборант30/2/4 год.мађарски
Текстилство и кожарство
SBSUSF 4G12SМоделар одеће30/3/4 год.
SBSUSF 4G12MМоделар одеће30/2/4 год.мађарски
6. Техничка школа Иван Сарић
24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9, Тел: 024552031
[email protected], http://www.tehnickaskolasubotica.edu.rs
Машинство и обрада метала
SBSUSG 4D13MТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.мађарски
SBSUSG 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
SBSUSG 3D22MБравар - заваривач30/0/3 год.мађарски
SBSUSG 3D23SИндустријски механичар30/0/3 год.
Електротехника
SBSUSG 4E11MЕлектротехничар телекомуникација30/0/4 год.мађарски
SBSUSG 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
SBSUSG 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
SBSUSG 4E40MЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.мађарски
SBSUSG 4E26SТехничар мехатронике30/0/4 год.
SBSUSG 4E26MТехничар мехатронике30/0/4 год.мађарски
SBSUSG 3E15SЕлектроинсталатер30/5/3 год.
Саобраћај
SBSUSG 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/5/4 год.
SBSUSG 4I01MТехничар друмског саобраћаја30/5/4 год.мађарски
SBSUSG 3I11SВозач моторних возила30/0/3 год.
7. Гимназија за талентоване ученике Деже Костолањи
24100 Суботица, Трг жртава фашизма 21, Тел: 024670860
[email protected], http://www.tg.edu.rs
Гимназија
SBSUGB 4R03MОпшти тип30/0/4 год.мађарски
SBSUGB 4R10MОбдарени ученици у филолошкој гимназији - енглески језик24/0/4 год.мађарски
SBSUGB 4R17MОбдарени ученици у филолошкој гимназији - немачки језик24/0/4 год.мађарски
8. Музичка школа
24000 Суботица, Штросмајерова 3, Тел: 024525672
[email protected], http://www.muzickasu.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Дизајнер звука8/0/4 год.
   Дизајнер звука8/0/4 год.мађарски
   Музички сарадник - теоретичар8/0/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар8/0/4 год.мађарски
   Музички извођач - традиционална музика8/0/4 год.
   Музички извођач - традиционална музика8/0/4 год.мађарски
   Музички извођач - црквена музика8/0/4 год.мађарски
   Музички извођач - џез музика8/0/4 год.
   Музички извођач - џез музика8/0/4 год.мађарски
   Музички извођач - класична музика8/0/4 год.
   Музички извођач - класична музика8/0/4 год.мађарски
9. Школски центар са домом ученика Доситеј Обрадовић
24000 Суботица, Зрињског и Франкопана 2, Тел: 024556119
[email protected], http://www.skcentar.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Пекар4/0/3 год.српско-мађарски
   Месар3/0/3 год.српско-мађарски
Машинство и обрада метала
   Машинбравар5/0/3 год.српско-мађарски
   Бравар3/0/3 год.српско-мађарски
Хемија, неметали и графичарство
   Књиговезац (ученици оштећеног слуха)3/0/3 год.
Текстилство и кожарство
   Модни кројач3/0/3 год.српско-мађарски
Геодезија и грађевинарство
   Декоратер зидних површина 3/0/3 год.српско-мађарски
Остала делатност личних услуга
   Женски фризер 8/0/3 год.српско-мађарски
   Педикир и маникир8/0/3 год.српско-мађарски
10. Основна и средња школа Жарко Зрењанин
24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14, Тел: 024553037
[email protected], http://www.oisszarkozrenjanin.edu.rs/
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Манипулант у производњи биља (једногодишње оспособљавање за рад )6/0/1 год.српско-мађарски
   Цвећар - вртлар3/0/3 год.српско-мађарски
Машинство и обрада метала
   Електрозаваривач (ученици са тешкоћама у развоју)6/0/3 год.српско-мађарски
Текстилство и кожарство
   Конфекцијски шивач (ученици са тешкоћама у развоју)6/0/3 год.српско-мађарски
Геодезија и грађевинарство
   Водоинсталатер (ученици са тешкоћама у развоју)6/0/ год.српско-мађарски
   Помоћник водоинсталатера (ученици са тешкоћама у развоју)3/0/2 год.српско-мађарски
Трговина, угоститељство и туризам
   Пакер6/0/2 год.

5. Западнобачки округ

Општина Апатин
1. Гимназија Никола Тесла
25260 Апатин, Блок 112 бб, Тел: 025773211
[email protected], http://www.gimnazijaapatin.edu.rs
Гимназија
ZBAPGA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
2. Техничка школа са домом ученика
25260 Апатин, Пригревачка 72, Тел: 772216
[email protected], http://www.tehnicka-apatin.edu.rs
Машинство и обрада метала
ZBAPSB 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
Текстилство и кожарство
ZBAPSB 3G11SОбућар30/0/3 год.
Саобраћај
ZBAPSB 4I06SНаутички техничар - речни смер30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
ZBAPSB 3K08SКувар15/0/3 год.
ZBAPSB 3K07SКонобар15/0/3 год.
3. Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа
25260 Апатин, Блок 112 бб, Тел: 025773211
[email protected], http://gradedu.net
Шумарство и обрада дрвета
ZBAPSC 3B16SСтолар15/0/3 год.
ZBAPSC 3B17SТапетар - декоратер15/0/3 год.
Геодезија и грађевинарство
ZBAPSC 4H26SАрхитектонски техничар30/0/4 год.
Општина Кула
1. Основна школа и гимназија Пјетро Кузмјак са домом ученика
25233 Руски Крстур, Русинска 63, Тел: 025705030
[email protected], http://www.petrokuzmjak.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
ZBKUGA 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
Гимназија
ZBKUGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
ZBKUGA 4R03UОпшти тип30/0/4 год.русински
2. Економско-трговинска школа
25230 Кула, Маршала Тита 113, Тел: 025729150
[email protected], http://www.etskula.com
Трговина, угоститељство и туризам
ZBKUSB 3K08SКувар30/5/3 год.
ZBKUSB 3K06SТрговац15/5/3 год.
ZBKUSB 3K07SКонобар15/5/3 год.
Економија, право и администрација
ZBKUSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
ZBKUSB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
ZBKUSB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
ZBKUSB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
3. Средња техничка школа Михајло Пупин
25230 Кула, Лазе Костића 14, Тел: 025720103
[email protected], http://www.stsmihajlopupin.edu.rs
Машинство и обрада метала
ZBKUSC 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
ZBKUSC 3D20SАутомеханичар15/4/3 год.
ZBKUSC 3D24SЗаваривач15/2/3 год.
Електротехника
ZBKUSC 4E08SЕлектротехничар рачунара60/0/4 год.
ZBKUSC 4E02SЕлектротехничар аутоматике30/0/4 год.
4. Средња стручна школа
25220 Црвенка, Маршала Тита 107, Тел: 025731123
[email protected], http://www.ssscrvenka.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
ZBKUSD 4A10SПрехрамбени техничар30/5/4 год.
Машинство и обрада метала
ZBKUSD 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/3/3 год.
ZBKUSD 3D27SМашинбравар15/3/3 год.
Остала делатност личних услуга
ZBKUSD 3P04SМушки фризер15/0/3 год.
ZBKUSD 3P02SЖенски фризер 15/5/3 год.
Општина Оџаци
1. Гимназија и економска школа Јован Јовановић Змај
25250 Оџаци, Сомборска18, Тел: 0255742434
[email protected], http://www.gesjjz.edu.rs
Економија, право и администрација
ZBODGA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Гимназија
ZBODGA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
2. Техничка школа
25250 Оџаци, Школска 20, Тел: 0255746118
[email protected], https://tehnickaskolaodzaci.edu.rs
Машинство и обрада метала
ZBODSB 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
ZBODSB 3D24SЗаваривач15/3/3 год.
ZBODSB 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
ZBODSB 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
ZBODSB 3K07SКонобар15/3/3 год.
ZBODSB 3K08SКувар15/3/3 год.
Град Сомбор
1. Гимназија Вељко Петровић
25100 Сомбор, Доситеја Обрадовића 2, Тел: 025420327
[email protected], http://www.gimnazijaso.edu.rs
Гимназија
ZBSOGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
ZBSOGA 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
ZBSOGA 4R03MОпшти тип30/0/4 год.мађарски
2. Средња економска школа
25100 Сомбор, Апатински пут 90, Тел: 025421217
[email protected], https://www.ekonomskaso.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
ZBSOSB 3K08SКувар30/5/3 год.
ZBSOSB 3K08MКувар30/0/3 год.мађарски
ZBSOSB 3K06SТрговац15/5/3 год.
ZBSOSB 3K07SКонобар15/5/3 год.
Економија, право и администрација
ZBSOSB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
ZBSOSB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
ZBSOSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
ZBSOSB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
3. Средња медицинска школа Др Ружица Рип
25000 Сомбор, Подгоричка 9, Тел: 025430540
[email protected], http://www.medicinskaso.edu.rs
Здравство и социјална заштита
ZBSOSC 4O13SМедицинска сестра - техничар30/5/4 год.
ZBSOSC 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
ZBSOSC 4O16MФармацеутски техничар30/0/4 год.мађарски
ZBSOSC 4O14SФизиотерапеутски техничар30/0/4 год.
ZBSOSC 4O06SПедијатријска сестра - техничар30/0/4 год.
4. Средња пољопривредно-прехрамбена школа
25100 Сомбор, Хаџића Светића 18, Тел: 025482586
[email protected], http://www.sppssombor.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
ZBSOSD 4A03SПољопривредни техничар30/0/4 год.
ZBSOSD 4A07SВетеринарски техничар30/0/4 год.
ZBSOSD 4A10SПрехрамбени техничар30/0/4 год.
ZBSOSD 3A15SРуковалац - механичар пољопривредне технике15/3/3 год.
ZBSOSD 3A23SПекар15/3/3 год.
5. Средња школа Свети Сава
25100 Сомбор, Подгоричка 7, Тел: 025415699
[email protected], http://ss-svetisava.edu.rs
Хемија, неметали и графичарство
ZBSOSE 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/3/4 год.
ZBSOSE 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/3/4 год.
Текстилство и кожарство
ZBSOSE 4G12SМоделар одеће30/3/4 год.
Остала делатност личних услуга
ZBSOSE 3P02SЖенски фризер 30/3/3 год.
ZBSOSE 3P04SМушки фризер15/3/3 год.
ZBSOSE 3P03SПедикир и маникир15/3/3 год.
6. Средња техничка школа
25100 Сомбор, Трг Цара Лазара 4, Тел: 025421067
[email protected], http://www.tehnickaso.edu.rs/
Машинство и обрада метала
ZBSOSF 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
ZBSOSF 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
ZBSOSF 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
ZBSOSF 3D24SЗаваривач15/3/3 год.
Електротехника
ZBSOSF 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
ZBSOSF 4E04SЕлектротехничар енергетике30/0/4 год.
ZBSOSF 4E26SТехничар мехатронике30/0/4 год.
ZBSOSF 3E15SЕлектроинсталатер15/0/3 год.
ZBSOSF 3E15MЕлектроинсталатер30/0/3 год.мађарски
ZBSOSF 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења15/3/3 год.
Саобраћај
ZBSOSF 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/0/4 год.
ZBSOSF 3I11SВозач моторних возила30/3/3 год.
7. Музичка школа Петар Коњовић
25000 Сомбор, Венац Петра Бојовића 9, Тел: 025412054
[email protected], http://www.petarkonjovic.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика8/0/4 год.
   Дизајнер звука8/0/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар8/0/4 год.
8. Школа за основно и средње образовање са домом Вук Караџић
25000 Сомбор, Радоја Домановића 98, Тел: 025459111
[email protected], http://www.vuk-centar.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Цвећар - вртлар3/0/3 год.
Машинство и обрада метала
   Бравар4/0/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
   Кувар4/0/3 год.

6. Јужнобачки округ

Општина Бач
1. Пољопривредна школа
21420 Бач, Школска 1, Тел: 021771063
[email protected], http://www.poljoskolabac.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
JBBASA 4A03SПољопривредни техничар30/5/4 год.
JBBASA 3A19SЦвећар - вртлар15/5/3 год.
JBBASA 3A27SПроизвођач прехрамбених производа15/0/3 год.
Општина Бачка Паланка
1. Гимназија 20. октобар
21400 Бачка Паланка, Трг братства јединства 23, Тел: 021751235
[email protected], http://www.gimnazijabp.edu.rs/
Гимназија
JBPAGA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
JBPAGA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
JBPAGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
2. Средња стручна школа Радивој Увалић
21400 Бачка Паланка, Трг братства и јединства бр.23 , Тел: 0216040428
[email protected], http://ekonomskabp.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
JBPASB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
JBPASB 3K06SТрговац15/2/3 год.
JBPASB 3K08SКувар15/2/3 год.
JBPASB 3K07SКонобар15/1/3 год.
JBPASB 3K13SПосластичар15/0/3 год.
Економија, право и администрација
JBPASB 4L02SФинансијски техничар30/0/4 год.
JBPASB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
JBPASB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
3. Техничка школа 9. Мај
21400 Бачка Паланка, Kраља Петра I 2, Тел: 0216041472
[email protected], http://www.9maj.rs
Машинство и обрада метала
JBPASC 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
JBPASC 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
JBPASC 3D20SАутомеханичар15/0/3 год.
JBPASC 3D27SМашинбравар15/0/3 год.
Електротехника
JBPASC 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
JBPASC 4E24SАдминистратор рачунарских мрежа30/0/4 год.
JBPASC 4E23SЕлектротехничар процесног управљања30/0/4 год.
Општина Бачки Петровац
1. Гимназија Јан Колар са домом ученика
21470 Бачки Петровац, 14. војвођанске ударне словачке бригаде 12, Тел: 021780326
[email protected], http://jankollar.org
Гимназија
JBPEGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
JBPEGA 4R03LОпшти тип60/0/4 год.словачки
Општина Врбас
1. Гимназија Жарко Зрењанин
21460 Врбас, Палих бораца 9, Тел: 021704653
[email protected], http://gimnazijavrbas.rs
Гимназија
JBVRGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
JBVRGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
JBVRGA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
2. Средња стручна школа 4. јули
21460 Врбас, Светозара Марковића 53, Тел: 021790555
[email protected], http://
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Манипулант у прехрамбеној производњи (једногодишње оспособљавање за рад )12/0/1 год.
   Пекар (ученици са тешкоћама у развоју)8/0/3 год.
   Месар - кобасичар (ученици са тешкоћама у развоју)8/0/3 год.
JBVRSB 4A10SПрехрамбени техничар30/5/4 год.
JBVRSB 3A28SМесар15/0/3 год.
JBVRSB 3A23SПекар15/0/3 год.
Машинство и обрада метала
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )12/0/1 год.
   Аутолимар (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/3 год.
   Бравар (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/3 год.
JBVRSB 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
Хемија, неметали и графичарство
JBVRSB 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/5/4 год.
Саобраћај
JBVRSB 4I01SТехничар друмског саобраћаја60/5/4 год.
JBVRSB 3I11SВозач моторних возила30/10/3 год.
Општина Жабаљ
1. Средња школа 22. октобар
21230 Жабаљ, Николе Тесле 78, Тел: 021831345
[email protected], http://www.22oktobar.rs
Машинство и обрада метала
JBZAMA 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/10/4 год.
JBZAMA 3D39SМеханичар привредне механизације15/5/3 год.
JBZAMA 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/5/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
JBZAMA 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
JBZAMA 3K08SКувар30/10/3 год.
Економија, право и администрација
JBZAMA 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
Гимназија
JBZAMA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
Град Нови Сад
1. Гимназија Јован Јовановић Змај
21000 Нови Сад, Златне греде 4, Тел: 0212156166
[email protected], http://www.jjzmaj.edu.rs
Гимназија
JBNSGA 4R23SУченици са посебним способностима за физику20/0/4 год.
JBNSGA 4R04SПриродно - математички смер120/0/4 год.
JBNSGA 4R04ЕПриродно - математички смер30/0/4 год.српско-енглески
JBNSGA 4R04FПриродно - математички смер15/0/4 год.српско-француски
JBNSGA 4R04RПриродно - математички смер15/0/4 год.српско-руски
JBNSGA 4R04NПриродно - математички смер15/0/4 год.српско-немачки
JBNSGA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
JBNSGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
JBNSGA 4R19SОбдарени ученици у математичкој гимназији40/0/4 год.
JBNSGA 4R22SОбдарени ученици у рачунарској гимназији20/0/4 год.
2. Гимназија Светозар Марковић
21000 Нови Сад, Његошева 22, Тел: 0214721924
[email protected], http://www.s-markovic.edu.rs
Гимназија
JBNSGB 4R03SОпшти тип240/5/4 год.
JBNSGB 4R03MОпшти тип30/0/4 год.мађарски
3. Гимназија Исидора Секулић
21100 Нови Сад, Владике Платона 2, Тел: 021457132
[email protected], http://www.gimnazis.edu.rs
Гимназија
JBNSGC 4R04SПриродно - математички смер120/0/4 год.
JBNSGC 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
4. Гимназија Лаза Костић
21000 Нови Сад, Лазе Лазаревића 1, Тел: 0216740261
[email protected], http://www.gimnazijalazakostic.edu.rs
Гимназија
JBNSGD 4R03SОпшти тип180/15/4 год.
5. Средња школа Светозар Милетић
21100 Нови Сад, Народних хероја 7, Тел: 021423655
[email protected], http://ekosmile.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
JBNSSE 4K02SТрговински техничар60/5/4 год.
JBNSSE 3K06SТрговац30/0/3 год.
JBNSSE 4K04SУгоститељски техничар30/5/4 год.
JBNSSE 3K07SКонобар30/0/3 год.
JBNSSE 4K03SКулинарски техничар30/5/4 год.
JBNSSE 3K08SКувар30/5/3 год.
JBNSSE 3K13SПосластичар30/0/3 год.
JBNSSE 4K10SТуристички техничар60/0/4 год.
Економија, право и администрација
JBNSSE 4L01SЕкономски техничар120/5/4 год.
JBNSSE 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
JBNSSE 4L09SПословни администратор60/0/4 год.
6. Медицинска школа 7. Април
21100 Нови Сад, Војводе Книћанина 1, Тел: 0216541298
[email protected], http://www.7april.edu.rs/
Здравство и социјална заштита
JBNSSF 4O13SМедицинска сестра - техничар90/0/4 год.
JBNSSF 4O13MМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.мађарски
JBNSSF 4O13LМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.словачки
JBNSSF 4O06SПедијатријска сестра - техничар30/0/4 год.
JBNSSF 4O01SГинеколошко - акушерска сестра30/0/4 год.
JBNSSF 4O14SФизиотерапеутски техничар30/0/4 год.
JBNSSF 4O17SСтоматолошка сестра - техничар30/0/4 год.
JBNSSF 4O02SЗубни техничар30/0/4 год.
JBNSSF 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
JBNSSF 4O18SЛабораторијски техничар30/0/4 год.
JBNSSF 4O15SКозметички техничар30/0/4 год.
7. Пољопривредна школа са домом ученика - Футог
21410 Футог, Царице 2, Тел: 021895096
[email protected], http://www.poljosko.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
JBNSSG 4A03SПољопривредни техничар60/5/4 год.
JBNSSG 4A03MПољопривредни техничар30/5/4 год.мађарски
JBNSSG 4A04SТехничар пољопривредне технике30/5/4 год.
JBNSSG 4A05SТехничар хортикултуре30/5/4 год.
JBNSSG 4A01SЗоотехничар30/5/4 год.
JBNSSG 4A07SВетеринарски техничар90/5/4 год.
JBNSSG 3A19SЦвећар - вртлар30/5/3 год.
8. Средња машинска школа
21100 Нови Сад, Булевар краља Петра првог 38, Тел: 021444606
[email protected], http://www.masinskans.edu.rs
Машинство и обрада метала
JBNSSH 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
JBNSSH 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
JBNSSH 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
JBNSSH 4D17SТехничар за роботику30/0/4 год.
JBNSSH 3D20SАутомеханичар15/5/3 год.
JBNSSH 3D22SБравар - заваривач30/0/3 год.
JBNSSH 3D25SИнсталатер15/5/3 год.
9. Електротехничка школа Михајло Пупин
21000 Нови Сад, Футошка 17, Тел: 021421566
[email protected], http://www.etspupin.edu.rs
Електротехника
JBNSSI 4E02SЕлектротехничар аутоматике30/5/4 год.
JBNSSI 4E08SЕлектротехничар рачунара60/5/4 год.
JBNSSI 3E19SЕлектричар30/0/3 год.
JBNSSI 4E21SЕлектротехничар за електронику на возилима30/0/4 год.
JBNSSI 4E05SЕлектротехничар за термичке и расхладне уређаје30/5/4 год.
JBNSSI 4E26SТехничар мехатронике30/0/4 год.
JBNSSI 4E11SЕлектротехничар телекомуникација30/5/4 год.
JBNSSI 4E27SЕлектротехничар мултимедија60/0/4 год.
JBNSSI 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед48/0/4 год.
JBNSSI 4E04SЕлектротехничар енергетике30/5/4 год.
JBNSSI 4E03SЕлектротехничар електронике30/5/4 год.
JBNSSI 4E23SЕлектротехничар процесног управљања30/5/4 год.
JBNSSI 4E24SАдминистратор рачунарских мрежа 30/0/4 год.
JBNSSI 4E24MАдминистратор рачунарских мрежа 30/0/4 год.мађарски
JBNSSI 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/5/3 год.
JBNSSI 3E20SМонтер телекомуникационих мрежа15/5/3 год.
10. Техничка школа Павле Савић
21100 Нови Сад, Шајкашка 34, Тел: 021443746
[email protected], http://tspavlesavic.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
JBNSSK 4A12SТехничар за биотехнологију30/0/4 год.
JBNSSK 4A10SПрехрамбени техничар30/0/4 год.
JBNSSK 3A23SПекар15/5/3 год.
JBNSSK 3A28SМесар15/5/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
JBNSSK 4F03SХемијско-технолошки техничар30/0/4 год.
JBNSSK 4F02SХемијски лаборант30/0/4 год.
JBNSSK 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/0/4 год.
JBNSSK 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
JBNSSK 3F19SИзрађивач хемијских производа30/0/3 год.
Остала делатност личних услуга
JBNSSK 3P02SЖенски фризер 45/5/3 год.
JBNSSK 3P03SПедикир и маникир30/5/3 год.
JBNSSK 3P04SМушки фризер15/5/3 год.
11. Техничка школа Милева Марић Ајнштајн
21000 Нови Сад, Гагаринова 1, Тел: 021443444
[email protected], http://www.mmaricajnstajn.edu.rs
Шумарство и обрада дрвета
JBNSSL 4B02SШумарски техничар30/5/4 год.
JBNSSL 4B01SТехничар за пејзажну архитектуру30/5/4 год.
JBNSSL 3B16SСтолар15/5/3 год.
JBNSSL 4B15SТехничар за обликовање намештаја и ентеријера30/5/4 год.
JBNSSL 4B19SТехничар за ловство и рибарство - оглед20/0/4 год.
JBNSSL 3B17SТапетар - декоратер15/5/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
JBNSSL 4F17SФотограф30/5/4 год.
JBNSSL 4F15SТехничар штампе30/5/4 год.
JBNSSL 4F32SТехничар за графичку припрему30/5/4 год.
JBNSSL 4F33SТехничар за обликовање графичких производа30/5/4 год.
Текстилство и кожарство
JBNSSL 4G12SМоделар одеће30/0/4 год.
JBNSSL 4G20SТехничар дизајна одеће30/0/4 год.
Геодезија и грађевинарство
JBNSSL 4H26SАрхитектонски техничар60/5/4 год.
JBNSSL 4H23SГеодетски техничар - геометар30/5/4 год.
JBNSSL 4H05SГрађевински техничар за нискоградњу30/5/4 год.
JBNSSL 4H07SГрађевински техничар за хидроградњу30/5/4 год.
JBNSSL 4H27SТехничар за одржавање објеката - оглед24/0/4 год.
12. Саобраћајна школа Пинки
21100 Нови Сад, Шумадијска 12а, Тел: 021527155
[email protected], http://sspinki.edu.rs
Саобраћај
JBNSSM 4I01SТехничар друмског саобраћаја150/10/4 год.
JBNSSM 4I02SСаобраћајно - транспортни техничар30/5/4 год.
JBNSSM 4I03SТехничар вуче30/5/4 год.
JBNSSM 4I05SТранспортни комерцијалиста30/5/4 год.
JBNSSM 4I09SТехничар ПТТ саобраћаја30/5/4 год.
JBNSSM 4I10SТехничар унутрашњег транспорта30/5/4 год.
JBNSSM 3I11SВозач моторних возила90/10/3 год.
JBNSSM 4I06SНаутички техничар - речни смер30/5/4 год.
13. Музичка школа Исидор Бајић
21100 Нови Сад, Његошева 9, Тел: 021524580
[email protected], http://www.isidorbajic.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач - класична музика40/0/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар24/0/4 год.
14. Балетска школа
21100 Нови Сад, Јеврејска 7, Тел: 021529225
[email protected], http://baletska.com
Култура, уметност и јавно информисање
   Играч - класичан балет6/0/4 год.
   Играч - савремена игра6/0/4 год.
   Играч - народна игра16/0/4 год.
15. Школа за дизајн Богдан Шупут
21100 Нови Сад, Јанка Веселиновића 22, Тел: 021512244
[email protected], http://skolazadizajnbogdansuput.edu.rs/
Култура, уметност и јавно информисање
JBNSUP 4T11SЛиковни техничар20/0/4 год.
JBNSUP 4T13SТехничар дизајна амбалаже20/0/4 год.
JBNSUP 4T16SТехничар дизајна текстила20/0/4 год.
JBNSUP 4T15SТехничар дизајна графике20/0/4 год.
JBNSUP 4T15MТехничар дизајна графике20/0/4 год.мађарски
JBNSUP 4T14SТехничар дизајна ентеријера и индустријских производа20/0/4 год.
16. Школа за основно и средње образовање Милан Петровић
21000 Нови Сад, Браће Рибникар 32, Тел: 0216621253
[email protected], http://smp.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Манипулант у прехрамбеној производњи (једногодишње оспособљавање за рад )16/0/1 год.
   Манипулант у производњи биља (једногодишње оспособљавање за рад )6/0/1 год.
   Пекар (ученици са тешкоћама у развоју)8/0/3 год.
   Цвећар - вртлар (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/2 год.
Шумарство и обрада дрвета
   Манипулант у преради дрвета (једногодишње оспособљавање за рад )6/0/1 год.
Машинство и обрада метала
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )13/0/1 год.
   Аутолимар (ученици са тешкоћама у развоју)8/2/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
   Техничар припреме графичке производње20/4/4 год.
   Графички манипулант (једногодишње оспособљавање за рад)19/0/1 год.
   Ситоштампар (ученици са тешкоћама у развоју)8/0/2 год.
   Помоћник књиговесца6/2/3 год.
   Књиговезац (ученици оштећеног слуха)6/2/3 год.
   Бирографичар6/0/3 год.
Текстилство и кожарство
   Mанипулант у текстилству (једногодишње оспособљавање за рад ученици са тешкоћама у развоју)13/0/1 год.
   Ручни ткач (ученици са тешкоћама у развоју)16/1/3 год.
   Манипулант у производњи обуће и кожне галантерије (једногодишње оспособљавање за рад )8/0/1 год.
Геодезија и грађевинарство
   Молер (ученици са тешкоћама у развоју)6/1/2 год.
   Молерско-фарбарски манипулант (једногодишње оспособљавање за рад )6/0/1 год.
Саобраћај
   Телефониста, телепринтериста и радио оператер (слепи и слабовиди ученици)5/0/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
   Кувар10/0/3 год.
   Трговац8/0/3 год.
   Пакер6/0/2 год.
   Припремач намирница (ученици са тешкоћама у развоју)8/0/2 год.
Остала делатност личних услуга
   Фризерски манипулант (једногодишње оспособљавање за рад )12/0/1 год.
   Женски фризер (ученици оштећеног слуха)16/2/3 год.
Општина Србобран
1. Гимназија и економска школа Светозар Милетић
21480 Србобран, Трг професора Миливоја Туторова 4, Тел: 021730155
[email protected], http://www.gimnazijasrbobran.edu.rs
Економија, право и администрација
JBSRGA 4L02SФинансијски техничар30/0/4 год.
Гимназија
JBSRGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
Општина Сремски Карловци
1. Карловачка гимназија
21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 2, Тел: 021881777
[email protected], http://karlgimnazija.edu.rs
Гимназија
JBSKGA 4R10SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - енглески језик60/0/4 год.
JBSKGA 4R16SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - класични језици12/0/4 год.
JBSKGA 4R17SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - немачки језик12/0/4 год.
JBSKGA 4R24SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - шпански језик12/0/4 год.
JBSKGA 4R15SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - кинески језик12/0/4 год.
JBSKGA 4R11SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - француски језик12/0/4 год.
JBSKGA 4R13SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - италијански језик12/0/4 год.
JBSKGA 4R25SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - руски језик12/0/4 год.
Општина Темерин
1. Средња школа Лукијан Мушицки
21235 Темерин, Народног фронта 80, Тел: 021843272
[email protected], http://www.sslukijanmusicki.com
Машинство и обрада метала
JBTESA 3D20SАутомеханичар15/5/3 год.
JBTESA 3D20MАутомеханичар15/0/3 год.мађарски
JBTESA 3D24SЗаваривач15/5/3 год.
JBTESA 3D24MЗаваривач15/0/3 год.мађарски
Економија, право и администрација
JBTESA 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
JBTESA 4L06MТехничар заштите од пожара30/0/4 год.мађарски
Остала делатност личних услуга
JBTESA 3P03SПедикир и маникир15/5/3 год.
JBTESA 3P02SЖенски фризер 15/5/3 год.
Гимназија
JBTESA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
Општина Тител
1. Средња техничка школа Милева Марић
21240 Тител, Главна 7, Тел: 021860189
[email protected], http://stsmmarictitel.edu.rs
Машинство и обрада метала
JBTISA 3D20SАутомеханичар15/5/3 год.
JBTISA 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/5/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
JBTISA 4K10SТуристички техничар30/5/4 год.
JBTISA 3K08SКувар15/5/3 год.
JBTISA 3K07SКонобар15/5/3 год.
Економија, право и администрација
JBTISA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Општина Бечеј
1. Гимназија
21220 Бечеј, Зелена 13., Тел: 0216913165
[email protected], http://gimnazijabecej.edu.rs
Гимназија
JBBEGA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
JBBEGA 4R03MОпшти тип30/0/4 год.мађарски
JBBEGA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа
21220 Бечеј, Браће Тан 1, Тел: 0216916581
[email protected], http://www.ets-becej.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
JBBESB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
JBBESB 3K08SКувар15/5/3 год.
JBBESB 3K13MПосластичар15/5/3 год.мађарски
JBBESB 3K06SТрговац15/5/3 год.
JBBESB 3K06MТрговац15/5/3 год.мађарски
Економија, право и администрација
JBBESB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
JBBESB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
JBBESB 4L13MKомерцијалиста30/0/4 год.мађарски
JBBESB 4L15SСлужбеник у банкарству и осигурању30/0/4 год.
3. Техничка школа
21220 Бечеј, Уроша Предића 1, Тел: 0216915094
[email protected], http://tsbecej.edu.rs/
Машинство и обрада метала
JBBESC 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
JBBESC 3D50MОператер машинске обраде30/0/3 год.мађарски
Електротехника
JBBESC 4E05SЕлектротехничар за термичке и расхладне уређаје30/0/4 год.
JBBESC 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
JBBESC 4E40MЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.мађарски
Остала делатност личних услуга
JBBESC 3P02SЖенски фризер 15/0/3 год.
JBBESC 3P03SПедикир и маникир15/0/3 год.
4. Школа за основно и средње образовање Братство
21220 Бечеj, Доситејева 11, Тел: 0216916363
[email protected], http://www.facebook.com/BratstvoBecej
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Манипулант у производњи биља (једногодишње оспособљавање за рад )6/0/1 год.
   Манипулант у производњи биља (једногодишње оспособљавање за рад )6/0/1 год.мађарски
   Цвећар - вртлар (ученици са тешкоћама у развоју)8/0/2 год.
   Цвећар - вртлар (ученици са тешкоћама у развоју)8/0/2 год.мађарски
   Пекар (ученици са тешкоћама у развоју)4/0/3 год.
   Пекар (ученици са тешкоћама у развоју)4/0/3 год.мађарски
   Манипулант у прехрамбеној производњи (једногодишње оспособљавање за рад )6/0/1 год.
   Манипулант у прехрамбеној производњи (једногодишње оспособљавање за рад )6/0/1 год.мађарски
Машинство и обрада метала
   Бравар (ученици са тешкоћама у развоју)8/0/3 год.мађарски
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )6/0/1 год.мађарски
Остала делатност личних услуга
   Фризерски манипулант (једногодишње оспособљавање за рад )6/0/1 год.мађарски
   Фризер4/0/3 год.мађарски

7. Сремски округ

Општина Инђија
1. Гимназија
22320 Инђија, Трг слободе 2а, Тел: 022555095
[email protected], http://www.gimnazijain.edu.rs
Гимназија
SMINGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
SMINGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
2. Техничка школа Михајло Пупин
22320 Инђија, Цара Душана 2, Тел: 022561661
[email protected], http://mihajlopupin.edu.rs
Машинство и обрада метала
SMINSB 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
SMINSB 3D20SАутомеханичар15/0/3 год.
SMINSB 3D25SИнсталатер15/0/3 год.
Електротехника
SMINSB 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
SMINSB 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/0/3 год.
SMINSB 3E15SЕлектроинсталатер15/0/3 год.
Саобраћај
SMINSB 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/0/4 год.
SMINSB 3I11SВозач моторних возила30/0/3 год.
3. Средња школа Др Ђорђе Натошевић
22320 Инђија, Трг слободе 2а, Тел: 022/552-373
[email protected], www.natosevicin.edu.rs
Текстилство и кожарство
SMINSC 4G12SМоделар одеће30/5/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
SMINSC 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
SMINSC 3K07SКонобар15/5/3 год.
SMINSC 3K08SКувар15/5/3 год.
Економија, право и администрација
SMINSC 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
SMINSC 4L13SKомерцијалиста30/5/4 год.
Остала делатност личних услуга
SMINSC 3P04SМушки фризер15/5/3 год.
SMINSC 3P02SЖенски фризер 15/5/3 год.
Општина Пећинци
1. Техничка школа Миленко Веркић - Неша
22410 Пећинци, Школска 8а, Тел: 022436146
[email protected], http://www.tspecinci.rs
Машинство и обрада метала
SMPESA 3D23SИндустријски механичар30/0/3 год.
SMPESA 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/5/3 год.
SMPESA 3D24SЗаваривач15/5/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
SMPESA 3K06SТрговац30/5/3 год.
SMPESA 4K10SТуристички техничар30/5/4 год.
Економија, право и администрација
SMPESA 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
Општина Рума
1. Гимназија Стеван Пузић
22400 Рума, Партизанска бб, Тел: 022474515
[email protected], http://www.gimnazija-ruma.rs
Гимназија
SMRUGA 4R01SДруштвено - језички смер60/3/4 год.
SMRUGA 4R03SОпшти тип60/3/4 год.
2. Средња пољопривредно-прехрамбена школа Стеван Петровић - Бриле
22400 Рума, Вука Караџића 70, Тел: 022474784
[email protected], http://www.poljskolaruma.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
SMRUSB 4A03SПољопривредни техничар30/5/4 год.
SMRUSB 4A07SВетеринарски техничар30/5/4 год.
SMRUSB 3A28SМесар15/5/3 год.
SMRUSB 3A23SПекар15/5/3 год.
3. Средња техничка школа Миленко Брзак - Уча
22400 Рума, Вука Караџића 70, Тел: 022474716
[email protected], http://www.srednjatehnicka.edu.rs
Машинство и обрада метала
SMRUSC 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/5/4 год.
SMRUSC 4D08SМашински техничар моторних возила30/5/4 год.
SMRUSC 3D20SАутомеханичар15/0/3 год.
SMRUSC 3D21SБравар15/0/3 год.
Електротехника
SMRUSC 4E08SЕлектротехничар рачунара30/5/4 год.
SMRUSC 3E15SЕлектроинсталатер15/0/3 год.
SMRUSC 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/5/3 год.
4. Средња стручна школа Бранко Радичевић
22400 Рума, Партизанска бб, Тел: 022479033
[email protected], http://www.srednjabr.edu.rs
Текстилство и кожарство
SMRUSD 4G12SМоделар одеће30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
SMRUSD 3K07SКонобар15/5/3 год.
SMRUSD 3K08SКувар15/5/3 год.
Економија, право и администрација
SMRUSD 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
SMRUSD 4L05SПравни техничар30/0/4 год.
Остала делатност личних услуга
SMRUSD 3P02SЖенски фризер 30/5/3 год.
Град Сремска Митровица
1. Митровачка гимназија
22000 Сремска Митровица, Светог Саве 2, Тел: 022610390
[email protected], http://www.gimnazijasm.edu.rs
Гимназија
SMSMGA 4R04SПриродно - математички смер30/5/4 год.
SMSMGA 4R01SДруштвено - језички смер90/5/4 год.
SMSMGA 4R03SОпшти тип30/5/4 год.
SMSMGA 4R03ЕОпшти тип30/0/4 год.српско-енглески
SMSMGA 4R22SОбдарени ученици у рачунарској гимназији20/0/4 год.
2. Економска школа 9. Мај
22000 Сремска Митровица, Ђуре Даничића 2, Тел: 022615320
[email protected], http://www.es.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
SMSMSB 4K04SУгоститељски техничар30/5/4 год.
SMSMSB 4K10SТуристички техничар30/5/4 год.
SMSMSB 3K08SКувар30/5/3 год.
Економија, право и администрација
SMSMSB 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
SMSMSB 4L05SПравни техничар30/5/4 год.
SMSMSB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
SMSMSB 4L10SФинансијски администратор30/10/4 год.
3. Медицинска школа Драгиња Никшић
22000 Сремска Митровица, Јупитерова 26, Тел: 022625525
[email protected], http://www.medicsm.edu.rs
Здравство и социјална заштита
SMSMSC 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
SMSMSC 4O14SФизиотерапеутски техничар30/0/4 год.
SMSMSC 4O13SМедицинска сестра - техничар60/0/4 год.
SMSMSC 4O01SГинеколошко - акушерска сестра30/0/4 год.
SMSMSC 3O20SЗдравствени неговатељ30/0/3 год.
Остала делатност личних услуга
SMSMSC 3P04SМушки фризер15/0/3 год.
SMSMSC 3P02SЖенски фризер 15/0/3 год.
4. Прехрамбено-шумарска и хемијска школа
22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 3, Тел: 022622352
[email protected], http://www.psh-skola.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
SMSMSD 4A10SПрехрамбени техничар30/5/4 год.
SMSMSD 3A23SПекар15/0/3 год.
SMSMSD 3A28SМесар15/0/3 год.
Шумарство и обрада дрвета
SMSMSD 4B15SТехничар за обликовање намештаја и ентеријера30/2/4 год.
SMSMSD 4B02SШумарски техничар30/5/4 год.
SMSMSD 4B19SТехничар за ловство и рибарство - оглед20/0/4 год.
Хемија, неметали и графичарство
SMSMSD 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/5/4 год.
5. Средња техничка школа Никола Тесла
22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 29, Тел: 022639167
[email protected], http://nikolateslasm.edu.rs
Машинство и обрада метала
SMSMSE 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/3/4 год.
SMSMSE 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/5/4 год.
SMSMSE 3D22SБравар - заваривач30/0/3 год.
Електротехника
SMSMSE 4E11SЕлектротехничар телекомуникација30/3/4 год.
SMSMSE 4E08SЕлектротехничар рачунара30/3/4 год.
Геодезија и грађевинарство
SMSMSE 4H26SАрхитектонски техничар30/3/4 год.
6. Школа за основно и средње образовање Радивој Поповић
22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска 73, Тел: 022639185
[email protected], http://www.srp.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Цвећар - вртлар (ученици оштећеног слуха)4/0/2 год.
Хемија, неметали и графичарство
   Помоћник књиговесца4/0/3 год.
Геодезија и грађевинарство
Трговина, угоститељство и туризам
   Припремач намирница4/0/2 год.
Остала делатност личних услуга
   Фризер3/0/3 год.
7. Музичка школа Петар Кранчевић
22000 Сремска Митровица, Житна пијаца 28, Тел: 022639061
[email protected], http://krancevic.com
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика16/5/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар16/5/4 год.
Општина Стара Пазова
1. Гимназија Бранко Радичевић
22300 Стара Пазова, Светосавска 5, Тел: 022310271
[email protected], http://stapgim.edu.rs
Гимназија
SMSPGA 4R03SОпшти тип120/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа Вук Караџић
22300 Стара Пазова, Светосавска 5, Тел: 022310799
[email protected], http://www.etsvuk.rs
Трговина, угоститељство и туризам
SMSPSB 3K06SТрговац30/0/3 год.
Економија, право и администрација
SMSPSB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
SMSPSB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
SMSPSB 4L05SПравни техничар30/0/4 год.
SMSPSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
3. Техничка школа
22300 Стара Пазова, Светосавска 5, Тел: 022310641
[email protected], http://nema
Машинство и обрада метала
SMSPSC 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
SMSPSC 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
SMSPSC 3D20SАутомеханичар15/0/3 год.
SMSPSC 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
SMSPSC 4F32SТехничар за графичку припрему30/0/4 год.
Саобраћај
SMSPSC 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/0/4 год.
4. Школа за основно и средње образовање Антон Скала
22300 Стара Пазова, Карађорђева 12, Тел: 022310026
[email protected], http://nema
Машинство и обрада метала
   Бравар5/0/3 год.
Текстилство и кожарство
   Конфекционар - кројач6/0/3 год.
Општина Шид
1. Гимназија Сава Шумановић
22240 Шид, Лазе Костића 2, Тел: 0222712529
[email protected], http://www.gimnazijasid.znanje.info/
Економија, право и администрација
SMSIGA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Гимназија
SMSIGA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
SMSIGA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
2. Техничка школа Никола Тесла
22240 Шид, Школска 1, Тел: 022712503
[email protected], http://www.nts.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
SMSISB 4A03SПољопривредни техничар30/0/4 год.
Машинство и обрада метала
SMSISB 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
SMSISB 3D21SБравар15/0/3 год.
SMSISB 3D20SАутомеханичар15/0/3 год.
Електротехника
SMSISB 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
SMSISB 3K06SТрговац30/0/3 год.
Општина Ириг
1. Средња стручна школа Борислав Михајловић Михиз
22406 Ириг, Змај Јовина 59, Тел: 022462026
[email protected], http://www.sssborislavmihajlovic.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
SMIRSA 4A30SВиноградар - винар - оглед20/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
SMIRSA 4K03SКулинарски техничар30/5/4 год.

8. Град Београд

Општина Стари град
1. Прва београдска гимназија
11000 Београд, Цара Душана 61, Тел: 063377673
[email protected], http://www.prvabeogim.edu.rs
Гимназија
BGSGGA 4R04SПриродно - математички смер150/0/4 год.
BGSGGA 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
2. Математичка гимназија
11000 Београд, Краљице Наталије 37, Тел: 0112641378
[email protected], http://www.mg.edu.rs
Гимназија
BGSGGB 4R19SОбдарени ученици у математичкој гимназији100/0/4 год.
3. Прва економска школа
11000 Београд, Цетињска 5-7, Тел: 0113373488
[email protected], http://www.prvaekonomska.edu.rs
Економија, право и администрација
BGSGSC 4L01SЕкономски техничар120/10/4 год.
BGSGSC 4L02SФинансијски техничар60/0/4 год.
BGSGSC 4L15SСлужбеник у банкарству и осигурању30/0/4 год.
4. Трговачка школа
11000 Београд, Хиландарска 1, Тел: 0113225894
[email protected], http://www.trgovackaskola.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
BGSGSD 4K01SАранжер у трговини30/0/4 год.
BGSGSD 4K02SТрговински техничар120/0/4 год.
BGSGSD 3K06SТрговац120/10/3 год.
Економија, право и администрација
BGSGSD 4L13SKомерцијалиста60/0/4 год.
5. Правно-пословна школа Београд
11003 Београд, Светогорска 48, Тел: 3242511
[email protected], http://www.pps.rs
Економија, право и администрација
BGSGSE 4L09SПословни администратор30/5/4 год.
BGSGSE 4L05SПравни техничар150/5/4 год.
BGSGSE 4L15SСлужбеник у банкарству и осигурању30/0/4 год.
6. Ваздухопловна академија
11000 Београд, Булевар војводе Бојовића 2, Тел: 0112182944
[email protected], http://www.vakademija.edu.rs/
Машинство и обрада метала
BGSGSF 4D54SМехатроничар за транспортне системе аеродрома30/0/4 год.
BGSGSF 4D53SАвио-техничар30/0/4 год.
BGSGSF 4D56SАвио-техничар за ваздухоплов и мотор - оглед8/0/4 год.
BGSGSF 4D57SАвио-техничар за електронску опрему ваздухоплова - оглед8/0/4 год.
BGSGSF 4D60SМехатроничар за ракетне системе - оглед12/0/4 год.
BGSGSF 4D58SАвио-техничар за електро опрему ваздухоплова - оглед8/0/4 год.
BGSGSF 4D59SМехатроничар за радарске системе - оглед12/0/4 год.
Саобраћај
BGSGSF 4I22SТехничар ваздушног саобраћаја60/0/4 год.
BGSGSF 4I24SТехничар ваздушног саобраћаја за спасавање30/0/4 год.
BGSGSF 4I23SТехничар ваздушног саобраћаја за безбедност30/0/4 год.
7. Електротехничка школа Никола Тесла
11000 Београд, Краљице Наталије 31, Тел: 0112686397
[email protected], http://www.teslabg.edu.rs
Електротехника
BGSGSG 4E04SЕлектротехничар енергетике60/0/4 год.
BGSGSG 4E23SЕлектротехничар процесног управљања60/0/4 год.
BGSGSG 4E08SЕлектротехничар рачунара90/0/4 год.
BGSGSG 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
BGSGSG 4E03SЕлектротехничар електронике60/0/4 год.
BGSGSG 4E27SЕлектротехничар мултимедија60/0/4 год.
BGSGSG 4E11SЕлектротехничар телекомуникација90/0/4 год.
BGSGSG 4E24SАдминистратор рачунарских мрежа30/0/4 год.
8. Техничка школа ДРВО АРТ
11000 Београд, Цара Душана 23, Тел: 00381112631361
[email protected], http://www.drvoart.edu.rs
Шумарство и обрада дрвета
BGSGMH 4B01SТехничар за пејзажну архитектуру60/0/4 год.
BGSGMH 4B15SТехничар за обликовање намештаја и ентеријера60/0/4 год.
BGSGMH 3B16SСтолар15/3/3 год.
BGSGMH 3B17SТапетар - декоратер15/3/3 год.
Култура, уметност и јавно информисање
BGSGMH 4T11SЛиковни техничар20/0/4 год.
9. Електротехничка школа Стари град
11000 Београд, Високог Стевана 37, Тел: 0112627784
[email protected], http://www.etsstarigrad.edu.rs
Електротехника
BGSGSI 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
BGSGSI 4E02SЕлектротехничар аутоматике30/0/4 год.
BGSGSI 4E04SЕлектротехничар енергетике60/0/4 год.
BGSGSI 4E05SЕлектротехничар за термичке и расхладне уређаје30/0/4 год.
BGSGSI 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења15/0/3 год.
BGSGSI 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/0/3 год.
10. Балетска школа Лујо Давичо
11000 Београд, Кнез Милетина 8, Тел: 0113226670
[email protected], http://www.lujodavico.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Играч - класичан балет18/4/4 год.
   Играч - савремена игра12/4/4 год.
   Играч - народна игра16/4/4 год.
11. Музичка школа Др Војислав Вучковић
11103 Београд, Кондина 6, Тел: 0113241169
[email protected], http://www.vuckovic.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика24/2/4 год.
12. Музичка школа Мокрањац
11000 Београд, ДЕЧАНСКА 6, Тел: 0113243538
[email protected], http://www.mokranjacbg.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички сарадник - теоретичар16/3/4 год.
   Музички извођач -класична музика32/3/4 год.
   Музички извођач - традиционална музика8/0/4 год.
Општина Савски венац
1. Филолошка гимназија
11000 Београд, Каменичка 2, Тел: 0112621955
[email protected], http://www.filoloska.edu.rs
Гимназија
BGSVGA 4R16SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - класични језици24/0/4 год.
BGSVGA 4R10SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - енглески језик24/0/4 год.
BGSVGA 4R11SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - француски језик24/0/4 год.
BGSVGA 4R25SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - руски језик24/0/4 год.
BGSVGA 4R17SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - немачки језик24/0/4 год.
BGSVGA 4R13SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - италијански језик12/0/4 год.
BGSVGA 4R14SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - јапански језик12/0/4 год.
BGSVGA 4R24SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - шпански језик12/0/4 год.
BGSVGA 4R15SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - кинески језик12/0/4 год.
2. Гимназија Свети Сава
11000 Београд, Ресавска 58, Тел: 0112642328
[email protected], http://www.sveti-sava.edu.rs
Гимназија
BGSVGB 4R04SПриродно - математички смер120/0/4 год.
BGSVGB 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
3. Четврта београдска гимназија
11040 Београд, Теодора Драјзера 25, Тел: 2663652
[email protected], http://cetvrtagimnazija.edu.rs
Гимназија
BGSVGC 4R04SПриродно - математички смер90/0/4 год.
BGSVGC 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
4. Медицинска школа Београд
11000 Београд, Делиградска 31, Тел: 0112684544
[email protected], http://www.medicinskaskola.edu.rs
Здравство и социјална заштита
BGSVSE 4O06SПедијатријска сестра - техничар60/5/4 год.
BGSVSE 4O01SГинеколошко - акушерска сестра60/5/4 год.
BGSVSE 4O12SМедицинска сестра - васпитач90/5/4 год.
BGSV SE 4O14S Физиотерапеутски техничар 120 /5/ 4 год.
     Физиотерапеутски техничар - ученици оштећеног вида 12 /0/4 год.
5. Угоститељско-туристичка школа
11000 Београд, Југ Богданова 28, Тел: 0112633250
[email protected], http://ut-skola.znanje.info
Трговина, угоститељство и туризам
BGSVSF 4K04SУгоститељски техничар60/5/4 год.
BGSVSF 4K03SКулинарски техничар60/5/4 год.
BGSVSF 3K07SКонобар30/5/3 год.
BGSVSF 3K08SКувар30/5/3 год.
BGSVSF 3K13SПосластичар30/5/3 год.
BGSVSF 4K10SТуристички техничар90/5/4 год.
6. Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу
11000 Београд, Милоша Поцерца 2, Тел: 0113620743
[email protected], http://www.brodarska.edu.rs
Машинство и обрада метала
BGSVSG 4D02SБродомашински техничар30/0/4 год.
BGSVSG 3D74SБродомеханичар 15/0/3 год.
Геодезија и грађевинарство
BGSVSG 4H07SГрађевински техничар за хидроградњу30/0/4 год.
Саобраћај
BGSVSG 4I06SНаутички техничар - речни смер30/0/4 год.
BGSVSG 3I16SБродовођа15/0/3 год.
7. Техничка школа за дизајн коже
11000 Београд, Бранкова 17, Тел: 2632183
[email protected], http://www.skolazadizajnkoze.edu.rs
Хемија, неметали и графичарство
BGSVSH 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/0/4 год.
Текстилство и кожарство
BGSVSH 4G05SТехничар моделар коже30/5/4 год.
BGSVSH 3G11SОбућар15/3/3 год.
BGSVSH 3G10SКонфекционар коже и крзна15/0/3 год.
BGSVSH 4G22SТехничар дизајна производа од коже30/0/4 год.
8. Школа за дизајн
11000 Београд, Kрупањска 3, Тел: 0113066408
[email protected], http://dizajnerska.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
BGSVUI 4T11SЛиковни техничар20/0/4 год.
BGSVUI 4T13SТехничар дизајна амбалаже20/0/4 год.
BGSVUI 4T16SТехничар дизајна текстила20/0/4 год.
BGSVUI 4T15SТехничар дизајна графике20/0/4 год.
BGSVUI 4T14SТехничар дизајна ентеријера и индустријских производа20/0/4 год.
9. Спортска гимназија
11000 Савски венац, Петра Чајковског 2, Тел: 2650754
[email protected], https://www.sportskagimnazija.edu.rs
Гимназија
BGSVGD 4R03SОпшти тип180/10/4 год.
10. Школа за оштећене слухом-наглуве Стефан Дечански
11000 Београд, Светозара Марковића 85, Тел: 0112687136
[email protected], http://decanski.znanje.info
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Пекар5/0/3 год.
Шумарство и обрада дрвета
   Столар4/0/3 год.
      Тапетар 4 /0/ 3 год.
Машинство и обрада метала
   Аутолимар6/0/3 год.
   Лимар3/0/3 год.
      Перач-подмазивач 2 /0/ 3 год.
      Инсталатер грејања и климатизације 2 /0/ 3 год.
Хемија, неметали и графичарство
   Техничар графичке дораде4/0/4 год.
   Књиговезац (ученици оштећеног слуха)5/0/3 год.
Текстилство и кожарство
   Шивач текстила (ученици са тешкоћама у развоју)4/0/3 год.
Геодезија и грађевинарство
   Подопологач (ученици оштећеног слуха)2/0/3 год.
Остала делатност личних услуга
   Женски фризер (ученици оштећеног слуха)4/0/3 год.
Општина Вождовац
1. Дванаеста београдска гимназија
11000 Београд, Војводе Степе 82, Тел: 0112469821
[email protected], http://www.xiigimnazija.edu.rs
Гимназија
BGVOGA 4R03SОпшти тип240/0/4 год.
2. Осма београдска гимназија
11000 Београд, Грчића Миленка бр.71, Тел: 0112850779
[email protected], http://www.osmagimnazija.edu.rs
Гимназија
BGVOGB 4R04SПриродно - математички смер120/0/4 год.
BGVOGB 4R01SДруштвено - језички смер120/0/4 год.
3. Друга економска школа
11118 Београд, Господара Вучића 50, Тел: 0116440132
[email protected], http://www.drugaekonomska.edu.rs
Економија, право и администрација
BGVOSC 4L01SЕкономски техничар270/10/4 год.
BGVOSC 4L10SФинансијски администратор60/5/4 год.
4. Школа за негу лепоте
11050 Београд, Јована Суботића 2, Тел: 0113447226
[email protected], http://www.skolazanegulepote.edu.rs
Остала делатност личних услуга
BGVOSD 4P01SСценски маскер и власуљар30/5/4 год.
BGVOSD 3P03SПедикир и маникир30/3/3 год.
BGVOSD 3P02SЖенски фризер 180/10/3 год.
BGVOSD 3P04SМушки фризер150/10/3 год.
5. Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић
11010 Београд, Есад пашина 26, Тел: 3098084
[email protected], http://www.ghmskola.edu.rs
Геологија, рударство и металургија
BGVOSE 4C01SГеолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију30/5/4 год.
BGVOSE 4C02SГеолошки техничар за истраживање минералних сировина30/5/4 год.
Хемија, неметали и графичарство
BGVOSE 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/5/4 год.
Хидрометеорологија
BGVOSE 4M01SХидролошки техничар30/5/4 год.
BGVOSE 4M02SМетеоролошки техничар30/5/4 год.
6. Школа за дизајн текстила
11000 Београд, Војислава Илића 88, Тел: 0112833693
[email protected], http://skolazadizajntekstila.edu.rs
Текстилство и кожарство
BGVOSF 4G12SМоделар одеће30/5/4 год.
BGVOSF 4G20SТехничар дизајна одеће30/5/4 год.
BGVOSF 4G21SТехничар дизајна текстилних материјала30/5/4 год.
BGVOSF 4G02SТекстилни техничар30/5/4 год.
BGVOSF 3G17SМодни кројач30/5/3 год.
7. Школа за основно и средње образовање Вожд
11000 Београд, Булевар ослобођења  219, Тел: 3097013
[email protected], http://sosovozd.znanje.info
Машинство и обрада метала
   Аутолимар (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/3 год.
Текстилство и кожарство
   Шивач текстила (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
   Припремач намирница (ученици са тешкоћама у развоју)12/0/2 год.
Остала делатност личних услуга
   Женски фризер (ученици са тешкоћама у развоју)9/0/3 год.
Општина Врачар
1. Трећа београдска гимназија
11000 Београд, Његошева 15, Тел: 3640942
[email protected], http://www.trecagimnazija.edu.rs
Гимназија
BGVRGA 4R04SПриродно - математички смер120/0/4 год.
BGVRGA 4R01SДруштвено - језички смер120/0/4 год.
BGVRGA 4R01FДруштвено - језички смер30/0/4 год.српско-француски
BGVRGA 4R01IДруштвено - језички смер30/0/4 год.српско-италијански
2. Четрнаеста београдска гимназија
11000 Београд, Хаџи Проданова бр. 5, Тел: 0113086920
[email protected], http://cetrnaestgim.edu.rs
Гимназија
BGVRGB 4R04SПриродно - математички смер120/0/4 год.
BGVRGB 4R01SДруштвено - језички смер120/0/4 год.
3. Техничка школа ГСП
11000 Београд, Радослава Грујића2, Тел: 0112458626
[email protected], http://www.tehnickaskolagsp.edu.rs
Машинство и обрада метала
BGVRSC 3D20SАутомеханичар45/5/3 год.
BGVRSC 4D08SМашински техничар моторних возила60/0/4 год.
BGVRSC 3D19SАутолимар15/5/3 год.
Електротехника
BGVRSC 3E22SАутоелектричар60/0/3 год.
BGVRSC 4E21SЕлектротехничар за електронику на возилима30/0/4 год.
Саобраћај
BGVRSC 3I11SВозач моторних возила90/15/3 год.
BGVRSC 4I01SТехничар друмског саобраћаја120/0/4 год.
4. Музичка школа Станковић
11000 Београд, Кнеза Милоша 1а, Тел: 3230226
[email protected], http://muzickaskolastankovic.org
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички сарадник - теоретичар16/0/4 год.
   Музички извођач - класична музика24/0/4 год.
   Музички извођач - џез музика16/0/4 год.
5. Архитектонска техничка школа
11050 Београд, Војислава Илића 78, Тел: 0112412127
[email protected], http://www.ats.edu.rs
Геодезија и грађевинарство
BGVRSD 4H26SАрхитектонски техничар180/0/4 год.
6. Музичка школа Јосиф Маринковић
11000 Београд, Крунска 8, Тел: 3236504
[email protected], http://www.josifmarinkovic.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач - класична музика16/0/4 год.
7. Музичка школа Јосип Славенски
11000 Београд, Радослава Грујића 2а , Тел: 2455953
[email protected], http://www.slavenski.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички сарадник - теоретичар16/0/4 год.
   Музички извођач -класична музика32/0/4 год.
   Музички извођач - рана музика8/0/4 год.
8. Музичка школа Станковић
11000 Београд, Кнеза Милоша 1а, Тел: 0113230226
[email protected], http://www.muzickaskolastankovic.org
Култура, уметност и јавно информисање
Општина Палилула
1. Пета београдска гимназија
11000 Београд, Илије Гарашанина 24, Тел: 00381113236367
[email protected], http://vbeogradska.edu.rs
Гимназија
BGPAGA 4R04SПриродно - математички смер150/0/4 год.
BGPAGA 4R01SДруштвено - језички смер120/0/4 год.
2. Средња техничка ПТТ школа
11000 Београд, Здравка Челара 16, Тел: 0113290334
[email protected], https://www.pttskola.edu.rs
Електротехника
BGPASB 4E11SЕлектротехничар телекомуникација90/0/4 год.
BGPASB 3E20SМонтер телекомуникационих мрежа60/0/3 год.
Саобраћај
BGPASB 4I09SТехничар ПТТ саобраћаја60/0/4 год.
3. Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ
11210 Београд, Панчевачки пут 39, Тел: 0112712715
[email protected], http://www.skolapkb.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
BGPASC 4A03SПољопривредни техничар60/0/4 год.
BGPASC 4A05SТехничар хортикултуре30/0/4 год.
BGPASC 4A10SПрехрамбени техничар30/5/4 год.
BGPASC 4A07SВетеринарски техничар30/0/4 год.
BGPASC 3A28SМесар15/3/3 год.
BGPASC 3A23SПекар15/3/3 год.
4. Железничка техничка школа
11120 Београд, Здравка Челара 14, Тел: 0112762876
[email protected], http://www.ztskola.edu.rs
Електротехника
BGPASD 4E11SЕлектротехничар телекомуникација60/0/4 год.
Саобраћај
BGPASD 4I02SСаобраћајно - транспортни техничар60/0/4 год.
BGPASD 4I05SТранспортни комерцијалиста30/3/4 год.
BGPASD 4I03SТехничар вуче30/5/4 год.
BGPASD 3I13SВозовођа15/0/3 год.
BGPASD 3I14SКондуктер у железничком саобраћају15/2/3 год.
5. Електротехничка школа Раде Кончар
11000 Београд, Браће Грим 32, Тел: 2763062
[email protected], http://www.koncar.edu.rs
Електротехника
BGPASE 4E05SЕлектротехничар за термичке и расхладне уређаје30/0/4 год.
BGPASE 4E23SЕлектротехничар процесног управљања30/5/4 год.
BGPASE 4E27SЕлектротехничар мултимедија30/0/4 год.
BGPASE 4E03SЕлектротехничар електронике30/5/4 год.
BGPASE 4E08SЕлектротехничар рачунара60/5/4 год.
BGPASE 4E21SЕлектротехничар за електронику на возилима30/0/4 год.
BGPASE 4E04SЕлектротехничар енергетике60/5/4 год.
BGPASE 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед48/0/4 год.
Општина Звездара
1. Зуботехничка школа
11000 Београд, Станка Враза 63, Тел: 0116442913
[email protected], http://www.zts.edu.rs
Здравство и социјална заштита
BGZVSD 4O17SСтоматолошка сестра - техничар60/5/4 год.
BGZVSD 4O02SЗубни техничар120/5/4 год.
2. Шеста београдска гимназија
11050 Београд, Милана Ракића 33, Тел: 0112412682
[email protected], http://vigimnazija.edu.rs
Гимназија
BGZVGA 4R04SПриродно - математички смер150/5/4 год.
BGZVGA 4R01SДруштвено - језички смер120/5/4 год.
3. Медицинска школа
11000 Београд, Вељка Дугошевића бб, Тел: 0112415455
[email protected], http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs
Здравство и социјална заштита
BGZVSC 4O13SМедицинска сестра - техничар180/10/4 год.
BGZVSC 4O07SСанитарно - еколошки техничар60/0/4 год.
BGZVSC 4O16SФармацеутски техничар90/0/4 год.
BGZVSC 4O18SЛабораторијски техничар60/5/4 год.
4. Грађевинско техничка школа Бранко Жежељ
11000 Београд, Хајдук Станкова 2, Тел: 2404827
[email protected], http://www.gtskola.edu.rs
Геодезија и грађевинарство
BGZVSF 4H05SГрађевински техничар за нискоградњу120/0/4 год.
5. Грађевинска школа
11000 Београд, Светог Николе 39, Тел: 2418895
[email protected], http://gradjevinska.edu.rs
Електротехника
BGZVSG 3E15SЕлектроинсталатер30/2/3 год.
Геодезија и грађевинарство
BGZVSG 4H04SГрађевински техничар за лабораторијска испитивања15/2/4 год.
BGZVSG 4H08SИзвођач инсталатерских и завршних грађевинских радова15/0/4 год.
BGZVSG 4H27SТехничар за одржавање објеката - оглед24/1/4 год.
BGZVSG 3H24SМонтер суве градње30/5/3 год.
BGZVSG 3H19SРуковалац грађевинском механизацијом15/0/3 год.
BGZVSG 3H16SКерамичар - терацер - пећар 15/2/3 год.
BGZVSG 3H13SЗидар - фасадер15/2/3 год.
BGZVSG 3H21SТесар15/0/3 год.
BGZVSG 3H10SАрмирач - бетонирац15/0/3 год.
BGZVSG 3H12SДекоратер зидних површина 15/2/3 год.
6. ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате
11120 Београд, Светог Николе 39, Тел: 0112415556
[email protected], http://www.tehnoart.rs
Машинство и обрада метала
BGZVSH 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање90/0/4 год.
BGZVSH 4D13SТехничар за компјутерско управљање90/0/4 год.
BGZVSH 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 30/0/3 год.
Култура, уметност и јавно информисање
BGZVSH 4T06SЈувелир уметничких предмета14/0/4 год.
BGZVSH 4T03SФирмописац калиграф14/0/4 год.
BGZVSH 4T08SКонзерватор културних добара14/0/4 год.
BGZVSH 4T12SСтилски кројач7/0/4 год.
BGZVSH 4T05SГрнчар7/0/4 год.
BGZVSH 4T04SГравер уметничких предмета7/0/4 год.
7. Геодетска техничка школа
11000 Београд, Милана Ракића 42, Тел: 0112411880
[email protected], http://geodetska.edu.rs/
Геодезија и грађевинарство
BGZVSI 4H23SГеодетски техничар - геометар150/0/4 год.
8. Седма београдска гимназија
11160 Звездара, Шејкина 21а, Тел: 7433642
[email protected], http://www.sedmagimnazija.com
Гимназија
BGZVGB 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
BGZVGB 4R04SПриродно - математички смер90/0/4 год.
9. Фармацеутско - физиотерапеутска школа
11000 Београд, Донска 27-29, Тел: 0113047814
[email protected], http://www.farmafizio.edu.rs
Здравство и социјална заштита
BGZVSE 4O14SФизиотерапеутски техничар60/0/4 год.
BGZVSE 4O16SФармацеутски техничар60/0/4 год.
BGZVSE 3O19SМасер30/5/3 год.
BGZVSE 4O15SКозметички техничар60/0/4 год.
Општина Раковица
1. Средња занатска школа
11090 Београд, Вукасовићева 21а, Тел: 3594014
[email protected], http://srednjazanatska.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Пекар10/0/3 год.
   Цвећар - вртлар12/0/3 год.
   Манипулант у прехрамбеној производњи (једногодишње оспособљавање за рад )20/0/1 год.
   Манипулант у производњи биља (једногодишње оспособљавање за рад )10/0/1 год.
Машинство и обрада метала
   Бравар10/0/3 год.
   Аутолимар10/0/3 год.
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )25/0/1 год.
Хемија, неметали и графичарство
   Помоћник књиговесца10/0/3 год.
   Помоћник књиговезачке дораде8/0/2 год.
   Помоћник аутолакирера8/0/2 год.
   Графички манипулант (једногодишње оспособљавање за рад)25/0/1 год.
Трговина, угоститељство и туризам
   Припремач намирница12/0/2 год.
   Сервир (ученици са тешкоћама у развоју)8/0/ год.
   Пакер10/0/2 год.
Остала делатност личних услуга
   Фризер12/0/3 год.
   Фризерски манипулант (једногодишње оспособљавање за рад )20/0/1 год.
2. Петнаеста београдска гимназија
11090 Раковица, Гочка 40, Тел: 2322808
[email protected], http://xvbggimnazija.edu.rs/
Гимназија
BGRAGA 4R04SПриродно - математички смер120/0/4 год.
BGRAGA 4R01SДруштвено - језички смер120/0/4 год.
3. Пета економска школа Раковица
11090 Раковица, Хасанагинице 8, Тел: 0113511853
[email protected], http://www.petaekonomska.edu.rs/
Економија, право и администрација
BGRASB 4L01SЕкономски техничар90/5/4 год.
BGRASB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
4. Машинска школа Радоје Дакић
11090 Раковица, Мишка Крањца 17, Тел: 3581200
[email protected], http://www.msradojedakic.edu.rs
Машинство и обрада метала
BGRASC 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/5/4 год.
BGRASC 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
Електротехника
BGRASC 4E26SТехничар мехатронике30/0/4 год.
BGRASC 4E08SЕлектротехничар рачунара30/5/4 год.
BGRASC 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје30/5/3 год.
5. Музичка школа Даворин Јенко
11000 Београд, Мишка Крањца 7, Тел: 0113510036
[email protected], http://www.msdjenko.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика24/0/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар8/0/4 год.
Општина Чукарица
1. Музичка школа Ватрослав Лисински
11030 Београд, Страше Пинџура 1/2, Тел: 0113546831
[email protected], http://lisinski.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика16/0/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар8/0/4 год.
2. Тринаеста београдска гимназија
11030 Београд, Љешка 47, Тел: 0113555151
[email protected], http://www.trinaestabggim.edu.rs
Гимназија
BGCUGA 4R04SПриродно - математички смер180/0/4 год.
BGCUGA 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
3. Хемијско-прехрамбена технолошка школа
11030 Београд, Љешка 82, Тел: 0113555054
[email protected], http://www.hptskola.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
BGCUSB 4A12SТехничар за биотехнологију30/0/4 год.
BGCUSB 3A28SМесар30/10/3 год.
BGCUSB 3A23SПекар30/10/3 год.
BGCUSB 4A10SПрехрамбени техничар60/0/4 год.
Хемија, неметали и графичарство
BGCUSB 4F03SХемијско-технолошки техничар30/0/4 год.
BGCUSB 4F02SХемијски лаборант30/0/4 год.
BGCUSB 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
BGCUSB 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/0/4 год.
BGCUSB 3F07SПластичар15/0/3 год.
BGCUSB 3F05SИзрађивач целулозе и папира15/0/3 год.
4. Техничка школа
11250 Београд, Југословенска 4, Тел: 0116572175
[email protected]s, http://tszeleznik.edu.rs
Машинство и обрада метала
BGCUSC 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
BGCUSC 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
BGCUSC 3D27SМашинбравар15/0/3 год.
BGCUSC 3D24SЗаваривач15/0/3 год.
Електротехника
BGCUSC 4E08SЕлектротехничар рачунара30/5/4 год.
Економија, право и администрација
5. Школа за основно и средње образовање са домом Свети Сава
11260 Умка, Милије Станојловића бр.30, Тел: 8026066
[email protected], http://www.sososvsava.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Цвећар - вртлар (ученици са тешкоћама у развоју)8/0/2 год.
   Манипулант у производњи биља (једногодишње оспособљавање за рад )5/0/1 год.
Машинство и обрада метала
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )5/0/1 год.
   Бравар (ученици са тешкоћама у развоју)13/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
   Графички манипулант (једногодишње оспособљавање за рад)11/0/1 год.
   Ситоштампар (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/2 год.
   Помоћник картонажера (ученици са тешкоћама у развоју)7/0/3 год.
Текстилство и кожарство
   Mанипулант у текстилству (једногодишње оспособљавање за рад ученици са тешкоћама у развоју)7/0/1 год.
   Конфекцијски манипулант (једногодишње оспособљавање за рад )7/0/1 год.
   Конфекцијски шивач (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/3 год.
   Шивач текстила (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/ 2 год.
Општина Нови Београд
1. Девета гимназија Михаило Петровић Алас
11070 Београд, Гоце Делчева 41, Тел: 0112694133
[email protected], http://devetagimnazija.edu.rs
Гимназија
BGNBGA 4R04SПриродно - математички смер150/0/4 год.
BGNBGA 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
2. Десета гимназија Михајло Пупин
11070 Београд, Антифашистичке борбе 1а, Тел: 0112135722
[email protected], http://xgimnazija.edu.rs/
Гимназија
BGNBGB 4R03SОпшти тип210/0/4 год.
BGNBGB 4R03ЕОпшти тип30/0/4 год.српско-енглески
BGNBGB 4R03FОпшти тип30/0/4 год.српско-француски
3. Политехника - школа за нове технологије
11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152/а, Тел: 0114141657
[email protected], http://politehnika-nt.edu.rs
Геологија, рударство и металургија
BGNBSC 3C24SЗлатар30/0/3 год.
BGNBSC 4C25SТехничар за рециклажу30/0/4 год.
Машинство и обрада метала
BGNBSC 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
BGNBSC 4D13SТехничар за компјутерско управљање60/0/4 год.
BGNBSC 4D17SТехничар за роботику30/0/4 год.
Електротехника
BGNBSC 4E26SТехничар мехатронике30/0/4 год.
4. Средња туристичка школа
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 4, Тел: 0112607286
[email protected], http://www.turistickaskola.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
BGNBSD 4K10SТуристички техничар90/0/4 год.
BGNBSD 4K04SУгоститељски техничар30/0/4 год.
BGNBSD 3K07SКонобар30/5/3 год.
BGNBSD 4K03SКулинарски техничар30/0/4 год.
BGNBSD 3K08SКувар30/5/3 год.
5. Техничка школа Нови Београд
11070 Београд, Омладинских бригада 25, Тел: 2163532
[email protected], http://www.tehnicka.edu.rs
Машинство и обрада метала
BGNBSE 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
BGNBSE 4D12SТехничар машинске енергетике30/0/4 год.
BGNBSE 4D14SТехничар оптике30/0/4 год.
BGNBSE 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 30/0/3 год.
BGNBSE 3D46SМеханичар оптике30/0/3 год.
6. Графичка школа
11070 Београд, Отона Жупанчича 19, Тел: 2604422
[email protected], http://grafickaskola.rs
Хемија, неметали и графичарство
BGNBSF 4F17SФотограф60/0/4 год.
BGNBSF 4F15SТехничар штампе30/0/4 год.
BGNBSF 4F12SТехничар графичке дораде30/0/4 год.
BGNBSF 3F30SСитоштампар30/0/3 год.
BGNBSF 4F32SТехничар за графичку припрему60/0/4 год.
BGNBSF 4F33SТехничар за обликовање графичких производа30/0/4 год.
Општина Земун
1. Земунска гимназија
11080 Земун, Градски парк 1, Тел: 0112616915
[email protected], http://www.zemunskagimnazija.edu.rs
Гимназија
BGZMGA 4R04SПриродно - математички смер150/0/4 год.
BGZMGA 4R01SДруштвено - језички смер150/0/4 год.
BGZMGA 4R23SУченици са посебним способностима за физику20/0/4 год.
2. Економска школа Нада Димић
11080 Земун, 22. октобра 19, Тел: 0112190386
[email protected], http://www.ekonomska-zemun.edu.rs/kontakt
Економија, право и администрација
BGZMSB 4L10SФинансијски администратор60/0/4 год.
BGZMSB 4L01SЕкономски техничар90/5/4 год.
3. Медицинска школа Надежда Петровић
11080 Београд, Наде Димић 4, Тел: 0112618058
[email protected], http://www.medicinskazemun.edu.rs
Здравство и социјална заштита
BGZMSC 3O20SЗдравствени неговатељ30/0/3 год.
BGZMSC 4O13SМедицинска сестра - техничар120/5/4 год.
BGZMSC 4O15SКозметички техничар60/5/4 год.
BGZMSC 4O12SМедицинска сестра - васпитач30/0/4 год.
4. Електротехничка школа Земун
11080 Београд, Наде Димић 4, Тел: 3077449
[email protected], http://www.ets-zemun.edu.rs/
Електротехника
BGZMSD 4E02SЕлектротехничар аутоматике30/0/4 год.
BGZMSD 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед48/0/4 год.
BGZMSD 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
BGZMSD 4E24SАдминистратор рачунарских мрежа60/0/4 год.
BGZMSD 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/3/3 год.
BGZMSD 3E15SЕлектроинсталатер15/3/3 год.
5. Техничка школа Змај
11080 Земун, Аутопут бр 18, Тел: 2600667
[email protected], http://www.skolaZmaj.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
BGZMSE 4A03SПољопривредни техничар30/5/4 год.
Машинство и обрада метала
BGZMSE 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/5/4 год.
BGZMSE 3D22SБравар - заваривач30/0/3 год.
Економија, право и администрација
BGZMSE 4L06SТехничар заштите од пожара30/0/4 год.
6. Саобраћајно-техничка школа
11080 Земун, Цара Душана 262, Тел: 4000100
[email protected], http://www.saobteh.edu.rs
Машинство и обрада метала
BGZMSF 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
BGZMSF 3D20SАутомеханичар30/0/3 год.
Електротехника
BGZMSF 4E21SЕлектротехничар за електронику на возилима30/0/4 год.
BGZMSF 3E22SАутоелектричар30/5/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
BGZMSF 3F36SЛакирер30/5/3 год.
Саобраћај
BGZMSF 4I01SТехничар друмског саобраћаја120/10/4 год.
BGZMSF 4I10SТехничар унутрашњег транспорта30/0/4 год.
BGZMSF 3I11SВозач моторних возила90/10/3 год.
7. Правно-биротехничка школа Димитрије Давидовић
11080 Земун, Тошин бунар 17, Тел: 0113164136
[email protected], http://www.pravnobiroskolazemun.edu.rs
Економија, право и администрација
BGZMSG 4L05SПравни техничар90/0/4 год.
BGZMSG 4L07SТехничар обезбеђења30/0/4 год.
BGZMSG 4L09SПословни администратор60/0/4 год.
8. Музичка школа Коста Манојловић
11080 Земун, Немањина 9, Тел: 0112615223
[email protected], http://www.kostaman.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Дизајнер звука16/0/4 год.
   Музички извођач - класична музика32/0/4 год.
9. Школа за ученике оштећеног вида Вељко Рамадановић
11080 Земун, Цара Душана 143, Тел: 0112198611
[email protected], http://www.skolaveljkoramadanovic.edu.rs
Саобраћај
   Техничар ПТТ саобраћаја10/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
   Пакер14/0/2 год.
Економија, право и администрација
   Биротехничар 10/0/4 год.
Општина Младеновац
1. Гимназија
11400 Младеновац, Краља Александра Обреновића 25, Тел: 0118231366
[email protected], http://gimnazijamladenovac.edu.rs
Гимназија
BGMLGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
BGMLGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
BGMLGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
2. Техничка школа
11400 Младеновац, Вука Караџића 75, Тел: 0118230143
[email protected], http://www.tehnickaskola.edu.rs
Машинство и обрада метала
BGMLSB 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
BGMLSB 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )5/0/1 год.
   Бравар (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/3 год.
BGMLSB 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/3/3 год.
Електротехника
BGMLSB 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
BGMLSB 4E27SЕлектротехничар мултимедија30/5/4 год.
BGMLSB 4E04SЕлектротехничар енергетике30/5/4 год.
BGMLSB 3E22SАутоелектричар30/3/3 год.
Текстилство и кожарство
BGMLSB 4G12SМоделар одеће30/0/4 год.
   Mанипулант у текстилству (једногодишње оспособљавање за рад ученици са тешкоћама у развоју)5/0/1 год.
   Конфекцијски шивач (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/3 год.
Општина Барајево
1. Средња школа
11460 Барајево, Светосавска 4а, Тел: 0118300426
[email protected], http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/
Пољопривреда, производња и прерада хране
BGBASA 4A03SПољопривредни техничар30/5/4 год.
BGBASA 3A15SРуковалац - механичар пољопривредне технике30/5/3 год.
Машинство и обрада метала
BGBASA 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
BGBASA 3D25SИнсталатер15/3/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
BGBASA 3K06SТрговац30/5/3 год.
Економија, право и администрација
BGBASA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
BGBASA 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
Остала делатност личних услуга
BGBASA 3P02SЖенски фризер 15/3/3 год.
BGBASA 3P04SМушки фризер15/3/3 год.
Гимназија
Општина Гроцка
1. Средња школа
11306 Гроцка, Ужичка 2, Тел: 0118500720
[email protected], http://srednjaskolagrocka.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
BGGRMA 3A23SПекар15/3/3 год.
BGGRMA 3A28SМесар15/3/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
Економија, право и администрација
BGGRMA 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
BGGRMA 4L02SФинансијски техничар60/5/4 год.
Остала делатност личних услуга
BGGRMA 3P04SМушки фризер15/3/3 год.
BGGRMA 3P02SЖенски фризер 15/3/3 год.
Гимназија
BGGRMA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
BGGRMA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
Општина Обреновац
1. Гимназија у Обреновцу
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 90, Тел: 0118721202
[email protected], http://gimnazijauobrenovcu.edu.rs
Гимназија
BGOBGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
BGOBGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
BGOBGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
2. Техничка школа
11500 Обреновац, Краља Петра I 12, Тел: 0118721178
[email protected], http://www.tsobrenovac.net
Машинство и обрада метала
BGOBSB 4D07SМашински техничар мерне и регулационе технике30/0/4 год.
BGOBSB 3D22SБравар - заваривач30/0/3 год.
BGOBSB 3D25SИнсталатер15/0/3 год.
BGOBSB 3D20SАутомеханичар15/0/3 год.
Електротехника
BGOBSB 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
BGOBSB 4E23SЕлектротехничар процесног управљања30/0/4 год.
BGOBSB 3E16SЕлектромеханичар за машине и опрему15/0/3 год.
BGOBSB 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/0/3 год.
Економија, право и администрација
BGOBSB 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
BGOBSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
3. Пољопривредно-хемијска школа
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 90, Тел: 0118721375
[email protected], http://www.polj-hemskola.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
BGOBSC 4A07SВетеринарски техничар30/0/4 год.
BGOBSC 4A03SПољопривредни техничар30/0/4 год.
BGOBSC 3A19SЦвећар - вртлар30/3/3 год.
BGOBSC 3A23SПекар15/3/3 год.
BGOBSC 3A28SМесар15/3/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
BGOBSC 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
BGOBSC 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/0/4 год.
Општина Сопот
1. Економско-трговинска школа
11450 Сопот, Кнеза Милоша 12, Тел: 0118251120
[email protected], http://www.ekonomskasopot.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
BGSOSA 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
BGSOSA 3K06SТрговац30/5/3 год.
Економија, право и администрација
BGSOSA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
BGSOSA 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
BGSOSA 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
BGSOSA 4L13SКомерцијалиста30/0/4 год.
2. Машинска школа Космај
11450 Сопот, Кнеза Милоша 12, Тел: 8251227
[email protected], http://mskosmaj.edu.rs
Машинство и обрада метала
BGSOSB 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
BGSOSB 3D39SМеханичар привредне механизације15/0/3 год.
BGSOSB 3D21SБравар15/0/3 год.
Општина Лазаревац
1. Гимназија
11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6, Тел: 0118129480
[email protected], http://www.gimnazijalazarevac.edu.rs
Гимназија
BGLAGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
BGLAGA 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
2. Техничка школа Колубара
11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6, Тел: 0118123098
[email protected], http://nema
Геологија, рударство и металургија
BGLASB 4C04SРударски техничар30/5/4 год.
BGLASB 3C10SРуковалац механизацијом у површинској експлоатацији60/5/3 год.
Машинство и обрада метала
BGLASB 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/5/4 год.
BGLASB 4D55SМашински техничар за репаратуру30/0/4 год.
Електротехника
BGLASB 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
BGLASB 4E06SЕлектротехничар електромоторних погона30/0/4 год.
BGLASB 3E19SЕлектричар30/0/3 год.
BGLASB 3E22SАутоелектричар30/5/3 год.
Економија, право и администрација
BGLASB 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
BGLASB 4L02SФинансијски техничар30/0/4 год.
3. Музичка школа Марко Тајчевић
11550 Лазаревац, Бранка Радичевића 27/а, Тел: 0118121249
[email protected], http://muzickaskolalazarevac.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика16/0/4 год.

9. Шумадијски округ

Општина Аранђеловац
1. Гимназија Милош Савковић
34300 Аранђеловац, Јосипа Грушовника 1, Тел: 034711051
[email protected], http://gimnazijamilossavkovic.nasaskola.rs
Гимназија
SUARGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
SUARGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
2. Економско-угоститељска школа Слободан Минић
34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 3, Тел: 0346713393
[email protected], http://eusslobodanminic.nasaskola.rs
Трговина, угоститељство и туризам
SUARSB 4K03SКулинарски техничар30/0/4 год.
SUARSB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
SUARSB 3K07SКонобар15/0/3 год.
SUARSB 3K13SПосластичар15/0/3 год.
Економија, право и администрација
SUARSB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
SUARSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
3. Техничка школа Милета Николић
34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића бр. 3, Тел: 0346712128
[email protected], http://www.tehniar.com
Машинство и обрада метала
SUARSC 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
SUARSC 3D20SАутомеханичар15/5/3 год.
SUARSC 3D27SМашинбравар15/5/3 год.
Електротехника
SUARSC 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
SUARSC 4E04SЕлектротехничар енергетике30/0/4 год.
SUARSC 3E22SАутоелектричар30/5/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
SUARSC 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
SUARSC 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/0/4 год.
Општина Баточина
1. Средња школа Никола Тесла
34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 2, Тел: 0346841659
[email protected], http://www.ssbatocina.edu.rs
Машинство и обрада метала
SUBAMA 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
SUBAMA 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
Гимназија
SUBAMA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
Општина Кнић
1. Средња школа
34240 Кнић, 34240 Кнић, Тел: 034511063
[email protected], http://www.msknic.infosajt.com
Трговина, угоститељство и туризам
SUKNSA 4K10SТуристички техничар30/5/4 год.
Економија, право и администрација
SUKNSA 4L10SФинансијски администратор30/5/4 год.
Град Крагујевац
1. Прва крагујевачка гимназија
34000 Крагујевац, Даничићева 1, Тел: 034335938
[email protected], http://prvagimnazija.edu.rs
Гимназија
SUKGGA 4R04SПриродно - математички смер150/0/4 год.
SUKGGA 4R01SДруштвено - језички смер120/0/4 год.
SUKGGA 4R19SОбдарени ученици у математичкој гимназији20/0/4 год.
SUKGGA 4R22SОбдарени ученици у рачунарској гимназији20/0/4 год.
2. Друга крагујевачка гимназија
34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 2, Тел: 034341398
[email protected], http://www.drugagimnazija.edu.rs
Гимназија
SUKGGB 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
SUKGGB 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
SUKGGB 4R03SОпшти тип150/0/4 год.
SUKGGB 4R10SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - енглески језик24/0/4 год.
3. Трговинско-угоститељска школа Тоза Драговић
34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 25, Тел: 0346333237
[email protected], http://www.tozadragovic.wordpress.com
Текстилство и кожарство
SUKGSC 4G20SТехничар дизајна одеће30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
SUKGSC 4K04SУгоститељски техничар30/0/4 год.
SUKGSC 4K03SКулинарски техничар30/0/4 год.
SUKGSC 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
SUKGSC 3K08SКувар30/5/3 год.
SUKGSC 3K06SТрговац30/5/3 год.
SUKGSC 3K07SКонобар15/3/3 год.
SUKGSC 3K13SПосластичар15/3/3 год.
Остала делатност личних услуга
SUKGSC 3P02SЖенски фризер 30/5/3 год.
4. Медицинска школа са домом ученика Сестре Нинковић
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 2, Тел: 034370201
[email protected], http://wwwmedicinska kg.com
Здравство и социјална заштита
SUKGSD 4O13SМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.
SUKGSD 4O06SПедијатријска сестра - техничар30/0/4 год.
SUKGSD 4O02SЗубни техничар30/0/4 год.
SUKGSD 4O18SЛабораторијски техничар30/0/4 год.
SUKGSD 4O12SМедицинска сестра - васпитач30/0/4 год.
5. Политехничка школа
34000 Крагујевац, Косовска 8, Тел: 0038134335175
[email protected], http://politehnickakg.kg.edu.rs
Машинство и обрада метала
SUKGSE 4D13SТехничар за компјутерско управљање60/3/4 год.
SUKGSE 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
SUKGSE 4D17SТехничар за роботику30/0/4 год.
SUKGSE 3D20SАутомеханичар30/5/3 год.
SUKGSE 4D08SМашински техничар моторних возила30/5/4 год.
SUKGSE 3D50SОператер машинске обраде30/5/3 год.
SUKGSE 4D55SМашински техничар за репаратуру30/0/4 год.
SUKGSE 3D22SБравар - заваривач30/0/3 год.
Електротехника
SUKGSE 4E26SТехничар мехатронике30/0/4 год.
Саобраћај
SUKGSE 4I01SТехничар друмског саобраћаја60/3/4 год.
SUKGSE 4I10SТехничар унутрашњег транспорта30/0/4 год.
SUKGSE 3I11SВозач моторних возила30/0/3 год.
6. Друга техничка школа
34000 Крагујевац, Косовска 8, Тел: 034300870
[email protected], http://www.dtskg.edu.rs/
Шумарство и обрада дрвета
SUKGSF 4B01SТехничар за пејзажну архитектуру30/5/4 год.
SUKGSF 3B16SСтолар30/5/3 год.
Култура, уметност и јавно информисање
SUKGSF 4T14SТехничар дизајна ентеријера и индустријских производа20/5/4 год.
7. Прва техничка школа
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 8, Тел: 034332461
[email protected], http://www.prvatehnicka.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
SUKGSG 4A10SПрехрамбени техничар30/0/4 год.
Електротехника
SUKGSG 4E04SЕлектротехничар енергетике30/0/4 год.
SUKGSG 4E05SЕлектротехничар за термичке и расхладне уређаје30/0/4 год.
SUKGSG 4E27SЕлектротехничар мултимедија30/0/4 год.
SUKGSG 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
SUKGSG 4E24SАдминистратор рачунарских мрежа30/0/4 год.
SUKGSG 4E21SЕлектротехничар за електронику на возилима30/0/4 год.
SUKGSG 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
Хемија, неметали и графичарство
SUKGSG 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/0/4 год.
SUKGSG 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
Геодезија и грађевинарство
SUKGSG 4H26SАрхитектонски техничар60/0/4 год.
SUKGSG 4H05SГрађевински техничар за нискоградњу30/0/4 год.
8. Економска школа
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 6, Тел: 034332428
[email protected], https://www.ekonomska.edu.rs
Економија, право и администрација
SUKGSH 4L05SПравни техничар60/0/4 год.
SUKGSH 4L15SСлужбеник у банкарству и осигурању30/0/4 год.
SUKGSH 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
SUKGSH 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
9. Музичка школа др Милоје Милојевић
34000 Крагујевац, Кнеза Милоша 5, Тел: 034305125
[email protected], http://muzicka-kg.com
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички сарадник - теоретичар16/0/4 год.
   Музички извођач - класична музика32/6/4 год.
   Дизајнер звука8/0/4 год.
10. Школа са домом за ученике оштећеног слуха
34000 Крагујевац, Старине Новака 33, Тел: 034323662
[email protected], http://www.skolazagluve.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Пекар (ученици са тешкоћама у развоју)6/0/3 год.
   Пекар пецива (ученици оштећеног слуха)3/0/3 год.
Геологија, рударство и металургија
   Аутолимар (ученици оштећеног слуха)2/0/3 год.
Машинство и обрада метала
   Аутоперач - подмазивач (ученици оштећеног слуха)3/0/2 год.
Хемија, неметали и графичарство
   Техничар графичке дораде6/0/4 год.
   Књиговезац (ученици оштећеног слуха)2/0/3 год.
Остала делатност личних услуга
   Женски фризер 4/0/3 год.
   Педикир и маникир2/0/3 год.
11. Школа за основно и средње образовање Вукашин Марковић
34000 Крагујевац, Јанка Веселиновића бб, Тел: 034331678
[email protected], http://www.sosovukasinmarkovickg.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Пекар10/0/3 год.
Шумарство и обрада дрвета
   Столар7/0/3 год.
Општина Рача
1. Средња школа Ђура Јакшић
34210 Рача, Карађорђева 94, Тел: 034751156
[email protected], http://www.raca.edu.rs
Електротехника
SURAMA 4E08SЕлектротехничар рачунара30/2/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
SURAMA 3K06SТрговац30/0/3 год.
Гимназија
SURAMA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
Општина Лапово
1. Средња школа
34220 Лапово, Светозара Марковића 43, Тел: 034850230
[email protected], http://www.lapovo.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
SULASA 3K07SКонобар15/0/3 год.
SULASA 3K08SКувар15/0/3 год.
Економија, право и администрација
SULASA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Општина Топола
1. Средња школа Краљ Петар Први
34310 Топола, Шумадијска 2, Тел: 034811035
[email protected], http://www.srednjaskola-topola.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
SUTOMA 4A07SВетеринарски техничар30/0/4 год.
SUTOMA 4A03SПољопривредни техничар30/0/4 год.
SUTOMA 4A30SВиноградар - винар - оглед20/0/4 год.
Машинство и обрада метала
SUTOMA 3D20SАутомеханичар15/5/3 год.
SUTOMA 3D39SМеханичар привредне механизације15/0/3 год.
Текстилство и кожарство
SUTOMA 3G17SМодни кројач30/0/3 год.
Гимназија
SUTOMA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
SUTOMA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.

10. Поморавски округ

Општина Деспотовац
1. Техничка школа
35213 Деспотовац, Рудничка 1, Тел: 035611105
[email protected], http://www.tehnickaskoladespotovac.nasaskola.rs
Машинство и обрада метала
PMDESA 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
PMDESA 3D32SМеталостругар15/3/3 год.
Електротехника
PMDESA 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
PMDESA 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
PMDESA 3K08SКувар15/3/3 год.
PMDESA 3K07SКонобар15/3/3 год.
Економија, право и администрација
Општина Параћин
1. Гимназија
35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб, Тел: 035563549
[email protected], http://www.gimnazija-paracin.edu.rs
Гимназија
PMPAGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
PMPAGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
PMPAGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2, Тел: 035563170
[email protected], http://ekonomist.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
PMPASB 3K08SКувар30/0/3 год.
PMPASB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
Економија, право и администрација
PMPASB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
PMPASB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
PMPASB 4L15SСлужбеник у банкарству и осигурању30/0/4 год.
3. Машинско-електротехничка школа
35250 Параћин, Бранка Крсмановића б.б., Тел: 035573056
[email protected], http://www.mes.edu.rs
Електротехника
PMPASC 4E04SЕлектротехничар енергетике30/0/4 год.
PMPASC 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
PMPASC 4E27SЕлектротехничар мултимедија30/0/4 год.
PMPASC 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/0/3 год.
PMPASC 3E15SЕлектроинсталатер15/0/3 год.
4. Технолошка школа
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2, Тел: 035561697 / 035569504
[email protected], http://www.tehnoloskaskola.nasaskola.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
PMPASD 3A23SПекар15/0/3 год.
PMPASD 3A27SПроизвођач прехрамбених производа15/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
PMPASD 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/0/4 год.
PMPASD 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
Здравство и социјална заштита
PMPASD 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
Остала делатност личних услуга
PMPASD 3P02SЖенски фризер 15/0/3 год.
PMPASD 3P03SПедикир и маникир15/0/3 год.
Општина Рековац
1. Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика
35260 Рековац, Слађана Лукића бб, Тел: 0358411434
[email protected], http://www.pvskolarekovac.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
PMRESA 4A03SПољопривредни техничар30/5/4 год.
PMRESA 4A07SВетеринарски техничар30/0/4 год.
Економија, право и администрација
PMRESA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Гимназија
Град Јагодина
1. Гимназија Светозар Марковић
35000 Јагодина, Слободана Пенезића Крцуна 1, Тел: 035245416
[email protected], http://www.gimnazija.autentik.net
Гимназија
PMJAGA 4R04SПриродно - математички смер90/0/4 год.
PMJAGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
PMJAGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
PMJAGA 4R10SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - енглески језик24/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа Славка Ђурђевић
35000 Јагодина, Кнегиње Милице бб, Тел: 035245340
[email protected], http://etsjagodina.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
PMJASB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
PMJASB 3K06SТрговац30/0/3 год.
PMJASB 3K08SКувар15/5/3 год.
PMJASB 3K07SКонобар15/5/3 год.
PMJASB 4K03SКулинарски техничар30/0/4 год.
Економија, право и администрација
PMJASB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
PMJASB 4L05SПравни техничар30/0/4 год.
PMJASB 4L07SТехничар обезбеђења30/0/4 год.
3. Прва техничка школа
35000 Јагодина, Књегиње Милице 101, Тел: 035245171
[email protected], http://prvatehnickaskolajagodina.nasaskola.rs
Машинство и обрада метала
PMJASC 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
PMJASC 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
PMJASC 3D20SАутомеханичар15/5/3 год.
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )4/0/1 год.
PMJASC 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/5/3 год.
Текстилство и кожарство
PMJASC 3G17SМодни кројач30/0/3 год.
PMJASC 4G12SМоделар одеће30/0/4 год.
   Mанипулант у текстилству (једногодишње оспособљавање за рад ученици са тешкоћама у развоју)4/0/1 год.
4. Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла
35000 Јагодина, Багрданска 7, Тел: 035251328
[email protected], http://www.tesla-jagodina.edu.rs
Електротехника
PMJASD 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
PMJASD 4E27SЕлектротехничар мултимедија30/0/4 год.
PMJASD 4E04SЕлектротехничар енергетике30/0/4 год.
PMJASD 4E11SЕлектротехничар телекомуникација30/0/4 год.
PMJASD 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
PMJASD 3E22SАутоелектричар30/0/3 год.
Геодезија и грађевинарство
PMJASD 4H05SГрађевински техничар за нискоградњу30/0/4 год.
PMJASD 4H26SАрхитектонски техничар30/0/4 год.
5. Школа са домом ученика за ученике оштећеног слуха и говора 11. мај
35000 Јагодина, Славке Ђурђевић 8, Тел: 0358223204
[email protected], http://www.11maj.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Пекар пецива (ученици оштећеног слуха)10/0/3 год.
   Цвећар - вртлар (ученици оштећеног слуха)10/0/2 год.
Хемија, неметали и графичарство
   Књиговезац (ученици оштећеног слуха)10/0/3 год.
Остала делатност личних услуга
   Женски фризер (ученици оштећеног слуха)10/0/3 год.
Општина Свилајнац
1. Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика Свилајнац
35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 64, Тел: 035323594
[email protected], http://www.poljvet-svil.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
PMSVSA 4A03SПољопривредни техничар60/0/4 год.
PMSVSA 4A07SВетеринарски техничар60/0/4 год.
PMSVSA 4A10SПрехрамбени техничар30/0/4 год.
PMSVSA 4A05SТехничар хортикултуре30/0/4 год.
PMSVSA 3A15SРуковалац - механичар пољопривредне технике15/5/3 год.
PMSVSA 3A28SМесар15/5/3 год.
2. Средња школа
35210 Свилајнац, Браће Југовића 10, Тел: 035321408
[email protected], http://skolasvilajnac.edu.rs/
Машинство и обрада метала
PMSVSB 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
PMSVSB 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/3/3 год.
Електротехника
PMSVSB 4E03SЕлектротехничар електронике30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
PMSVSB 3K07SКонобар15/3/3 год.
PMSVSB 3K08SКувар15/3/3 год.
Гимназија
PMSVSB 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
Општина Ћуприја
1. Гимназија
35230 Ћуприја, Карађорђева 57, Тел: 0358476535
[email protected], https://www.gimnazijacuprija.edu.rs
Гимназија
PMCUGA 4R03SОпшти тип90/0/4 год.
2. Медицинска школа Данило Димитријевић
35230 Ћуприја, Рада Кончара бр. 3, Тел: 0358470030
[email protected], http://www.medicinskaskolacuprija.edu.rs
Здравство и социјална заштита
PMCUSB 4O13SМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.
PMCUSB 4O14SФизиотерапеутски техничар30/0/4 год.
PMCUSB 4O18SЛабораторијски техничар30/0/4 год.
PMCUSB 3O20SЗдравствени неговатељ30/0/3 год.
3. Техничка школа
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб, Тел: 0358471772
[email protected], http://tehnickaskolacuprija.edu.rs
Саобраћај
PMCUSC 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/2/4 год.
PMCUSC 4I10SТехничар унутрашњег транспорта30/1/4 год.
PMCUSC 3I11SВозач моторних возила30/0/3 год.
4. Школа за музичке таленте
35230 Ћуприја, Милице Ценић бб, Тел: 0358472344
[email protected], http://www.talenti.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика10/0/4 год.

11. Браничевски округ

Општина Велико Градиште
1. Средња школа
12220 Велико Градиште, Житни трг 4, Тел: 012663131
[email protected], http://www.ssvg.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
BRVGMA 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
BRVGMA 3K06SТрговац30/0/3 год.
BRVGMA 3K08SКувар15/0/3 год.
BRVGMA 3K07SКонобар15/0/3 год.
Гимназија
BRVGMA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
Општина Кучево
1. Економско-трговинска и машинска школа
12240 Кучево, Жике Поповића 68, Тел: 012851749
[email protected], http://srednjaskolakucevo.rs
Трговина, угоститељство и туризам
BRKUSA 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
BRKUSA 3K08SКувар15/0/3 год.
BRKUSA 3K07SКонобар15/0/3 год.
Економија, право и администрација
BRKUSA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Општина Петровац на Млави
1. Средња школа Младост
12300 Петровац на Млави, Млавска 14, Тел: 012331129
[email protected], http://www.mladost.rs
Трговина, угоститељство и туризам
BRPMMA 3K06SТрговац30/0/3 год.
Економија, право и администрација
BRPMMA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
BRPMMA 4L05SПравни техничар30/0/4 год.
Гимназија
BRPMMA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
Град Пожаревац
1. Пожаревачка гимназија
12000 Пожаревац, Симе Симића 1, Тел: 012520001
[email protected], http://www.pozarevackagimnazija.edu.rs
Гимназија
BRPOGA 4R04SПриродно - математички смер90/0/4 год.
BRPOGA 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 6, Тел: 012223389
[email protected], http://ekonomskapo.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
BRPOSB 3K07SКонобар30/5/3 год.
BRPOSB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
BRPOSB 4K02SТрговински техничар30/0/4 год.
BRPOSB 3K06SТрговац30/5/3 год.
BRPOSB 3K08SКувар30/5/3 год.
Економија, право и администрација
BRPOSB 4L02SФинансијски техничар30/0/4 год.
BRPOSB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
BRPOSB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
3. Медицинска школа
12000 Пожаревац, Лоле Рибара 6-8, Тел: 012541625
[email protected], http://www.medicinskapozarevac.edu.rs
Здравство и социјална заштита
BRPOSC 4O13SМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.
BRPOSC 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
BRPOSC 4O02SЗубни техничар30/0/4 год.
BRPOSC 4O01SГинеколошко - акушерска сестра30/0/4 год.
4. Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић
12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70, Тел: 012223388
[email protected], http://www.poljsk.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
BRPOSD 4A03SПољопривредни техничар30/2/4 год.
BRPOSD 4A07SВетеринарски техничар30/2/4 год.
BRPOSD 4A10SПрехрамбени техничар30/2/4 год.
BRPOSD 4A05SТехничар хортикултуре30/0/4 год.
BRPOSD 3A27SПроизвођач прехрамбених производа30/2/3 год.
BRPOSD 3A23SПекар15/3/3 год.
BRPOSD 3A28SМесар15/3/3 год.
5. Политехничка школа
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 5, Тел: 012513595
[email protected], http://www.politehnicka.edu.rs
Електротехника
BRPOSF 3E22SАутоелектричар30/3/3 год.
BRPOSF 3E15SЕлектроинсталатер15/3/3 год.
BRPOSF 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/3/3 год.
Саобраћај
BRPOSF 3I11SВозач моторних возила30/5/3 год.
BRPOSF 4I01SТехничар друмског саобраћаја60/5/4 год.
6. Школа за основно и средње музичко образовање Стеван Мокрањац
12000 Пожаревац, Кнеза Лазара 1, Тел: 012223396
[email protected], http://www.mokranjac.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика8/0/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар8/0/4 год.
   Дизајнер звука8/0/4 год.
Општина Жагубица
1. Техничка школа
12320 Жагубица, Хомољска бб, Тел: 012643232
[email protected], http://www.tszagubica.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
BRZGSA 4K03SКулинарски техничар30/5/4 год.
BRZGSA 3K06SТрговац30/5/3 год.
Економија, право и администрација
BRZGSA 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
Општина Костолац
1. Техничка школа са домом ученика Никола Тесла
12208 Костолац, Боже Димитријевића бб, Тел: 012241841
[email protected], http://www.tehnickakostolac.edu.rs
Геологија, рударство и металургија
BRКОSE4C04SРударски техничар30/0/4 год.
Машинство и обрада метала
BRКОSE4D12SТехничар машинске енергетике30/0/4 год.
BRКОSE4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
BRКОSE4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
BRКОSE3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
BRКОSE3D24SЗаваривач15/3/3 год.
Електротехника
BRКОSE4E04SЕлектротехничар енергетике30/0/4 год.
BRКОSE4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
BRКОSE4E21SЕлектротехничар за електронику на возилима30/0/4 год.
BRКОSE3E20SМонтер телекомуникационих мрежа15/3/3 год.
BRКОSE3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења15/3/3 год.

12. Подунавски округ

Општина Смедеревска Паланка
1. Паланачка гимназија
11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 18, Тел: 026310631
[email protected], http://www.palanackagimnazija.edu.rs
Гимназија
POSPGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
POSPGA 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
2. Машинско-електротехничка школа Гоша
11420 Смедеревска Паланка, Индустријска 66, Тел: 026317310
[email protected], http://www.skolagosa.edu.rs
Машинство и обрада метала
POSPSB 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
Електротехника
POSPSB 4E21SЕлектротехничар за електронику на возилима30/3/4 год.
POSPSB 4E08SЕлектротехничар рачунара30/3/4 год.
POSPSB 4E26SТехничар мехатронике30/3/4 год.
Саобраћај
POSPSB 3I11SВозач моторних возила30/0/3 год.
3. Средња школа Жикица Дамњановић
11420 Смедеревска Паланка, Главашева 81, Тел: 026310839
[email protected], http://zikicadamnjanovic.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
POSPSC 4A10SПрехрамбени техничар30/0/4 год.
POSPSC 3A23SПекар15/3/3 год.
POSPSC 3A28SМесар15/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
POSPSC 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/2/4 год.
POSPSC 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
POSPSC 4F32SТехничар за графичку припрему30/0/4 год.
Здравство и социјална заштита
POSPSC 4O13SМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.
Општина Велика Плана
1. Гимназија Велика Плана
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3, Тел: 026514269
[email protected], http://www.gimnazija-velikaplana.edu.rs
Гимназија
POVPGA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
POVPGA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
2. Економско-угоститељска школа Вук Караџић
11320 Велика Плана, Момира Гајића 12, Тел: 026514232
[email protected], http://www.eus.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
POVPSB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
POVPSB 3K08SКувар30/0/3 год.
POVPSB 3K07SКонобар15/0/3 год.
POVPSB 3K13SПосластичар15/0/3 год.
Економија, право и администрација
POVPSB 4L07SТехничар обезбеђења30/0/4 год.
POVPSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
3. Техничка школа Никола Тесла
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3, Тел: 026514369
[email protected], http://tsvelikaplana.edu.rs
Машинство и обрада метала
POVPSC 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
POVPSC 3D20SАутомеханичар15/0/3 год.
POVPSC 3D21SБравар15/0/3 год.
Електротехника
POVPSC 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
Остала делатност личних услуга
POVPSC 3P02SЖенски фризер 30/0/3 год.
Град Смедерево
1. Гимназија
11300 Смедерево, Слободе 3, Тел: 026617383
[email protected], http://www.gimnazijasd.edu.rs
Гимназија
POSMGA 4R04SПриродно - математички смер120/0/4 год.
POSMGA 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа
11300 Смедерево, Црвене армије 156, Тел: 026641360
[email protected], http://www.etssd.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
POSMSB 4K02SТрговински техничар30/0/4 год.
POSMSB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
POSMSB 4K04SУгоститељски техничар30/0/4 год.
POSMSB 4K03SКулинарски техничар30/0/4 год.
POSMSB 3K08SКувар30/5/3 год.
POSMSB 3K07SКонобар15/3/3 год.
POSMSB 3K13SПосластичар15/3/3 год.
Економија, право и администрација
POSMSB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
POSMSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
POSMSB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
3. Техничка школа
11300 Смедерево, Вука Караџића 13, Тел: 026617388
[email protected], http://tehnickasd.edu.rs
Геологија, рударство и металургија
POSMSC 4C25SТехничар за рециклажу30/2/4 год.
Машинство и обрада метала
POSMSC 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/2/4 год.
POSMSC 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/2/4 год.
POSMSC 3D50SОператер машинске обраде30/2/3 год.
POSMSC 3D20SАутомеханичар15/2/3 год.
POSMSC 3D24SЗаваривач15/2/3 год.
   Помоћник бравара (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/2 год.
Електротехника
POSMSC 4E08SЕлектротехничар рачунара30/2/4 год.
POSMSC 4E23SЕлектротехничар процесног управљања30/2/4 год.
POSMSC 4E24SАдминистратор рачунарских мрежа30/0/4 год.
POSMSC 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења15/2/3 год.
POSMSC 3E16SЕлектромеханичар за машине и опрему15/0/3 год.
POSMSC 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/2/3 год.
POSMSC 3E15SЕлектроинсталатер15/0/3 год.
Саобраћај
POSMSC 3I11SВозач моторних возила30/2/3 год.
POSMSC 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/2/4 год.
POSMSC 3I25SРуковалац средствима унутрашњег транспорта30/0/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
   Припремач намирница5/0/2 год.
4. Текстилно-технолошка и пољопривредна школа Деспот Ђурађ
11300 Смедерево, 17. октобар 40, Тел: 026640930
[email protected], http://www.despot.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
POSMSD 4A03SПољопривредни техничар30/2/4 год.
POSMSD 4A07SВетеринарски техничар30/2/4 год.
POSMSD 4A10SПрехрамбени техничар30/2/4 год.
POSMSD 3A27SПроизвођач прехрамбених производа30/2/3 год.
POSMSD 3A28SМесар15/5/3 год.
POSMSD 3A23SПекар15/5/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
POSMSD 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/2/4 год.
Текстилство и кожарство
POSMSD 3G17SМодни кројач30/0/3 год.
5. Музичка школа Коста Манојловић
11300 Смедерево, Милоша Великог 8, Тел: 0264622534
[email protected], http://www.mskos.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички сарадник - теоретичар8/1/4 год.
   Музички извођач - класична музика8/1/4 год.
   Музички извођач - традиционална музика8/0/4 год.

13. Златиборски округ

Општина Ариље
1. Средња школа Свети Ахилије
31230 Ариље, Војводе Мишића 40, Тел: 031891427
[email protected], http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs
Машинство и обрада метала
ZLARMA 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/3/3 год.
ZLARMA 3D40SМеханичар радних машина15/0/3 год.
Текстилство и кожарство
ZLARMA 4G12SМоделар одеће30/2/4 год.
Економија, право и администрација
ZLARMA 4L01SЕкономски техничар30/2/4 год.
Гимназија
ZLARMA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
Општина Бајина Башта
1. Гимназија Јосиф Панчић
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 32, Тел: 031861065
[email protected], http://gimnazijabb.edu.rs
Гимназија
ZLBBGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
ZLBBGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
2. Техничка школа
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 32, Тел: 031863265
[email protected], http://www.tehnickaskolabb.edu.rs
Машинство и обрада метала
ZLBBSB 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/1/4 год.
ZLBBSB 3D20SАутомеханичар15/2/3 год.
ZLBBSB 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/2/3 год.
Електротехника
ZLBBSB 3E15SЕлектроинсталатер15/2/3 год.
ZLBBSB 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења15/2/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
ZLBBSB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
ZLBBSB 4K02SТрговински техничар30/1/4 год.
Општина Косјерић
1. Техничка школа
31260 Косјерић, Светосавска 39, Тел: 031781645
[email protected], http://www.tehnickaskolakosjeric.edu.rs
Електротехника
ZLKOSA 4E08SЕлектротехничар рачунара30/1/4 год.
Економија, право и администрација
ZLKOSA 4L01SЕкономски техничар30/1/4 год.
Општина Нова Варош
1. Гимназија Пиво Караматијевић
31320 Нова Варош, Проте Јевсатија 30, Тел: 03361079
[email protected], http://gimnazijanv.edu.rs
Гимназија
ZLNVGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
ZLNVGA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
2. Техничка школа
31320 Нова Варош, Проте Јевстатија 26, Тел: 03361150
[email protected], http://tehnicka.org.rs
Електротехника
ZLNVSB 4E08SЕлектротехничар рачунара30/2/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
ZLNVSB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
Општина Пожега
1. Гимназија Свети Сава
31210 Пожега, Вука Караџића 6, Тел: 031811460
[email protected], http://www.gimnazijapozega.edu.rs
Гимназија
ZLPOGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
ZLPOGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
ZLPOGA 4R22SОбдарени ученици у рачунарској гимназији20/0/4 год.
2. Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић
31210 Пожега, Болничка 2, Тел: 031811131
[email protected], http://poljoprivrednapozega.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
ZLPOSB 4A03SПољопривредни техничар30/1/4 год.
ZLPOSB 4A07SВетеринарски техничар30/1/4 год.
ZLPOSB 3A15SРуковалац - механичар пољопривредне технике30/2/3 год.
ZLPOSB 3A23SПекар15/2/3 год.
ZLPOSB 3A27SПроизвођач прехрамбених производа15/0/3 год.
ZLPOSB 3A28SМесар15/2/3 год.
ZLPOSB 3A19SЦвећар - вртлар15/0/3 год.
3. Техничка школа
31210 Пожега, Вука Караџића 6, Тел: 031714134
[email protected], http://tehnickaskolapozega.edu.rs
Машинство и обрада метала
ZLPOSC 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/1/4 год.
ZLPOSC 3D21SБравар15/2/3 год.
ZLPOSC 3D20SАутомеханичар15/2/3 год.
Електротехника
ZLPOSC 4E26SТехничар мехатронике30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
ZLPOSC 4K10SТуристички техничар30/1/4 год.
ZLPOSC 3K06SТрговац30/2/3 год.
Општина Прибој
1. Гимназија Прибој
31330 Прибој, Немањина 37, Тел: 0332445180
gi[email protected],
Гимназија
ZLPRGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
ZLPRGA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
2. Машинско-електротехничка школа
31330 Прибој, Вука Караџића 5, Тел: 0332452170
[email protected], http://metpb.edu.rs/
Машинство и обрада метала
ZLPRSB 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
ZLPRSB 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/2/3 год.
Електротехника
ZLPRSB 4E04SЕлектротехничар енергетике30/0/4 год.
ZLPRSB 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења15/0/3 год.
Економија, право и администрација
ZLPRSB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Општина Пријепоље
1. Пријепољска гимназија
31300 Пријепоље, 4. Децембра бб, Тел: 033710026
[email protected], http://www.prijepoljskagimnazija.edu.rs
Гимназија
ZLPPGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
ZLPPGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа
31300 Пријепоље, 4. децембра 3, Тел: 033710018
[email protected], http://www.etsprijepolje.rs
Трговина, угоститељство и туризам
ZLPPSB 4K02SТрговински техничар30/0/4 год.
ZLPPSB 3K08SКувар15/2/3 год.
ZLPPSB 3K07SКонобар15/2/3 год.
Економија, право и администрација
ZLPPSB 4L01SЕкономски техничар30/1/4 год.
ZLPPSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
3. Техничка школа
31300 Пријепоље, 4. децембра 3, Тел: 033710039
[email protected], http://tsprijepolje.edu.rs
Машинство и обрада метала
ZLPPSC 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/1/4 год.
ZLPPSC 3D20SАутомеханичар15/2/3 год.
ZLPPSC 3D19SАутолимар15/2/3 год.
Електротехника
ZLPPSC 4E04SЕлектротехничар енергетике30/1/4 год.
Текстилство и кожарство
ZLPPSC 4G12SМоделар одеће30/0/4 год.
Општина Сјеница
1. Гимназија Јездимир Ловић
36310 Сјеница, Саве Ковачевића15, Тел: 020741053
[email protected], http://gimnazijasjenica.info
Гимназија
ZLSJGA 4R03SОпшти тип120/0/4 год.
2. Техничко-пољопривредна школа
36310 Сјеница, Саве Ковачевића 15, Тел: 020741048
[email protected], http://tpssjenica.com
Пољопривреда, производња и прерада хране
ZLSJSB 4A10SПрехрамбени техничар30/0/4 год.
ZLSJSB 4A07SВетеринарски техничар30/0/4 год.
Машинство и обрада метала
ZLSJSB 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
ZLSJSB 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
ZLSJSB 3D25SИнсталатер15/0/3 год.
Електротехника
ZLSJSB 3E15SЕлектроинсталатер15/2/3 год.
ZLSJSB 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења15/0/3 год.
Текстилство и кожарство
ZLSJSB 4G13SКонфекционар текстила30/0/4 год.
Град Ужице
1. Ужичка гимназија
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6, Тел: 031513140
[email protected], http://www.uzickagimnazija.edu.rs
Гимназија
ZLUZGA 4R01SДруштвено - језички смер120/0/4 год.
ZLUZGA 4R04SПриродно - математички смер90/0/4 год.
2. Економска школа
31000 Ужице, Трг Светог Саве број 6, Тел: 031510506
[email protected], http://www.eksue.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
ZLUZSB 4K02SТрговински техничар30/1/4 год.
Економија, право и администрација
ZLUZSB 4L01SЕкономски техничар60/1/4 год.
ZLUZSB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
ZLUZSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
ZLUZSB 4L15SСлужбеник у банкарству и осигурању30/0/4 год.
3. Медицинска школа
31000 Ужице, Немањина 148, Тел: 0313513137
[email protected], http://www.medicinskaskolauzice.edu.rs
Здравство и социјална заштита
ZLUZSC 4O13SМедицинска сестра - техничар60/0/4 год.
ZLUZSC 4O06SПедијатријска сестра - техничар30/0/4 год.
ZLUZSC 4O14SФизиотерапеутски техничар30/0/4 год.
ZLUZSC 4O18SЛабораторијски техничар30/0/4 год.
ZLUZSC 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
4. Техничка школа Радоје Љубичић
31000 Ужице, Николе Пашића 17, Тел: 031514177
[email protected], http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/
Текстилство и кожарство
ZLUZSD 4G12SМоделар одеће30/0/4 год.
   Mанипулант у текстилству (једногодишње оспособљавање за рад ученици са тешкоћама у развоју)1/0/1 год.
   Шивач текстила (ученици оштећеног слуха)1/0/3 год.
   Конфекцијски шивач (ученици са тешкоћама у развоју)1/0/3 год.
   Кројач женске одеће (ученици оштећеног слуха)1/0/ год.
   Шивач текстила (ученици са тешкоћама у развоју)1/0/3 год.
Геодезија и грађевинарство
ZLUZSD 4H26SАрхитектонски техничар30/0/4 год.
   Подопологач (ученици оштећеног слуха)1/0/3 год.
   Помоћник водоинсталатера (ученици оштећеног слуха)1/0/2 год.
   Помоћник молера (ученици са тешкоћама у развоју)1/0/2 год.
   Молер (ученици са тешкоћама у развоју)1/0/2 год.
   Moлерско фарбарски манипулант (једногодишње оспособљавање за рад ученици оштећеног слуха)1/0/1 год.
   Молер (ученици оштећеног слуха)1/0/2 год.
   Помоћник молера (ученици оштећеног слуха)1/0/2 год.
   Помоћник подополагача (ученици са тешкоћама у развоју)1/0/2 год.
   Подополагач (ученици са тешкоћама у развоју)1/0/ год.
   Moлерско фарбарски манипулант (једногодишње оспособљавање за рад- ученици са тешкоћама у развоју)1/0/1 год.
Саобраћај
ZLUZSD 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/0/4 год.
ZLUZSD 4I10SТехничар унутрашњег транспорта30/0/4 год.
ZLUZSD 3I11SВозач моторних возила60/3/3 год.
Остала делатност личних услуга
ZLUZSD 3P02SЖенски фризер 30/3/3 год.
   Фризерски манипулант (једногодишње оспособљавање за рад )1/0/1 год.
5. Техничка школа
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34, Тел: 031512596
[email protected], http://www.tehnickaue.edu.rs/
Шумарство и обрада дрвета
ZLUZSE 3B20SОператер за израду намештаја30/0/3 год.
Геологија, рударство и металургија
   Аутолимар (ученици оштећеног слуха)1/0/3 год.
ZLUZSE 3C15SЛивац15/0/3 год.
ZLUZSE 3C16SВаљаоничар15/0/3 год.
Машинство и обрада метала
ZLUZSE 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
ZLUZSE 4D17SТехничар за роботику30/0/4 год.
ZLUZSE 3D50SОператер машинске обраде30/0/3 год.
   Бравар (ученици са тешкоћама у развоју)1/0/3 год.
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )2/0/1 год.
Електротехника
ZLUZSE 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
ZLUZSE 4E11SЕлектротехничар телекомуникација30/0/4 год.
ZLUZSE 4E26SТехничар мехатронике30/0/4 год.
Хемија, неметали и графичарство
ZLUZSE 4F33SТехничар за обликовање графичких производа30/0/4 год.
   Књиговезац (ученици оштећеног слуха)1/0/3 год.
   Помоћник књиговесца1/0/3 год.
   Графички манипулант (једногодишње оспособљавање за рад)2/0/1 год.
6. Уметничка школа
31000 Ужице, Велики парк 3, Тел: 513095
[email protected], http://www.umetnicka-skola-uzice.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
ZLUZUF 4T08SКонзерватор културних добара7/0/4 год.
ZLUZUF T20SЛивац уметничких предмета7/0/ год.
ZLUZUF 4T05SГрнчар7/0/4 год.
ZLUZUF 4T15SТехничар дизајна графике10/0/4 год.
ZLUZUF 4T16SТехничар дизајна текстила10/0/4 год.
7. Музичка школа Војислав - Лале Стефановић
31000 Ужице, Трг Светог Саве број 8, Тел: 031512722
[email protected], http://www.msue.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика8/0/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар8/0/4 год.
Општина Чајетина
1. Угоститељско-туристичка школа
31310 Чајетина, Сердара Мићића 5, Тел: 0313831184
[email protected], http://srednjaskolacajetina.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
ZLCASA 4K03SКулинарски техничар30/1/4 год.
ZLCASA 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
ZLCASA 3K08SКувар15/2/3 год.
ZLCASA 3K07SКонобар15/2/3 год.
Економија, право и администрација
ZLCASA 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.

14. Колубарски округ

Град Ваљево
1. Ваљевска гимназија
14000 Ваљево, Вука Караџића 3, Тел: 014221622
[email protected], http://valjevskagimnazija.edu.rs
Гимназија
KOVAGA 4R04SПриродно - математички смер90/0/4 год.
KOVAGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
KOVAGA 4R19SОбдарени ученици у математичкој гимназији20/0/4 год.
KOVAGA 4R10SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - енглески језик24/0/4 год.
2. Економска школа Ваљево
14000 Ваљево, Даничићева 1, Тел: 014221462
[email protected], http://ekova.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
KOVASB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
KOVASB 3K08SКувар 15/3/3 год.
KOVASB 3K07SКонобар 30 /2/3 год.
KOVASB 3K13SПосластичар15/2/3 год.
Економија, право и администрација
KOVASB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
KOVASB 4L08SЦарински техничар30/0/4 год.
KOVASB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
KOVASB 4L02SФинансијски техничар30/0/4 год.
3. Медицинска школа Др Миша Пантић
14000 Ваљево, Карађорђева 118, Тел: 014221265
[email protected], http://www.medicinskaskolavaljevo.edu.rs
Здравство и социјална заштита
KOVASC 4O13SМедицинска сестра - техничар60/5/4 год.
KOVASC 4O06SПедијатријска сестра - техничар30/4/4 год.
KOVASC 4O07SСанитарно - еколошки техничар30/4/4 год.
KOVASC 4O16SФармацеутски техничар30/5/4 год.
Остала делатност личних услуга
KOVASC 3P04SМушки фризер15/0/3 год.
KOVASC 3P02SЖенски фризер 15/0/3 год.
4. Техничка школа
14000 Ваљево, Косте Абрашевића 1, Тел: 014222098
[email protected], http://tehnciskaskolava.rs
Машинство и обрада метала
KOVASD 4D17SТехничар за роботику30/2/4 год.
KOVASD 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/3/4 год.
KOVASD 3D50SОператер машинске обраде30/5/3 год.
Електротехника
KOVASD 4E24SАдминистратор рачунарских мрежа30/0/4 год.
KOVASD 4E26SТехничар мехатронике30/2/4 год.
KOVASD 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/3/3 год.
KOVASD 3E15SЕлектроинсталатер15/3/3 год.
Геодезија и грађевинарство
KOVASD 4H26SАрхитектонски техничар30/2/4 год.
KOVASD 4H05SГрађевински техничар за нискоградњу30/2/4 год.
Саобраћај
KOVASD 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/2/4 год.
5. Пољопривредна школа са домом уценика Ваљево
14000 Ваљево, Владике Николаја бр.54, Тел: 014221557
[email protected], http://www.poljoprivrednaskola.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
KOVASE 4A03SПољопривредни техничар60/3/4 год.
KOVASE 4A05SТехничар хортикултуре30/3/4 год.
KOVASE 4A07SВетеринарски техничар30/3/4 год.
KOVASE 4A10SПрехрамбени техничар30/3/4 год.
KOVASE 3A28SМесар15/3/3 год.
KOVASE 3A15SРуковалац - механичар пољопривредне технике15/3/3 год.
6. Музичка школа Живорад Грбић
14000 Ваљево, Kарађорђева 122, Тел: 014222267
[email protected], http://www.muzika.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички сарадник - теоретичар8/0/4 год.
   Музички извођач - класична музика16/2/4 год.
Општина Лајковац
1. Средња школа 17.септембар
14224 Лајковац, Вука Караџића 19, Тел: 0143431145
[email protected], http://www.tehnika.edu.rs
Машинство и обрада метала
KOLASA 3D21SБравар15/5/3 год.
KOLASA 3D24SЗаваривач15/5/3 год.
Електротехника
KOLASA 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
KOLASA 4E26SТехничар мехатронике30/0/4 год.
Економија, право и администрација
KOLASA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Општина Љиг
1. Средња школа 1300 каплара - Љиг
14240 Љиг, Војводе Мишића 26, Тел: 0143445173
[email protected], http://1300kaplaraljig.edu.rs
Машинство и обрада метала
KOLJMA 3D24SЗаваривач15/3/3 год.
KOLJMA 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
KOLJMA 3K07SКонобар15/3/3 год.
KOLJMA 3K08SКувар15/3/3 год.
Економија, право и администрација
KOLJMA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Гимназија
KOLJMA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
Општина Уб
1. Гимназија Бранислав Петронијевић
14210 Уб, Вука Караџића 15, Тел: 014414492
[email protected], http://www.gimnazijaub.rs
Гимназија
KOUBGA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
2. Техничка школа Уб
14000 Уб, Вука Караџића 15, Тел: 014411149
[email protected], http://www.srednjaub.rs/
Машинство и обрада метала
KOUBSB 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
KOUBSB 3D20SАутомеханичар15/5/3 год.
KOUBSB 3D27SМашинбравар15/5/3 год.
Електротехника
KOUBSB 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
KOUBSB 4K02SТрговински техничар30/0/4 год.
KOUBSB 3K08SКувар15/5/3 год.
KOUBSB 3K07SКонобар15/0/3 год.
Економија, право и администрација
KOUBSB 4L02SФинансијски техничар30/0/4 год.
Општина Осечина
1. Економска школа Ваљево - делатност ван седишта
14253 Осечина, Браће Недић 32, Тел: 014451101
[email protected]
Трговина, угоститељство и туризам
KOOS SA 3K08S Кувар 15 /0/ 3 год.  
KOOS SA 3K06S Трговац 15 /0/ 3 год.
Економија, право и администрација
KOOS SA 4L09S Пословни администратор 30 /0/ 4 год.
Општина Мионоца
1. Средња школа Мионица
14242 Мионица, Кнеза Грбовића бб, Тел: 0143422139
[email protected], http://www.srednjaskolamionica.edu.rs/
Трговина, угоститељство и туризам
KOMISA 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
KOMISA 3K08SКувар15/3/3 год.
KOMISA 3K07SКонобар15/3/3 год.
Економија, право и администрација
KOMISA 4L01SЕкономски техничар30/3/4 год.

15. Мачвански округ

Град Лозница
1. Гимназија Вук Караџић
15300 Лозница, Гимназијска 5, Тел: 015878635
[email protected], http://loznickagimnazija.edu.rs
Гимназија
MALOGA 4R04SПриродно - математички смер90/0/4 год.
MALOGA 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
2. Средња економска школа
15300 Лозница, трг Јована Цвијића 4, Тел: 015876054
[email protected], http://www.esloznica.rs
Трговина, угоститељство и туризам
MALOSB 4K03SКулинарски техничар30/5/4 год.
MALOSB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
   Сервир (ученици са тешкоћама у развоју)10/0/ год.
MALOSB 3K07SКонобар15/5/3 год.
MALOSB 3K06SТрговац15/5/3 год.
Економија, право и администрација
MALOSB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
MALOSB 4L02SФинансијски техничар30/0/4 год.
MALOSB 4L05SПравни техничар30/0/4 год.
MALOSB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
MALOSB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
3. Техничка школа
15300 Лозница, Tрг Јована Цвијића 3, Тел: 015884824
[email protected], http://tehnickalo.edu.rs; https://tehnickaloznica.wordpress.com
Машинство и обрада метала
MALOSC 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
MALOSC 3D20SАутомеханичар15/5/3 год.
MALOSC 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/5/3 год.
MALOSC 3D19SАутолимар15/5/3 год.
MALOSC 3D25SИнсталатер15/5/3 год.
Електротехника
MALOSC 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
MALOSC 4E06SЕлектротехничар електромоторних погона30/0/4 год.
MALOSC 3E16SЕлектромеханичар за машине и опрему15/5/3 год.
MALOSC 3E15SЕлектроинсталатер15/5/3 год.
Геодезија и грађевинарство
MALOSC 4H26SАрхитектонски техничар30/0/4 год.
MALOSC 3H12SДекоратер зидних површина 15/5/3 год.
MALOSC 3H16SКерамичар - терацер - пећар 15/5/3 год.
4. Средња школа Свети Сава
15300 Лозница, Саве Ковачевића 1, Тел: 015878180
[email protected], http://svetisavalo.wordpress.com
Хемија, неметали и графичарство
MALOSD 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
MALOSD 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/0/4 год.
Текстилство и кожарство
MALOSD 3G08SТекстилни радник 30/0/3 год.
Здравство и социјална заштита
MALOSD 4O13SМедицинска сестра - техничар60/0/4 год.
MALOSD 4O14SФизиотерапеутски техничар30/0/4 год.
Остала делатност личних услуга
MALOSD 3P04SМушки фризер15/3/3 год.
MALOSD 3P02SЖенски фризер 15/3/3 год.
Општина Крупањ
1. Средња школа
15314 Крупањ, Вука Караџића 16, Тел: 0157581143
[email protected]l.com, http://www.srednjaskola.edu.rs
Машинство и обрада метала
MAKRMA 3D24SЗаваривач15/0/3 год.
MAKRMA 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
Електротехника
MAKRMA 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
Економија, право и администрација
MAKRMA 4L01SЕкономски техничар30/3/4 год.
Гимназија
MAKRMA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
Општина Љубовија
1. Средња школа Вук Караџић
15320 Љубовија, Дринска бб, Тел: 015561868
[email protected], http://sskolaljubovija.rs
Трговина, угоститељство и туризам
MALJMA 3K08SКувар15/2/3 год.
MALJMA 3K07SКонобар15/2/3 год.
Економија, право и администрација
MALJMA 4L01SЕкономски техничар30/2/4 год.
Гимназија
MALJMA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
Град Шабац
1. Шабачка гимназија
15000 Шабац, Масарикова 13, Тел: 015350286
[email protected], http://sabackagimnazija.edu.rs
Гимназија
MASAGA 4R04SПриродно - математички смер30/2/4 год.
MASAGA 4R01SДруштвено - језички смер60/3/4 год.
MASAGA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
MASAGA 4R22SОбдарени ученици у рачунарској гимназији20/0/4 год.
MASAGA 4R10SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - енглески језик24/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа
15000 Шабац, Масарикова 29, Тел: 015350274
[email protected], http://www.ekonomskasabac.znanje.info
Трговина, угоститељство и туризам
MASASB 4K03SКулинарски техничар30/0/4 год.
MASASB 3K06SТрговац15/0/3 год.
MASASB 3K08SКувар15/5/3 год.
MASASB 3K07SКонобар15/5/3 год.
MASASB 3K13SПосластичар15/5/3 год.
Економија, право и администрација
MASASB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
MASASB 4L02SФинансијски техничар30/0/4 год.
MASASB 4L05SПравни техничар30/0/4 год.
MASASB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
MASASB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
MASASB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
3. Медицинска школа Др. Андра Јовановић
15000 Шабац, Цара Душана 9, Тел: 015342175
[email protected], https://www.medicinskasabac.edu.rs
Здравство и социјална заштита
MASASC 4O02SЗубни техничар30/0/4 год.
MASASC 4O13SМедицинска сестра - техничар90/0/4 год.
MASASC 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
MASASC 4O07SСанитарно - еколошки техничар30/0/4 год.
MASASC 4O15SКозметички техничар30/0/4 год.
4. Техничка школа
15000 Шабац, Бањичких жртава 2, Шабац, Тел: 015347291
[email protected], http://tehskolasabac.edu.rs
Машинство и обрада метала
MASASD 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
MASASD 3D20SАутомеханичар15/0/3 год.
MASASD 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/0/3 год.
Електротехника
MASASD 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
MASASD 3E22SАутоелектричар30/3/3 год.
MASASD 4E23SЕлектротехничар процесног управљања30/0/4 год.
Геодезија и грађевинарство
MASASD 3H19SРуковалац грађевинском механизацијом30/3/3 год.
MASASD 4H26SАрхитектонски техничар30/0/4 год.
Саобраћај
MASASD 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/0/4 год.
MASASD 3I11SВозач моторних возила30/0/3 год.
5. Стручна хемијска и текстилна школа
15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10, Тел: 015352730
[email protected], http://hem-tex-skola.com
Геологија, рударство и металургија
MASASE 4C25SТехничар за рециклажу30/0/4 год.
Хемија, неметали и графичарство
MASASE 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/5/4 год.
MASASE 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/4/4 год.
Остала делатност личних услуга
MASASE 3P02SЖенски фризер 15/3/3 год.
MASASE 3P04SМушки фризер15/3/3 год.
6. Средња пољопривредна школа са домом ученика - Шабац
15000 Шабац, Војводе Путника 58, Тел: 015344583
[email protected], http://www.sredpoljskola.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
MASASF 4A03SПољопривредни техничар30/3/4 год.
MASASF 4A07SВетеринарски техничар30/3/4 год.
MASASF 4A01SЗоотехничар30/3/4 год.
MASASF 4A10SПрехрамбени техничар30/3/4 год.
   Цвећар - вртлар (ученици са тешкоћама у развоју)10/0/2 год.
MASASF 3A23SПекар15/3/3 год.
MASASF 3A19SЦвећар - вртлар15/0/3 год.
MASASF 3A28SМесар15/3/3 год.
MASASF 3A17SУзгајивач спортских коња15/0/3 год.
7. Музичка школа Михаило Вукдраговић
15000 Шабац, Масарикова 35, Тел: 015350282
[email protected], http://msvukdragovic.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика16/2/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар8/2/4 год.
8. Школа примењених уметности
15000 Шабац, Добропољска 5, Тел: 015302790
[email protected], http://spu.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
MASAUH 4T12SСтилски кројач14/0/4 год.
MASAUH 4T04SГравер уметничких предмета7/0/4 год.
MASAUH 4T02SДрворезбар7/0/4 год.
MASAUH 4T03SФирмописац калиграф7/0/4 год.
MASAUH 4T10SКонзерватор културних добара - препаратор зидног и штафелајног сликарства7/0/4 год.
MASAUH 4T05SГрнчар7/0/4 год.
MASAUH 4T06SЈувелир уметничких предмета14/0/4 год.
MASAUH 4T09SКонзерватор културних добара - позлатар7/0/4 год.
MASAUH 4T01SАранжер7/0/4 год.
MASAUH 4T07SКлесар7/0/4 год.
Општина Богатић
1. Мачванска средња школа - Богатић
15350 Богатић, Јанка Веселиновића 1, Тел: 0157786412
[email protected], http://www.srednjabogatic.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
MABOSA 4A07SВетеринарски техничар30/3/4 год.
Машинство и обрада метала
MABOSA 4D08SМашински техничар моторних возила30/3/4 год.
Саобраћај
MABOSA 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/3/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
MABOSA 3K08SКувар30/5/3 год.
Економија, право и администрација
MABOSA 4L01SЕкономски техничар30/3/4 год.
MABOSA 4L08SЦарински техничар30/0/4 год.
Општина Коцељева
1. Средња школа
15220 Коцељева, Доситејева број 1, Тел: 015556395
[email protected], http://sskoceljeva.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
MAKOSA 4A03SПољопривредни техничар30/0/4 год.
Машинство и обрада метала
MAKOSA 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
MAKOSA 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
MAKOSA 3D27SМашинбравар15/3/3 год.
Економија, право и администрација
MAKOSA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Остала делатност личних услуга
MAKOSA 3P04SМушки фризер15/3/3 год.
MAKOSA 3P02SЖенски фризер 15/3/3 год.
Општина Владимирци
1. Посавотамнавска средња школа
15225 Владимирци, Светог саве бб, Тел: 015514837
[email protected], http://www.scvladimirci.org
Машинство и обрада метала
MAVLSA 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
MAVLSA 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
MAVLSA 3D21SБравар15/0/3 год.
Геодезија и грађевинарство
MAVLSA 4H23SГеодетски техничар - геометар30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
MAVLSA 3K07SКонобар15/3/3 год.
MAVLSA 3K13SПосластичар15/3/3 год.
Економија, право и администрација
MAVLSA 4L01SЕкономски техничар30/3/4 год.
Општина Мали Зворник
1. Средња школа Мали Зворник
15318 Мали Зворник, Краља Петра првог 12, Тел: 015471003
[email protected], http://srednjaskolamz.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
MAMZMA 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
Економија, право и администрација
MAMZMA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Остала делатност личних услуга
MAMZMA 3P02SЖенски фризер 15/6/3 год.
MAMZMA 3P04SМушки фризер15/6/3 год.
Гимназија
MAMZMA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.

16. Расински округ

Општина Александровац
1. Средња школа Свети Трифун
37230 Александровац, Крушевачка 8-10, Тел: 037751117
[email protected], http://www.svetitrifun.edu.rs/
Пољопривреда, производња и прерада хране
RAALMA 4A10SПрехрамбени техничар30/0/4 год.
RAALMA 4A30SВиноградар - винар - оглед20/0/4 год.
RAALMA 3A27SПроизвођач прехрамбених производа30/0/3 год.
RAALMA 4A03SПољопривредни техничар30/5/4 год.
RAALMA 3A23SПекар30/0/3 год.
Машинство и обрада метала
RAALMA 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
Гимназија
RAALMA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
Општина Брус
1. Средња школа
37220 Брус, Братиславе Петровић 69, Тел: 037825167
[email protected], http://www.skolabrus.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
RABRMA 4K10SТуристички техничар30/5/4 год.
RABRMA 3K07SКонобар15/3/3 год.
RABRMA 3K08SКувар15/3/3 год.
Економија, право и администрација
RABRMA 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
Гимназија
RABRMA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
Град Крушевац
1. Гимназија
37000 Крушевац, Топличина 1, Тел: 037427208
[email protected], http://gimnazija.org.rs
Гимназија
RAKRGA 4R01SДруштвено - језички смер150/0/4 год.
RAKRGA 4R04SПриродно - математички смер120/0/4 год.
RAKRGA 4R10SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - енглески језик24/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа
37000 Крушевац, Чеховљева 1, Тел: 037492658
[email protected], http://ekonomskaks.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
RAKRSB 3K06SТрговац30/3/3 год.
Економија, право и администрација
RAKRSB 4L01SЕкономски техничар 30/0/4 год.
RAKRSB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
RAKRSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
RAKRSB 4L05SПравни техничар30/0/4 год.
RAKRSB 4L07SТехничар обезбеђења30/0/4 год.
RAKRSB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
3. Медицинска школа
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22, Тел: 037440319
[email protected], http://www.medicinska.edu.rs
Здравство и социјална заштита
RAKRSC 4O13SМедицинска сестра - техничар90/0/4 год.
RAKRSC 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
RAKRSC 4O14SФизиотерапеутски техничар30/0/4 год.
4. Политехничка школа Милутин Миланковић
37000 Крушевац, Чеховљева 1, Тел: 037492657
[email protected], http://tehnicka-skola.edu.rs
Шумарство и обрада дрвета
RAKRSD 4B05SТехничар за финалну обраду дрвета30/1/4 год.
Текстилство и кожарство
RAKRSD 4G12SМоделар одеће30/0/4 год.
RAKRSD 3G17SМодни кројач30/0/3 год.
Геодезија и грађевинарство
RAKRSD 4H05SГрађевински техничар за нискоградњу30/1/4 год.
RAKRSD 4H26SАрхитектонски техничар60/0/4 год.
RAKRSD 3H16SКерамичар - терацер - пећар 15/3/3 год.
RAKRSD 3H12SДекоратер зидних површина 15/3/3 год.
Култура, уметност и јавно информисање
RAKRSD 4T02SДрворезбар14/0/4 год.
RAKRSD 4T07SКлесар7/0/4 год.
5. Хемијско-технолошка школа
37000 Крушевац, Ћирила и Методија бб, Тел: 037439741
[email protected], http://htsks.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
RAKRSE 4A10SПрехрамбени техничар60/0/4 год.
RAKRSE 4A12SТехничар за биотехнологију30/0/4 год.
RAKRSE 3A23SПекар30/3/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
RAKRSE 4F02SХемијски лаборант30/0/4 год.
RAKRSE 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/0/4 год.
RAKRSE 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
RAKRSE 4F15SТехничар штампе30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
RAKRSE 3K07SКонобар30/5/3 год.
RAKRSE 3K08SКувар30/5/3 год.
6. Прва техничка школа
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 26, Тел: 037427508
[email protected], http://prva-tehnicka.edu.rs/
Машинство и обрада метала
RAKRSF 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/5/4 год.
RAKRSF 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/5/4 год.
RAKRSF 4D08SМашински техничар моторних возила30/5/4 год.
RAKRSF 3D20SАутомеханичар30/5/3 год.
RAKRSF 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/3/3 год.
RAKRSF 3D37SМеханичар медицинске и лабораторијске опреме15/3/3 год.
Електротехника
RAKRSF 4E08SЕлектротехничар рачунара30/5/4 год.
RAKRSF 4E04SЕлектротехничар енергетике30/5/4 год.
RAKRSF 4E21SЕлектротехничар за електронику на возилима30/5/4 год.
RAKRSF 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења15/3/3 год.
RAKRSF 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/0/3 год.
Саобраћај
RAKRSF 3I11SВозач моторних возила30/5/3 год.
RAKRSF 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/5/4 год.
7. Музичка школа Стеван Христић
37000 Крушевац, Чупићева 25., Тел: 037427556
[email protected], http://www.muzickaskola.net
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички сарадник - теоретичар16/0/4 год.
   Музички извођач -класична музика8/0/4 год.
   Дизајнер звука8/0/4 год.
8. Школа за основно и средње образовање Веселин Николић
37000 Крушевац, Луке Ивановића 17, Тел: 037446700
[email protected], http://www.sosoveselinnikolic.webs.com
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Цвећар - вртлар (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/2 год.
   Манипулант у производњи биља (једногодишње оспособљавање за рад )6/0/1 год.
   Манипулант у прехрамбеној производњи (једногодишње оспособљавање за рад )6/0/1 год.
   Пекар (ученици са тешкоћама у развоју)4/0/3 год.
Машинство и обрада метала
   Манипулант у машинској обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )6/0/1 год.
   Аутолимар (ученици са тешкоћама у развоју)3/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
   Графички манипулант (једногодишње оспособљавање за рад)6/0/1 год.
   Помоћник картонажера (ученици са тешкоћама у развоју)3/0/3 год.
Текстилство и кожарство
   Mанипулант у текстилству (једногодишње оспособљавање за рад ученици са тешкоћама у развоју)6/0/1 год.
   Конфекцијски шивач (ученици са тешкоћама у развоју)3/0/3 год.
Општина Трстеник
1. Гимназија Вук Караџић
37240 Трстеник, Вука Караџића 11, Тел: 037711844
[email protected], http://vukts.edu.rs
Гимназија
RATSGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
RATSGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
2. Техничка школа
37240 Трстеник, Вука Караџића 11, Тел: 037711842
[email protected], http://www.tehnickats.edu.rs
Машинство и обрада метала
RATSSB 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/2/4 год.
RATSSB 3D50SОператер машинске обраде30/0/3 год.
RATSSB 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
RATSSB 3D43SМеханичар хидраулике и пнеуматике15/3/3 год.
RATSSB 3D20SАутомеханичар15/2/3 год.
Електротехника
RATSSB 4E26SТехничар мехатронике30/0/4 год.
RATSSB 4E08SЕлектротехничар рачунара30/2/4 год.
Економија, право и администрација
RATSSB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
Општина Варварин
1. Средња школа
37260 Варварин, Светог Саве 6, Тел: 037788369
[email protected], http://ssv.edu.rs
Машинство и обрада метала
RAVAMA 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/5/4 год.
RAVAMA 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
RAVAMA 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/3/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
RAVAMA 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/5/4 год.
Економија, право и администрација
RAVAMA 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
Гимназија
RAVAMA 4R04SПриродно - математички смер30/5/4 год.
Општина Ћићевац
1. Економско-трговинска школа Крушевац - делатност ван седишта
Ћићевац, Карађорђева бб, Тел: 037811367
Економија, право и администрација
RACI SA 4L01S Економски техничар 30 /0/ 4 год.
 

17. Моравички округ

Општина Горњи Милановац
1. Гимназија Таковски устанак
32300 Горњи Милановац, Милоша Великог 11, Тел: 032711180
[email protected], http://www.gimnazijagm.edu.rs
Гимназија
MOGMGA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
MOGMGA 4R03ЕОпшти тип30/0/4 год.српско-енглески
MOGMGA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
2. Економско-трговачка школа Књаз Милош
32300 Горњи Милановац, Вука Караџића 1, Тел: 032713322
[email protected], http://etsgm.edu.rs
Економија, право и администрација
MOGMSB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
MOGMSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
MOGMSB 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
MOGMSB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
3. Техничка школа Јован Жујовић
32300 Горњи Милановац, Вука Караџића 3, Тел: 032713320
[email protected], http://www.tsgm.edu.rs
Машинство и обрада метала
MOGMSC 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
MOGMSC 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/0/3 год.
MOGMSC 3D20SАутомеханичар15/0/3 год.
Електротехника
MOGMSC 4E26SТехничар мехатронике30/0/4 год.
Хемија, неметали и графичарство
MOGMSC 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
Град Чачак
1. Гимназија
32000 Чачак, Жупана Страцимира 1, Тел: 032222397
[email protected], http://www.gimnazija-cacak.edu.rs/
Гимназија
MOCAGA 4R04SПриродно - математички смер150/0/4 год.
MOCAGA 4R01SДруштвено - језички смер150/0/4 год.
2. Економска школа
32000 Чачак, Господар Јованова 1, Тел: 032344793
[email protected], http://www.ekonomska-cacak.edu.rs/
Трговина, угоститељство и туризам
MOCASB 3K06SТрговац30/3/3 год.
Економија, право и администрација
MOCASB 4L01SЕкономски техничар60/0/4 год.
MOCASB 4L15SСлужбеник у банкарству и осигурању30/0/4 год.
MOCASB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
MOCASB 4L10SФинансијски администратор60/0/4 год.
3. Медицинска школа
32100 Чачак, Никифора Максимовића 8, Тел: 032222755
[email protected], http://www.medicinska-cacak.edu.rs
Здравство и социјална заштита
MOCASC 4O01SГинеколошко - акушерска сестра30/0/4 год.
MOCASC 4O12SМедицинска сестра - васпитач30/0/4 год.
MOCASC 4O13SМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.
MOCASC 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
MOCASC 4O18SЛабораторијски техничар30/0/4 год.
4. Техничка школа
32000 Чачак, Цара Душана 20, Тел: 032341664
[email protected], http://www.tehnickacacak.edu.rs
Електротехника
MOCASD 4E04SЕлектротехничар енергетике30/0/4 год.
MOCASD 4E03SЕлектротехничар електронике30/0/4 год.
MOCASD 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
MOCASD 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
MOCASD 3E22SАутоелектричар30/0/3 год.
MOCASD 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/0/3 год.
MOCASD 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења15/0/3 год.
Геодезија и грађевинарство
MOCASD 4H26SАрхитектонски техничар60/0/4 год.
5. Машинско-саобраћајна школа
32100 Чачак, Др Драгише Мишовића 146, Тел: 38132372560
[email protected], http://www.mssca.edu.rs
Машинство и обрада метала
MOCASE 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
MOCASE 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
MOCASE 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
MOCASE 3D50SОператер машинске обраде30/0/3 год.
MOCASE 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
MOCASE 3D19SАутолимар15/3/3 год.
Електротехника
MOCASE 4E26SТехничар мехатронике30/0/4 год.
Саобраћај
MOCASE 4I01SТехничар друмског саобраћаја60/0/4 год.
MOCASE 3I11SВозач моторних возила30/5/3 год.
Култура, уметност и јавно информисање
MOCASE 4T02SДрворезбар7/0/4 год.
MOCASE 4T07SКлесар7/0/4 год.
MOCASE 4T08SКонзерватор културних добара7/0/4 год.
6. Прехрамбено-угоститељска школа
32000 Чачак, Стоје Тошић 23, Тел: 032334901
[email protected], http://prehrambeno-ugostiteljska.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
MOCASF 4A10SПрехрамбени техничар30/5/4 год.
MOCASF 3A27SПроизвођач прехрамбених производа30/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
MOCASF 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/5/4 год.
MOCASF 4F12SТехничар графичке дораде30/5/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
MOCASF 4K10SТуристички техничар30/5/4 год.
MOCASF 4K03SКулинарски техничар30/5/4 год.
MOCASF 3K07SКонобар15/0/3 год.
MOCASF 3K13SПосластичар15/0/3 год.
7. Музичка школа Др Војислав Вучковић
32000 Чачак, Цара Душана 25, Тел: 032222282
[email protected], http://www.muzickaskolacacak.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички сарадник - теоретичар8/2/4 год.
   Музички извођач - класична музика16/4/4 год.
8. Школа за основно и средње образовање 1. новембар
32000 Чачак, Булевар Вука Караџић 9, Тел: 032332902
[email protected], http://soso1novembar.edu.rs
Хемија, неметали и графичарство
   Графички манипулант (једногодишње оспособљавање за рад)8/0/1 год.
   Помоћник књиговезачке дораде9/0/2 год.
Општина Ивањица
1. Гимназија
32250 Ивањица, 13. Септембар 58, Тел: 032664646
ivanjickagimna[email protected], http://www.gimnazija-ivanjica.edu.rs
Гимназија
MOIVGA 4R03SОпшти тип90/0/4 год.
MOIVGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
2. Техничка школа
32250 Ивањица, Миће Матовића 2, Тел: 032661000
[email protected], http://tehnickaskola.rs
Шумарство и обрада дрвета
MOIVSB 4B15SТехничар за обликовање намештаја и ентеријера30/3/4 год.
Машинство и обрада метала
MOIVSB 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/5/4 год.
Текстилство и кожарство
MOIVSB 4G20SТехничар дизајна одеће30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
MOIVSB 4K10SТуристички техничар30/5/4 год.
MOIVSB 3K07SКонобар15/3/3 год.
MOIVSB 3K08SКувар15/3/3 год.
Економија, право и администрација
MOIVSB 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
Општина Лучани
1. Средња школа Драгачево
32230 Гуча, Републике бб, Тел: 032855554
[email protected], http://skoladragacevo.edu.rs
Машинство и обрада метала
MOLUMA 3D22SБравар - заваривач30/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
MOLUMA 4F03SХемијско-технолошки техничар30/3/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
MOLUMA 3K06SТрговац30/0/3 год.
Економија, право и администрација
MOLUMA 4L01SЕкономски техничар30/3/4 год.
Гимназија
MOLUMA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.

18. Рашки округ

Град Краљево
1. Гимназија
36000 Краљево, Доситејева 44, Тел: 036319760
[email protected], http://www.gimnazijakraljevo.com
Гимназија
RSKRGA 4R04SПриродно - математички смер90/0/4 год.
RSKRGA 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
RSKRGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
RSKRGA 4R19SОбдарени ученици у математичкој гимназији20/0/4 год.
RSKRGA 4R10SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - енглески језик24/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа
36100 Краљево, Доситејева 46., Тел: 036382047
[email protected], http://www.ets-kraljevo.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
RSKRSB 3K06SТрговац30/0/3 год.
Економија, право и администрација
RSKRSB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
RSKRSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
RSKRSB 4L01SЕкономски техничар60/0/4 год.
3. Медицинска школа
36000 Краљево, Доситејева 46, Тел: 036382548
[email protected], http://www.medinkv.edu.rs
Здравство и социјална заштита
RSKRSC 4O13SМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.
RSKRSC 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
RSKRSC 4O12SМедицинска сестра - васпитач30/0/4 год.
RSKRSC 4O14SФизиотерапеутски техничар30/0/4 год.
RSKRSC 3O20SЗдравствени неговатељ30/0/3 год.
4. Машинска техничка школа 14. октобар
36000 Краљево, Индустријска 21, Тел: 036312433
[email protected], http://www.mtskv.edu.rs
Машинство и обрада метала
RSKRSD 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
RSKRSD 4D13SТехничар за компјутерско управљање60/0/4 год.
RSKRSD 3D22SБравар - заваривач30/0/3 год.
RSKRSD 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
RSKRSD 3D25SИнсталатер15/3/3 год.
5. Електро-саобраћајна школа Никола Тесла
36000 Краљево, Доситејева 44б, Тел: 036312601
[email protected], http://www.estsnikolatesla.edu.rs
Електротехника
RSKRSE 4E04SЕлектротехничар енергетике30/0/4 год.
RSKRSE 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
RSKRSE 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
RSKRSE 3E22SАутоелектричар30/0/3 год.
Саобраћај
RSKRSE 3I11SВозач моторних возила30/0/3 год.
RSKRSE 4I01SТехничар друмског саобраћаја60/0/4 год.
6. Пољопривредно-хемијска школа Др Ђорђе Радић
36100 Краљево, Ђуре Ђаковића 2/22, Тел: 036359979
[email protected], http://ratarica.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
RSKRSF 4A03SПољопривредни техничар30/0/4 год.
RSKRSF 4A07SВетеринарски техничар30/0/4 год.
RSKRSF 4A05SТехничар хортикултуре30/0/4 год.
RSKRSF 4A10SПрехрамбени техничар30/0/4 год.
RSKRSF 3A23SПекар15/0/3 год.
RSKRSF 3A19SЦвећар - вртлар30/3/3 год.
RSKRSF 3A28SМесар15/3/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
RSKRSF 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
7. Шумарска школа са домом ученика
36100 Краљево, Карађорђева 262, Тел: 036352235
[email protected], http://www.sumarska.edu.rs
Шумарство и обрада дрвета
RSKRSG 4B02SШумарски техничар90/5/4 год.
RSKRSG 4B01SТехничар за пејзажну архитектуру30/0/4 год.
RSKRSG 4B05SТехничар за финалну обраду дрвета30/0/4 год.
RSKRSG 4B19SТехничар за ловство и рибарство - оглед20/0/4 год.
RSKRSG 3B08SШумар30/3/3 год.
Геодезија и грађевинарство
RSKRSG 4H26SАрхитектонски техничар30/0/4 год.
8. Музичка школа Стеван Мокрањац
36000 Краљево, Топлице Милана 2, Тел: 036321872
[email protected], http://www.mokranjac-kraljevo.com/
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички сарадник - теоретичар8/0/4 год.
   Музички извођач - класична музика24/0/4 год.
   Музички извођач - традиционална музика8/0/4 год.
9. Уметничка школа у Краљеву
36000 Краљево, Цара Лазара 38, Тел: 036326700
[email protected], http://www.umetnicka-kv.net/
Култура, уметност и јавно информисање
RSKRUI 4T11SЛиковни техничар20/0/4 год.
RSKRUI 4T15SТехничар дизајна графике10/0/4 год.
RSKRUI 4T14SТехничар дизајна ентеријера и индустријских производа10/0/4 год.
10. Школа за основно и средње образовање Иво Лола Рибар
36000 Краљево, Доситејева 5/4, Тел: 036315242
[email protected], http://ivololaribar.edu.rs/
Машинство и обрада метала
   Бравар12/0/3 год.
Текстилство и кожарство
   Конфекционар - кројач12/0/3 год.
Општина Врњачка Бања
1. Гимназија
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18, Тел: 036611379
[email protected], http://www.gvb.edu.rs
Гимназија
RSVBGA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
RSVBGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
RSVBGA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
2. Угоститељско-туристичка школа са домом ученика
36210 Врњачка Бања, Чајкино брдо бр.18, Тел: 036611379
[email protected], http://www.uts.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
RSVBSB 4K04SУгоститељски техничар30/5/4 год.
RSVBSB 4K03SКулинарски техничар30/5/4 год.
RSVBSB 3K07SКонобар30/5/3 год.
RSVBSB 3K08SКувар60/5/3 год.
RSVBSB 3K13SПосластичар30/5/3 год.
RSVBSB 4K10SТуристички техничар60/5/4 год.
Град Нови Пазар
1. Гимназија
36300 Нови Пазар, Вука Караџића број 7, Тел: 020331470
[email protected], http://gimnazijanp.edu.rs/
Гимназија
RSNPGA 4R04SПриродно - математички смер90/5/4 год.
RSNPGA 4R01SДруштвено - језички смер120/5/4 год.
RSNPGA 4R03SОпшти тип90/5/4 год.
2. Економско-трговинска школа
36300 Нови Пазар, 28. Новембра 163, Тел: 020323770
[email protected], http://ekonomskanovipazar.edu.rs
Економија, право и администрација
RSNPSB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
RSNPSB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
RSNPSB 4L05SПравни техничар60/0/4 год.
RSNPSB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
RSNPSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
RSNPSB 4L07SТехничар обезбеђења30/0/4 год.
RSNPSB 4L15SСлужбеник у банкарству и осигурању30/0/4 год.
Остала делатност личних услуга
RSNPSB 3P02SЖенски фризер 30/0/3 год.
RSNPSB 3P04SМушки фризер15/0/3 год.
RSNPSB 3P03SПедикир и маникир15/0/3 год.
3. Школа за дизајн текстила и коже
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб, Тел: 020312799
[email protected], http://www.skolazadizajn.edu.rs
Текстилство и кожарство
RSNPSC 4G05SТехничар моделар коже30/0/4 год.
RSNPSC 4G20SТехничар дизајна одеће30/0/4 год.
RSNPSC 4G12SМоделар одеће60/5/4 год.
RSNPSC 3G17SМодни кројач30/0/3 год.
   Конфекцијски шивач (ученици са тешкоћама у развоју)10/0/3 год.
RSNPSC 3G11SОбућар30/0/3 год.
Геодезија и грађевинарство
RSNPSC 4H26SАрхитектонски техничар60/0/4 год.
4. Техничка школа
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб, Тел: 020311945
[email protected], http://tehnickanp.edu.rs
Машинство и обрада метала
RSNPSD 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
RSNPSD 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
RSNPSD 3D20SАутомеханичар30/0/3 год.
Електротехника
RSNPSD 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
RSNPSD 4E04SЕлектротехничар енергетике30/0/4 год.
RSNPSD 4E05SЕлектротехничар за термичке и расхладне уређаје30/0/4 год.
RSNPSD 4E24SАдминистратор рачунарских мрежа30/0/4 год.
Саобраћај
RSNPSD 3I11SВозач моторних возила30/0/3 год.
RSNPSD 4I01SТехничар друмског саобраћаја60/0/4 год.
5. Медицинска школа
36300 Нови Пазар, Косанчићева бб, Тел: 0652545145
[email protected], http://www.medicinskanp.edu.rs
Здравство и социјална заштита
RSNPSE 4O13SМедицинска сестра - техничар30/3/4 год.
RSNPSE 4O06SПедијатријска сестра - техничар30/3/4 год.
RSNPSE 4O01SГинеколошко - акушерска сестра30/3/4 год.
RSNPSE 4O02SЗубни техничар30/3/4 год.
RSNPSE 4O16SФармацеутски техничар30/3/4 год.
RSNPSE 4O14SФизиотерапеутски техничар30/3/4 год.
6. Угоститељско-туристичка школа
36300 Нови Пазар, Расима Халиловића бб, Тел: 020317896
[email protected], http://www.turistskola.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
RSNPSF 4A10SПрехрамбени техничар30/5/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
RSNPSF 4K04SУгоститељски техничар30/5/4 год.
RSNPSF 4K03SКулинарски техничар30/5/4 год.
RSNPSF 4K02SТрговински техничар30/5/4 год.
RSNPSF 4K10SТуристички техничар30/5/4 год.
RSNPSF 3K07SКонобар15/0/3 год.
RSNPSF 3K08SКувар15/3/3 год.
Општина Рашка
1. Гимназија
36350 Рашка, Омладински центар бб, Тел: 036736043
[email protected], http://gimnazijaraska.edu.rs
Гимназија
RSRAGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
RSRAGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
2. Машинска школа
36350 Рашка, Омладинска бр.2, Тел: 036738210
[email protected], http://www.masinskaraska.edu.rs
Машинство и обрада метала
RSRASB 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
   Бравар (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/3 год.
RSRASB 3D21SБравар15/3/3 год.
RSRASB 3D20SАутомеханичар15/0/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
RSRASB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
RSRASB 3K08SКувар15/3/3 год.
RSRASB 3K07SКонобар15/0/3 год.
Економија, право и администрација
RSRASB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Општина Тутин
1. Гимназија
36320 Тутин, 7. Јула 18, Тел: 020811148
[email protected], http://gimnazijatutin.rs
Гимназија
RSTUGA 4R03SОпшти тип150/0/4 год.
2. Техничка школа
36320 Тутин, 7.јули 18, Тел: 020811160
[email protected], http://www.tehtutin.edu.rs
Шумарство и обрада дрвета
RSTUSB 4B15SТехничар за обликовање намештаја и ентеријера30/0/4 год.
Машинство и обрада метала
RSTUSB 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање60/0/4 год.
RSTUSB 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
Електротехника
RSTUSB 3E15SЕлектроинсталатер15/0/3 год.
RSTUSB 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења15/0/3 год.
Текстилство и кожарство
RSTUSB 4G12SМоделар одеће30/0/4 год.
Саобраћај
RSTUSB 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/0/4 год.
Економија, право и администрација
RSTUSB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.

19. Борски округ

Општина Бор
1. Гимназија Бора Станковић
19210 Бор, Зелени булевар 26, Тел: 030432271
[email protected], http://gimnazija-bor.edu.rs/
Гимназија
BOBOGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
BOBOGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа
19210 Бор, Београдска 10, Тел: 0302456310
[email protected], http://etsbor.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
BOBOSB 4K10SТуристички техничар30/3/4 год.
Економија, право и администрација
BOBOSB 4L07SТехничар обезбеђења30/3/4 год.
BOBOSB 4L09SПословни администратор30/3/4 год.
BOBOSB 4L01SЕкономски техничар30/3/4 год.
3. Техничка школа
19210 Бор, Београдска 10, Тел: 0302100024
[email protected], http://www.tsbor.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
BOBOSC 3A23SПекар30/5/3 год.
Геологија, рударство и металургија
BOBOSC 4C04SРударски техничар30/5/4 год.
BOBOSC 4C02SГеолошки техничар за истраживање минералних сировина30/5/4 год.
Хемија, неметали и графичарство
BOBOSC 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
4. Машинско-електротехничка школа
19210 Бор, Зелени булевар 24, Тел: 030456022
[email protected], http://mesbor.rs/
Машинство и обрада метала
BOBOSD 4D08SМашински техничар моторних возила30/5/4 год.
BOBOSD 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/5/4 год.
Електротехника
BOBOSD 4E24SАдминистратор рачунарских мрежа30/5/4 год.
BOBOSD 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења15/3/3 год.
BOBOSD 3E16SЕлектромеханичар за машине и опрему15/3/3 год.
Саобраћај
BOBOSD 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/5/4 год.
BOBOSD 3I11SВозач моторних возила30/5/3 год.
5. Школа за основно и средње образовање Видовдан
19210 Бор, Моше Пијаде 31, Тел: 030422490
[email protected], http://vidovdanbor.net/
Машинство и обрада метала
   Бравар (ученици са тешкоћама у развоју)7/0/3 год.
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )7/0/1 год.
Текстилство и кожарство
   Шивач текстила (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/3 год.
   Конфекцијски манипулант (једногодишње оспособљавање за рад )3/0/1 год.
Општина Мајданпек
1. Гимназија Миле Арсенијевић Бандера
19250 Mајданпек, Велике Ливаде 2, Тел: 030581492
[email protected], http://www.gimnazija-majdanpek.edu.rs
Гимназија
BOMAGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
2. Техничка школа
19250 Мајданпек, Велике ливаде 2, Тел: 030581408
[email protected], http://www.tsmajdanpek.edu.rs
Геологија, рударство и металургија
Машинство и обрада метала
BOMASB 4D04SМашински техничар30/0/4 год.
Електротехника
BOMASB 4E04SЕлектротехничар енергетике30/5/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
BOMASB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
BOMASB 3K06SТрговац30/0/3 год.
Општина Кладово
1. Средња школа Свети Сава
19320 Кладово, Младости 1, Тел: 019803335
[email protected], http://svetisavakladovo.edu.rs
Економија, право и администрација
BOKLMA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Гимназија
BOKLMA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
2. Техничка школа
19320 Кладово, Младост бр.1, Тел: 019803443
[email protected], http://tehnickaskolakladovo.edu.rs
Машинство и обрада метала
BOKLSB 4D10SПогонски техничар машинске обраде30/0/4 год.
Електротехника
BOKLSB 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
BOKLSB 3E15SЕлектроинсталатер15/3/3 год.
BOKLSB 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења15/0/3 год.
Општина Неготин
1. Неготинска гимназија
19300 Неготин, Хајдук Вељкова 3, Тел: 019541974
[email protected], http://www.negotinskagimnazija.edu.rs
Гимназија
BONEGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
BONEGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
2. Пољопривредна школа са домом ученика Рајко Боснић
19300 Буково, Буковски пут бб, Тел: 019542055
[email protected], http://www.bukovo.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
BONESB 4A03SПољопривредни техничар30/5/4 год.
BONESB 4A07SВетеринарски техничар30/5/4 год.
BONESB 3A19SЦвећар - вртлар30/3/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
BONESB 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/5/4 год.
3. Техничка школа
19300 Неготин, Пикијева 9, Тел: 019544185
[email protected], http://www.tehnicka-negotin.com
Машинство и обрада метала
BONESC 3D20SАутомеханичар15/0/3 год.
BONESC 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/0/3 год.
Електротехника
BONESC 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
BONESC 3E16SЕлектромеханичар за машине и опрему30/0/3 год.
4. Музичка школа Стеван Мокрањац
19300 Неготин, Трг Ђорђа Станојевића, Тел: 019542321
[email protected], http://muzickaskolanegotin.edu.rs/
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика16/0/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар8/0/4 год.

20. Зајечарски округ

Град Зајечар
1. Гимназија
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 5, Тел: 019422564
[email protected], http://gimza.edu.rs
Гимназија
ZAZAGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
ZAZAGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5, Тел: 019421932
[email protected], http://www.etszajecar.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
ZAZASB 3K06SТрговац30/0/3 год.
ZAZASB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
ZAZASB 3K07SКонобар15/3/3 год.
ZAZASB 3K08SКувар15/3/3 год.
Економија, право и администрација
ZAZASB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
ZAZASB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
ZAZASB 4L05SПравни техничар30/0/4 год.
3. Медицинска школа
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5, Тел: 019422629
[email protected], http://medicinskazajecar.edu.rs
Здравство и социјална заштита
ZAZASC 4O13SМедицинска сестра - техничар90/0/4 год.
ZAZASC 4O01SГинеколошко - акушерска сестра30/0/4 год.
ZAZASC 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
4. Техничка школа
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5, Тел: 019422876
[email protected], http://www.tsz.edu.rs
Машинство и обрада метала
ZAZASD 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
Електротехника
ZAZASD 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
ZAZASD 4E21SЕлектротехничар за електронику на возилима30/0/4 год.
ZAZASD 4E26SТехничар мехатронике30/0/4 год.
ZAZASD 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
Саобраћај
ZAZASD 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/0/4 год.
ZAZASD 3I11SВозач моторних возила30/5/3 год.
5. Школа за основно и средње образовање Јелена Мајсторовић
19000 Зајечар, Тимочке буне 14, Тел: 019429744
[email protected], http://sosojelenamajstorovic.edu.rs
Машинство и обрада метала
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )5/0/1 год.
   Бравар (ученици са тешкоћама у развоју)4/0/3 год.
Текстилство и кожарство
   Mанипулант у текстилству (једногодишње оспособљавање за рад ученици са тешкоћама у развоју)5/0/1 год.
   Конфекцијски шивач (ученици са тешкоћама у развоју)4/0/3 год.
Општина Бољевац
1. Средња школа Никола Тесла
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13, Тел: 030463392
[email protected], http://www.ssnikolatesla.edu.rs
Шумарство и обрада дрвета
ZABOMA 4B02SШумарски техничар30/5/4 год.
Машинство и обрада метала
ZABOMA 3D20SАутомеханичар30/0/3 год.
Економија, право и администрација
Гимназија
ZABOMA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
Општина Књажевац
1. Књажевачка гимназија
19350 Књажевац, Карађорђева 16, Тел: 019732034, 019732620, 019732677
[email protected], http://www.knjazevacka-gimnazija.edu.rs
Гимназија
ZAKZGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
ZAKZGA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
ZAKZGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
2. Техничка школа
19350 Kњажевац, Карађорђева 52, Тел: 019730350
[email protected], http://tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com
Машинство и обрада метала
ZAKZSB 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
Текстилство и кожарство
ZAKZSB 3G11SОбућар30/0/3 год.
Геодезија и грађевинарство
ZAKZSB 4H26SАрхитектонски техничар30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
ZAKZSB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
Економија, право и администрација
ZAKZSB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
Општина Сокобања
1. Средња школа Бранислав Нушић
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5, Тел: 018830525
[email protected], http://bnusicsbanja.wordpress.com, http://bnusicsbanja.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
ZASBMA 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
ZASBMA 3K08SКувар15/0/3 год.
ZASBMA 3K07SКонобар15/0/3 год.
Економија, право и администрација
ZASBMA 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
Гимназија
ZASBMA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.

21. Јабланички округ

Град Лесковац
1. Гимназија
16000 Лесковац, Косте Стамнековића 15, Тел: 016212218
[email protected], http://www.gimnazijaleskovac.edu.rs
Гимназија
JALEGA 4R04SПриродно - математички смер120/0/4 год.
JALEGA 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
2. Економска школа Ђука Динић
16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15, Тел: 016212880
[email protected],
Економија, право и администрација
JALESB 4L02SФинансијски техничар30/3/4 год.
JALESB 4L05SПравни техничар30/3/4 год.
JALESB 4L09SПословни администратор30/3/4 год.
JALESB 4L10SФинансијски администратор30/3/4 год.
JALESB 4L01SЕкономски техничар60/3/4 год.
3. Трговинско-угоститељска школа
16000 Лесковац, Дубочица бб, Тел: 016222961
[email protected], http://www.tusleskovac.com
Трговина, угоститељство и туризам
JALESC 4K02SТрговински техничар30/0/4 год.
JALESC 4K04SУгоститељски техничар30/0/4 год.
JALESC 4K03SКулинарски техничар30/5/4 год.
JALESC 3K07SКонобар30/0/3 год.
JALESC 3K08SКувар30/0/3 год.
JALESC 3K13SПосластичар30/0/3 год.
JALESC 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
Економија, право и администрација
JALESC 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
4. Медицинска школа
16000 Лесковац, Боре Димитријевића Пиксле 1, Тел: 0163441022
[email protected], http://nema.rs
Здравство и социјална заштита
JALESD 4O13SМедицинска сестра - техничар60/0/4 год.
JALESD 4O16SФармацеутски техничар60/0/4 год.
JALESD 4O01SГинеколошко - акушерска сестра30/0/4 год.
JALESD 4O02SЗубни техничар30/0/4 год.
5. Техничка школа Раде Металац
16000 Лесковац, Димитрије Туцовића бб, Тел: 016234612
[email protected], http://rademetalac.edu.rs
Машинство и обрада метала
JALESE 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
JALESE 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
JALESE 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
JALESE 3D20SАутомеханичар15/2/3 год.
JALESE 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/0/3 год.
Електротехника
JALESE 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
JALESE 4E04SЕлектротехничар енергетике30/0/4 год.
JALESE 4E27SЕлектротехничар мултимедија30/0/4 год.
JALESE 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
JALESE 3E22SАутоелектричар30/2/3 год.
Саобраћај
JALESE 4I01SТехничар друмског саобраћаја60/0/4 год.
JALESE 3I11SВозач моторних возила30/3/3 год.
6. Школа за текстил и дизајн
16000 Лесковац, Вилема Пушмана 21, Тел: 016251040
[email protected], http://tekstilidizajn.edu.rs
Текстилство и кожарство
JALESF 3G07SМеханичар текстилних машина30/5/3 год.
JALESF 3G17SМодни кројач30/0/3 год.
Култура, уметност и јавно информисање
JALESF 4T16SТехничар дизајна текстила20/0/4 год.
JALESF 4T15SТехничар дизајна графике20/0/4 год.
JALESF 4T14SТехничар дизајна ентеријера и индустријских производа20/0/4 год.
7. Хемијско-технолошка школа Божидар Ђорђевић Кукар
16000 Лесковац, Влајкова 94, Тел: 016282630
[email protected], http://htsleskovac.edu.rs
Хемија, неметали и графичарство
JALESG 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/0/4 год.
JALESG 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
JALESG 4F02SХемијски лаборант30/0/4 год.
JALESG 4F03SХемијско-технолошки техничар30/5/4 год.
Остала делатност личних услуга
JALESG 3P04SМушки фризер15/3/3 год.
JALESG 3P02SЖенски фризер 15/3/3 год.
8. Пољопривредна школа
16000 Лесковац, Нишка 65, Тел: 016222216
[email protected], http://poljskolale.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
JALESH 4A03SПољопривредни техничар30/5/4 год.
JALESH 4A07SВетеринарски техничар30/5/4 год.
JALESH 3A28SМесар15/3/3 год.
JALESH 3A23SПекар15/2/3 год.
9. Средња школа Светозар Крстић Тоза
16203 Вучје, 29. Новембра 10, Тел: 0163427152
[email protected], http://www.srednjaskolavucje.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
JALESI 4A10SПрехрамбени техничар30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
JALESI 3K08SКувар15/0/3 год.
JALESI 3K07SКонобар15/0/3 год.
10. Средња школа
16220 Грделица, 29. Новембрар бб, Тел: 0163426161
[email protected], https://grdelica.edu.rs
Шумарство и обрада дрвета
JALESK 3B16SСтолар30/0/3 год.
JALESK 4B15SТехничар за обликовање намештаја и ентеријера30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
JALESK 4K02SТрговински техничар30/0/4 год.
11. Музичка школа Станислав Бинички
16000 Лесковац, Млинска бр. 2, Лесковац, Тел: 016244002
[email protected], http://www.sbinicki.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички сарадник - теоретичар16/0/4 год.
   Музички извођач - класична музика24/0/4 год.
12. Школа за основно и средње образовање 11.октобар
16000 Лесковац, Кајмакчаланска 24, Тел: 016242175
[email protected], http://11oktobar.tk/
Машинство и обрада метала
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )6/0/1 год.
Хемија, неметали и графичарство
   Графички манипулант (једногодишње оспособљавање за рад)6/0/1 год.
Текстилство и кожарство
   Mанипулант у текстилству (једногодишње оспособљавање за рад ученици са тешкоћама у развоју)6/0/1 год.
Општина Власотинце
1. Гимназија Стеван Јаковљевић
16210 Власотинце, М. Михајловића бб, Тел: 016875152
[email protected],
Гимназија
JAVLGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
JAVLGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
2. Техничка школа
16210 Власотинце, Михајла Михајловића бб, Тел: 016875125
[email protected], http://www.tsvlasotince.edu.rs/
Машинство и обрада метала
JAVLSB 4D08SМашински техничар моторних возила30/5/4 год.
JAVLSB 3D23SИндустријски механичар30/0/3 год.
Електротехника
JAVLSB 4E03SЕлектротехничар електронике30/5/4 год.
Текстилство и кожарство
JAVLSB 4G13SКонфекционар текстила30/0/4 год.
Геодезија и грађевинарство
JAVLSB 4H26SАрхитектонски техничар30/5/4 год.
Економија, право и администрација
JAVLSB 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
Општина Медвеђа
1. Техничка школа Никола Тесла
16240 Медвеђа, Николе Тесле 1, Тел: 016891028
[email protected], http://www.tehnickamedvedja.edu.rs
Машинство и обрада метала
JAMESA 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/5/4 год.
JAMESA 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
JAMESA 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/3/3 год.
Економија, право и администрација
JAMESA 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
JAMESA 4L01AЕкономски техничар30/5/4 год.албански
Општина Лебане
1. Гимназија
16230 Лебане, Цара Душана 78, Тел: 016843311
[email protected], http://www.gimnazija.lebane.edu.rs
Гимназија
JALBGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
JALBGA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
2. Средња техничка школа Вожд Карађорђе
16230 Лебане, Цара Душана 78, Тел: 016843205
[email protected], http://www.stslebane.edu.rs
Машинство и обрада метала
JALBSB 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
Саобраћај
JALBSB 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/5/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
JALBSB 3K06SТрговац30/0/3 год.
Економија, право и администрација
JALBSB 4L02SФинансијски техничар30/0/4 год.
Општина Бојник
1. Техничка школа Бошко Крстић
16205 Бојник, Стојана Љубића бр. 2, Тел: 016821162
[email protected], http://www.tesbo.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
JABOSA 4A03SПољопривредни техничар30/0/4 год.
JABOSA 3A15SРуковалац - механичар пољопривредне технике30/0/3 год.
Економија, право и администрација
JABOSA 4L02SФинансијски техничар30/5/4 год.
Општина Црна Трава
1. Техничка школа са домом ученика Милентије Поповић
16215 Црна Трава, Милентија Поповића бб, Тел: 016811114
[email protected], http://www.tehnickaskolacrnatrava.nasaskola.rs
Геодезија и грађевинарство
JACTSA 4H23SГеодетски техничар - геометар30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
Економија, право и администрација
JACTSA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.

22. Пчињски округ

Град Врање
1. Гимназија Бора Станковић
17500 Врање, Партизанска 12, Тел: 017400835
[email protected], http://www.vranjskagimnazija.edu.rs
Гимназија
PCVRGA 4R04SПриродно - математички смер90/0/4 год.
PCVRGA 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа
17500 Врање, Есперанто бб, Тел: 017400710
[email protected], http://www.ekonomskavranje.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
PCVRSB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
PCVRSB 3K07SКонобар15/3/3 год.
PCVRSB 3K08SКувар15/3/3 год.
Економија, право и администрација
PCVRSB 4L01SЕкономски техничар30/3/4 год.
PCVRSB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
PCVRSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
PCVRSB 4L05SПравни техничар30/3/4 год.
PCVRSB 4L15SСлужбеник у банкарству и осигурању30/0/4 год.
3. Медицинска школа Др Изабел Емсли Хатон
17500 Врање, Моше Пијаде бб, Тел: 017504035
[email protected], http://medicinskavranje.edu.rs
Здравство и социјална заштита
PCVRSC 4O06SПедијатријска сестра - техничар30/0/4 год.
PCVRSC 4O13SМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.
PCVRSC 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
PCVRSC 4O14SФизиотерапеутски техничар30/0/4 год.
4. Техничка школа
17500 Врање, Булевар АВНОЈА 2, Тел: 017400645
[email protected], http://www.tehnickaskolavranje.edu.rs
Машинство и обрада метала
PCVRSD 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/3/4 год.
PCVRSD 3D50SОператер машинске обраде30/0/3 год.
Електротехника
PCVRSD 4E04SЕлектротехничар енергетике30/3/4 год.
PCVRSD 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
Саобраћај
PCVRSD 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/3/4 год.
PCVRSD 4I10SТехничар унутрашњег транспорта30/0/4 год.
PCVRSD 3I11SВозач моторних возила30/5/3 год.
5. Хемијско-технолошка школа
17500 Врање, Моше Пијаде бб, Тел: 017423630
[email protected], http://www.ths-vranje.edu.rs
Шумарство и обрада дрвета
Хемија, неметали и графичарство
PCVRSE 4F03SХемијско-технолошки техничар30/2/4 год.
PCVRSE 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/2/4 год.
PCVRSE 4F32SТехничар за графичку припрему30/0/4 год.
Текстилство и кожарство
PCVRSE 4G12SМоделар одеће30/0/4 год.
6. Средња пољопривредно-ветеринарска школа Стеван Синђелић
17500 Врање, Браће Рибникар бб, Тел: 017432812
[email protected], http://www.poljvetskolavr.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
PCVRSF 4A03SПољопривредни техничар30/2/4 год.
PCVRSF 4A07SВетеринарски техничар30/2/4 год.
PCVRSF 4A10SПрехрамбени техничар30/2/4 год.
7. Школа за основно и средње образовање Вуле Антић
17510 Врање, Радних бригада 2, Тел: 017423621
[email protected],
Машинство и обрада метала
   Бравар8/0/3 год.
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )10/0/1 год.
   Лимар8/0/3 год.
Текстилство и кожарство
   Модни кројач8/0/3 год.
8. Музичка школа Стеван Мокрањац
17500 Врање, Боре Станковића 10, Тел: 017421928
[email protected], http://msvranje.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика8/0/4 год.
Општина Бујановац
1. Стручна школа Свети Сава
17250 Бујановац, К.Петровића 240, Тел: 017651057
[email protected], http://ssssvetisavabujanovac.nasaskola.rs/
Машинство и обрада метала
PCBUSA 4D08SМашински техничар моторних возила30/2/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
PCBUSA 3K08SКувар15/3/3 год.
PCBUSA 3K13SПосластичар15/0/3 год.
Економија, право и администрација
PCBUSA 4L13SKомерцијалиста30/2/4 год.
PCBUSA 4L10SФинансијски администратор30/2/4 год.
Здравство и социјална заштита
PCBUSA 4O12SМедицинска сестра - васпитач30/3/4 год.
2. Средња школа Сезаи Сурои
17520 Бујановац, Миђени бб, Тел: 017653826
[email protected], http://www.sezaisurroi.com
Машинство и обрада метала
PCBUMB 4D06AМашински техничар за компјутерско конструисање60/3/4 год.албански
PCBUMB 3D21AБравар15/2/3 год.албански
PCBUMB 3D20AАутомеханичар15/2/3 год.албански
Електротехника
PCBUMB 4E08AЕлектротехничар рачунара30/3/4 год.албански
Трговина, угоститељство и туризам
PCBUMB 3K06AТрговац30/3/3 год.албански
Економија, право и администрација
PCBUMB 4L10AФинансијски администратор30/3/4 год.албански
Здравство и социјална заштита
PCBUMB 4O13AМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.албански
Гимназија
PCBUMB 4R03AОпшти тип120/0/4 год.албански
Општина Сурдулица
1. Гимназија Светозар Марковић
17530 Сурдулица, Сурдуличких мученика бб, Тел: 017812870
[email protected], http://www.gimnazija-surdulica.edu.rs/
Гимназија
PCSUGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
2. Техничка школа Никола Тесла
17530 Сурдулица, Томе Ивановића 24, Тел: 017814119
[email protected], http://www.nteslasurd.edu.rs
Електротехника
PCSUSB 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
Саобраћај
PCSUSB 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/2/4 год.
PCSUSB 3I11SВозач моторних возила30/2/3 год.
Економија, право и администрација
PCSUSB 4L07SТехничар обезбеђења30/2/4 год.
3. Пољопривредно-шумарска школа Јосиф Панчић
17530 Сурдулица, Сурдуличких мученика бб, Тел: 017815051
[email protected], http://www.skolapancic.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
PCSUSC 4A03SПољопривредни техничар30/0/4 год.
PCSUSC 4A07SВетеринарски техничар30/0/4 год.
Шумарство и обрада дрвета
PCSUSC 4B02SШумарски техничар30/0/4 год.
Општина Босилеград
1. Гимназија
17540 Босилеград, Георги Димитрова 23, Тел: 017877360
[email protected],
Гимназија
PCBOGA 4R03SОпшти тип60/2/4 год.
Општина Прешево
1. Гимназија Скендербеу
17523 Прешево, 15. Новембра 102, Тел: 017668655
[email protected],
Гимназија
PCPSGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
PCPSGA 4R03AОпшти тип210/0/4 год.албански
2. Средња техничка школа Прешево
17523 Прешево, 15. Новембра 102, Тел: 017669130
[email protected], http://www.presheva.edu.rs
Машинство и обрада метала
PCPSSB 4D13AТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.албански
PCPSSB 4D06AМашински техничар за компјутерско конструисање60/3/4 год.албански
PCPSSB 3D24AЗаваривач15/3/3 год.албански
PCPSSB 3D20AАутомеханичар15/3/3 год.албански
Електротехника
PCPSSB 4E08AЕлектротехничар рачунара30/3/4 год.албански
PCPSSB 3E15AЕлектроинсталатер15/3/3 год.албански
PCPSSB 3E18AЕлектромонтер мрежа и постројења15/3/3 год.албански
Саобраћај
PCPSSB 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/3/4 год.
PCPSSB 4I01AТехничар друмског саобраћаја30/3/4 год.албански
Економија, право и администрација
PCPSSB 4L01AЕкономски техничар30/3/4 год.албански
Здравство и социјална заштита
PCPSSB 4O13AМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.албански
Општина Трговиште
1. Средња стручна школа Милутин Бојић
17525 Трговиште, 15. Септембар бб, Тел: 017452104
[email protected], http://sssetmb.nasaskola.rs
Трговина, угоститељство и туризам
PCTGSA 3K06SТрговац30/0/3 год.
Економија, право и администрација
PCTGSA 4L01SЕкономски техничар30/2/4 год.
Општина Владичин Хан
1. Гимназија Јован Скерлић
17510 Владичин Хан, Моше Пијаде 21, Тел: 017474826
[email protected],
Гимназија
PCVHGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
PCVHGA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
2. Техничка школа
17510 Владичин Хан, Моше Пијаде 21, Тел: 017473900
[email protected], http://www.tehnickahan.edu.rs
Машинство и обрада метала
PCVHSB 4D17SТехничар за роботику30/0/4 год.
PCVHSB 3D23SИндустријски механичар30/0/3 год.
Електротехника
PCVHSB 4E21SЕлектротехничар за електронику на возилима30/2/4 год.
Саобраћај
PCVHSB 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/2/4 год.

23. Пиротски округ

Општина Бабушница
1. Гимназија Вук Караџић
18330 Бабушница, Омладинских бригада бб, Тел: 010385026
[email protected], http://www.gimbab.edu.rs
Гимназија
PIBAGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
2. Техничка школа
18330 Бабушница, Омладинских бригада ББ, Тел: 010385999
[email protected], http://www.tehnickaskolababusnica.edu.rs
Машинство и обрада метала
PIBASB 4D08SМашински техничар моторних возила30/5/4 год.
PIBASB 3D20SАутомеханичар15/5/3 год.
PIBASB 3D21SБравар15/5/3 год.
Општина Бела Паланка
1. Средња школа Никета Ремезијански са домом ученика
18310 Бела Паланка, 9. Мај бр. 2, Тел: 018855510
[email protected], http://srednjaskolabelapalanka.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
PIBPMA 4K04SУгоститељски техничар30/0/4 год.
PIBPMA 3K08SКувар15/0/3 год.
PIBPMA 3K13SПосластичар15/0/3 год.
Гимназија
PIBPMA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
Општина Димитровград
1. Гимназија Свети Кирило и Методије
18320 Димитровград, Кирила и Методије 12, Тел: 010362163
[email protected], http://www.cargim.edu.rs/
Трговина, угоститељство и туризам
Гимназија
PIDIMA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
PIDIMA 4R03BОпшти тип30/0/4 год.бугарски
Град Пирот
1. Гимназија Пирот
18300 Пирот, Српских владара 118, Тел: 010311437
[email protected], http://www.gimnazija.edu.rs
Гимназија
PIPIGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
PIPIGA 4R04FПриродно - математички смер30/0/4 год.српско-француски
PIPIGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
2. Економска школа Пирот
18300 Пирот, Таковска 24, Тел: 010311268
[email protected], http://www.ekonomskapi.edu.rs/
Трговина, угоститељство и туризам
PIPISB 4K03SКулинарски техничар30/5/4 год.
Економија, право и администрација
PIPISB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
PIPISB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
PIPISB 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
3. Млекарска школа са домом ученика Др. Обрен Пејић
18300 Пирот, Николе Пашића 173, Тел: 010311258
[email protected], http://mlekarskaskolapirot.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
PIPISC 4A10SПрехрамбени техничар30/3/4 год.
PIPISC 3A27SПроизвођач прехрамбених производа30/0/3 год.
PIPISC 3A23SПекар30/3/3 год.
4. Техничка школа
18300 Пирот, Таковска 22, Тел: 010311269
[email protected], http://www.tsp.edu.rs/
Машинство и обрада метала
PIPISD 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/3/4 год.
Електротехника
PIPISD 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
PIPISD 4E21SЕлектротехничар за електронику на возилима30/0/4 год.
PIPISD 4E26SТехничар мехатронике30/3/4 год.
Саобраћај
PIPISD 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/3/4 год.
PIPISD 3I11SВозач моторних возила30/3/3 год.
5. Средња стручна школа
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29, Тел: 010311426
[email protected], http://www.srednjastrucnapirot.edu.rs
Хемија, неметали и графичарство
PIPISE 4F01SТехничар за полимере30/3/4 год.
PIPISE 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/3/4 год.
Остала делатност личних услуга
6. Школа за основно и средње образовање Младост
18300 Пирот, Косте Абрашевића 40, Тел: 010312622
[email protected], http://www.skolamladostpirot.edu.rs
Машинство и обрада метала
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )17/0/1 год.
   Бравар8/0/3 год.
Текстилство и кожарство
   Модни кројач8/0/3 год.

24. Топлички округ

Општина Блаце
1. Средња школа
18240 Блаце, Краља Петра I 3, Тел: 027371533
[email protected], http://sskolablace.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
TOBLMA 4A03SПољопривредни техничар30/3/4 год.
TOBLMA 3A13SПољопривредни произвођач30/0/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
Гимназија
TOBLMA 4R03SОпшти тип30/3/4 год.
Општина Житорађа
1. Средња школа
18412 Житорађа, Светосавска 23, Тел: 0278362020
[email protected], http://www.srednjazitoradja.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
TOZISA 4A03SПољопривредни техничар30/3/4 год.
Машинство и обрада метала
Економија, право и администрација
TOZISA 4L10SФинансијски администратор30/3/4 год.
Општина Прокупље
1. Гимназија
18400 Прокупље, Ратка Павловића 20, Тел: 027321110
[email protected], http://www.gimnazija-prokuplje.edu.rs
Гимназија
TOPRGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
TOPRGA 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
2. Медицинска школа Др. Алекса Савић
18400 Прокупље, Ратка Павловића 20, Тел: 027324462
[email protected], http://medicinskapk.edu.rs
Здравство и социјална заштита
TOPRSB 4O13SМедицинска сестра - техничар60/10/4 год.
TOPRSB 4O01SГинеколошко - акушерска сестра30/5/4 год.
TOPRSB 4O06SПедијатријска сестра - техничар30/5/4 год.
3. Техничка школа 15.мај
18400 Прокупље, Прокупље, Ратка Павловића 194, Тел: 027329252
[email protected], http://www.ts15maj.edu.rs
Машинство и обрада метала
TOPRSC 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
TOPRSC 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
Електротехника
TOPRSC 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
TOPRSC 4E23SЕлектротехничар процесног управљања30/0/4 год.
TOPRSC 3E22SАутоелектричар30/0/3 год.
TOPRSC 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења15/3/3 год.
TOPRSC 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/0/3 год.
Саобраћај
TOPRSC 3I11SВозач моторних возила30/0/3 год.
4. Пољопривредна школа Радош Јовановић Сеља
18400 Прокупље, Вука Караџића 1, Тел: 027331213
[email protected], http://poljoprivrednaskolapk.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
TOPRSD 4A03SПољопривредни техничар30/3/4 год.
TOPRSD 4A10SПрехрамбени техничар30/3/4 год.
TOPRSD 4A07SВетеринарски техничар30/3/4 год.
TOPRSD 3A23SПекар15/0/3 год.
TOPRSD 3A15SРуковалац - механичар пољопривредне технике15/3/3 год.
TOPRSD 3A26SПрерађивач млека15/0/3 год.
TOPRSD 3A19SЦвећар - вртлар15/0/3 год.
Општина Куршумлија
1. Гимназија
18430 Куршумлија, Карађорђева 2, Тел: 02727389020
[email protected], http://gimnazijakursumlija.wordpress.com
Гимназија
TOKUGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
TOKUGA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
2. Економска школа
18430 Куршумлија, Карађорђева 2, Тел: 027389024
[email protected], http://ekonomskakwordpress.com
Трговина, угоститељство и туризам
TOKUSB 4K03SКулинарски техничар30/0/4 год.
Економија, право и администрација
TOKUSB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
TOKUSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.

25. Нишавски округ

Општина Алексинац
1. Алексиначка гимназија
18220 Алексинац, Др Тихомира Ђорђевића бб, Тел: 018804832
[email protected], http://alexgim.rs
Гимназија
NIALGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
NIALGA 4R04RПриродно - математички смер30/0/4 год.српско-руски
NIALGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
2. Техничка школа Прота Стеван Димитријевић
18220 Алексинац, Др Т. Ђорђевића бб, Тел: 018800068
[email protected], http://tehskolaal.edu.rs
Машинство и обрада метала
NIALSB 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
NIALSB 3D20SАутомеханичар15/2/3 год.
NIALSB 3D32SМеталостругар15/2/3 год.
Електротехника
NIALSB 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
NIALSB 4E04SЕлектротехничар енергетике30/0/4 год.
Саобраћај
NIALSB 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/0/4 год.
Економија, право и администрација
NIALSB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
3. Пољопривредна школа Шуматовац
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб, Тел: 018800792
[email protected], http://www.pssumatovac.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
NIALSC 4A03SПољопривредни техничар30/3/4 год.
NIALSC 4A07SВетеринарски техничар30/3/4 год.
NIALSC 3A23SПекар15/3/3 год.
NIALSC 3A28SМесар15/3/3 год.
Општина Сврљиг
1. Стручна школа Душан Тривунац Драгош
18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић 2, Тел: 018821010
[email protected], http://www.ssdtd.edu.rs
Машинство и обрада метала
NISVSA 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
NISVSA 3K06SТрговац30/0/3 год.
Економија, право и администрација
NISVSA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Град Ниш
1. Прва нишка гимназија Стеван Сремац
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27, Тел: 018527622
[email protected], http://www.sremac.edu.rs
Гимназија
NINIGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
NINIGA 4R01NДруштвено - језички смер30/0/4 год.српско-немачки
NINIGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
NINIGA 4R10SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - енглески језик24/0/4 год.
2. Гимназија Бора Станковић
18100 Ниш, Вожда Карађорђа 27, Тел: 018522044
[email protected], http://www.borastankovic.edu.rs
Гимназија
NINIGB 4R22SОбдарени ученици у рачунарској гимназији20/0/4 год.
NINIGB 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
NINIGB 4R04ЕПриродно - математички смер30/0/4 год.српско-енглески
NINIGB 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
3. Гимназија Светозар Марковић
18106 Ниш, Бранка Радичевића 1, Тел: 018254396
[email protected], http://www.gsm-nis.edu.rs
Гимназија
NINIGC 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
NINIGC 4R04SПриродно - математички смер90/0/4 год.
NINIGC 4R04ЕПриродно - математички смер15/0/4 год.српско-енглески
NINIGC 4R19SОбдарени ученици у математичкој гимназији20/0/4 год.
NINIGC 4R23SУченици са посебним способностима за физику20/0/4 год.
4. Гимназија Девети мај
18100 Ниш, Јеронимова 18, Тел: 018257088
[email protected], http://www.9maj.edu.rs
Гимназија
NINIGD 4R03SОпшти тип180/0/4 год.
5. Економска школа
18000 Ниш, Мајаковског 2, Тел: 018237976
[email protected], http://www.esn.edu.rs/
Економија, право и администрација
NINISE 4L01SЕкономски техничар 150/0/4 год.
NINISE 4L02SФинансијски техничар30/0/4 год.
NINISE 4L10SФинансијски администратор 30/0/4 год.
NINISE 4L15SСлужбеник у банкарству и осигурању30/0/4 год.
6. Правно-пословна школа
18100 Ниш, Трг краља Милана број 8, Тел: 018526957
[email protected], http://abskolanis.blogspot.com
Економија, право и администрација
NINISF 4L05SПравни техничар60/0/4 год.
NINISF 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
NINISF 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
NINISF 4L06SТехничар заштите од пожара30/0/4 год.
NINISF 4L07SТехничар обезбеђења30/0/4 год.
7. Трговинска школа
18000 Ниш, Мајаковског 2, Тел: 0184150481
[email protected], http://www.trgovinskaskola.com
Трговина, угоститељство и туризам
NINISG 4K02SТрговински техничар30/3/4 год.
NINISG 4K01SАранжер у трговини30/3/4 год.
NINISG 3K06SТрговац30/0/3 год.
Економија, право и администрација
NINISG 4L13SKомерцијалиста30/3/4 год.
8. Угоститељско-туристичка школа
18000 Ниш, Мајаковског 2, Тел: 018233830
[email protected], http://utsnis.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
NINISH 3K07SКонобар15/3/3 год.
NINISH 3K08SКувар30/3/3 год.
NINISH 4K04SУгоститељски техничар30/3/4 год.
NINISH 4K03SКулинарски техничар30/3/4 год.
NINISH 4K10SТуристички техничар60/3/4 год.
NINISH 3K13SПосластичар15/3/3 год.
9. Медицинска школа Др Миленко Хаџић
18100 Ниш, Зетска 55, Тел: 018530508
[email protected], http://www.medicinskanis.edu.rs/
Здравство и социјална заштита
NINISI 4O13SМедицинска сестра - техничар60/0/4 год.
NINISI 4O06SПедијатријска сестра - техничар30/0/4 год.
NINISI 4O14SФизиотерапеутски техничар30/0/4 год.
NINISI 4O17SСтоматолошка сестра - техничар30/0/4 год.
NINISI 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
NINISI 4O18SЛабораторијски техничар30/0/4 год.
NINISI 4O12SМедицинска сестра - васпитач30/0/4 год.
10. Машинска техничка школа 15. мај
18100 Ниш, Београдска 22, Тел: 018588581
[email protected], http://www.mts15maj.edu.rs
Геологија, рударство и металургија
Машинство и обрада метала
NINISJ 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/5/4 год.
NINISJ 4D17SТехничар за роботику30/0/4 год.
NINISJ 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/5/3 год.
NINISJ 3D35SМеханичар гасо и пнеумоенергетских постројења15/0/3 год.
Саобраћај
11. Техничка школа 12. фебруар
18100 Ниш, Београдска 22, Тел: 018588166
[email protected], http://www.skola12februarnis.edu.rs
Машинство и обрада метала
NINISK 3D20SАутомеханичар30/5/3 год.
NINISK 4D08SМашински техничар моторних возила60/5/4 год.
Саобраћај
NINISK 4I01SТехничар друмског саобраћаја60/5/4 год.
NINISK 3I11SВозач моторних возила60/5/3 год.
12. Машинска школа
18000 Ниш, Шумадијска 1a, Тел: 0184263100
[email protected], http://www.masinskanis.com
Машинство и обрада метала
NINISL 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
NINISL 4D14SТехничар оптике30/0/4 год.
NINISL 3D50SОператер машинске обраде30/0/3 год.
NINISL 3D23SИндустријски механичар30/0/3 год.
Саобраћај
NINISL 4I03SТехничар вуче30/0/4 год.
13. Електротехничка школа Никола Тесла
18000 Ниш, Александра Медведева бр.18, Тел: 018588583
[email protected], http://www.etstesla.ni.ac.rs
Електротехника
NINISM 4E08SЕлектротехничар рачунара60/5/4 год.
NINISM 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед48/0/4 год.
NINISM 4E26SТехничар мехатронике30/5/4 год.
NINISM 4E05SЕлектротехничар за термичке и расхладне уређаје30/5/4 год.
NINISM 4E04SЕлектротехничар енергетике30/5/4 год.
NINISM 3E19SЕлектричар30/0/3 год.
14. Електротехничка школа Мија Станимировић
18116 Ниш, Булевар Цара Константина 32-34, Тел: 018550022
[email protected], http://www.etsmijastanimirovic.edu.rs
Електротехника
NINISN 4E24SАдминистратор рачунарских мрежа30/0/4 год.
NINISN 4E27SЕлектротехничар мултимедија30/0/4 год.
NINISN 4E11SЕлектротехничар телекомуникација60/0/4 год.
NINISN 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
NINISN 4E21SЕлектротехничар за електронику на возилима60/0/4 год.
15. Грађевинска техничка школа Неимар
18000 Ниш, Београдска 18, Тел: 018251063
[email protected], http://www.gtsneimar.edu.rs/
Геодезија и грађевинарство
NINISO 4H23SГеодетски техничар - геометар30/3/4 год.
NINISO 4H26SАрхитектонски техничар60/0/4 год.
NINISO 3H16SКерамичар - терацер - пећар 15/3/3 год.
NINISO 3H19SРуковалац грађевинском механизацијом15/3/3 год.
16. Прехрамбено-хемијска школа
18100 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 23, Тел: 018245645
[email protected], http://www.phsnis.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
NINISP 4A10SПрехрамбени техничар30/0/4 год.
NINISP 4A12SТехничар за биотехнологију30/0/4 год.
NINISP 3A28SМесар15/0/3 год.
NINISP 3A23SПекар15/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
NINISP 4F34SТехничар за заштиту животне средине60/0/4 год.
NINISP 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
17. Школа моде и лепоте
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 23, Тел: 018255477
[email protected], http://www.skolamodeilepote.com
Текстилство и кожарство
NINISQ 3G17SМодни кројач30/0/3 год.
Здравство и социјална заштита
NINISQ 4O15SКозметички техничар30/0/4 год.
NINISQ 3O19SМасер15/0/3 год.
NINISQ 3O20SЗдравствени неговатељ15/0/3 год.
Остала делатност личних услуга
NINISQ 3P02SЖенски фризер 30/5/3 год.
NINISQ 3P04SМушки фризер15/5/3 год.
NINISQ 3P03SПедикир и маникир15/5/3 год.
18. Уметничка школа
18100 Ниш, Првомајска бр.6, Тел: 018523543
[email protected]ail.com, http://www.umetnickaskolanis.com
Култура, уметност и јавно информисање
NINIUR 4T15SТехничар дизајна графике20/2/4 год.
NINIUR 4T16SТехничар дизајна текстила20/2/4 год.
NINIUR 4T11SЛиковни техничар20/2/4 год.
NINIUR 4T14SТехничар дизајна ентеријера и индустријских производа20/2/4 год.
19. Музичка школа
18000 Ниш, Првомајска 6, Тел: 018524464
[email protected], http://www.muzickaskola-nis.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика32/3/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар24/3/4 год.
20. Школа за основно и средње образовање 14. октобар
18106 Ниш, Гоце Делчева 2, Тел: 018560848
[email protected], https://www.14oktobar.edu.rs
Машинство и обрада метала
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )21/0/1 год.
   Бравар6/0/3 год.
Текстилство и кожарство
   Конфекционар - кројач8/0/3 год.
Остала делатност личних услуга
   Женски фризер 6/0/3 год.
21. Специјална школа са домом ученика Бубањ
18000 Ниш, Бубањских хероја 3, Тел: 018263801
[email protected], http://www.skolabubanj.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Пекар5/0/3 год.
Машинство и обрада метала
   Бравар5/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
   Књиговезац (ученици оштећеног слуха)7/0/3 год.
Текстилство и кожарство
   Шивач текстила (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/3 год.
Остала делатност личних услуга
   Педикир и маникир5/0/3 год.
   Женски фризер 7/0/3 год.
Општина Дољевац
1. Економска школа Ниш - делатност ван седишта
18410 Дољевац, Тел: 018811013
[email protected]
Економија, право и администрација
NIDO SA 4L01S Економски техничар 30 /0/ 4 год.
NIDO SA 4L10S Финансијски администратор 30 /0/ 4 год.

26. Косовски округ

Град Приштина
1. Гимназија
38100 Лапље Село, Лапље Село 38204, Тел: 03881936
[email protected], http://gimnazijapristina.edu.rs
Гимназија
KSPRGA 4R04SПриродно - математички смер20/0/4 год.
KSPRGA 4R01SДруштвено - језички смер20/0/4 год.
2. Медицинска школа
38100 Приштина-Грачаница, Краља Милутина бб., Тел: 03865220
[email protected], http://medicinska.skola.gr
Здравство и социјална заштита
KSPRSC 4O06SПедијатријска сестра - техничар20/0/4 год.
3. Грађевинско-саобраћајна школа
38205 Грачаница, Грачаница, Тел: 03865292
[email protected],
Саобраћај
KSPRSD 4I01SТехничар друмског саобраћаја20/0/4 год.
KSPRSD 4I10SТехничар унутрашњег транспорта20/0/4 год.
KSPRSD 3I11SВозач моторних возила20/0/3 год.
4. Електротехничка школа Миладин Поповић - Сушица
38205 Сушица-Бадовац, Патријарха Павла бб 38205 Сушица, Тел: 03864808
[email protected], http://www.ets.ed.rs
Електротехника
KSPRSE 4E11SЕлектротехничар телекомуникација20/0/4 год.
KSPRSE 4E08SЕлектротехничар рачунара20/0/4 год.
KSPRSE 4E24SАдминистратор рачунарских мрежа20/0/4 год.
5. Машинска школа - Приштина
38204 Преоце, Мирољуба Танасковића - Преоце, Тел: 045360593
[email protected], http://www.masinskaskolapr.net
Машинство и обрада метала
KSPRSF 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање20/5/4 год.
KSPRSF 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 10/0/3 год.
KSPRSF 3D20SАутомеханичар10/5/3 год.
6. Музичка школа Стеван Мокрањац
38205 Грачаница, Грачаница, Тел: 0669108065
[email protected],
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички сарадник - теоретичар8/0/4 год.
7. Економско-трговинска школа Приштина
38204 Лапље Село, Приштина-Лапље Село, Тел: 03881627
[email protected],
Економија, право и администрација
KSPRSG 4L01SЕкономски техничар 20/0/4 год.
KSPRSG 4L02SФинансијски техничар20/0/4 год.
KSPRSG 4L05SПравни техничар20/0/4 год.
8. Економско-трговинска школа Приштина - делатност ван седишта - Племетина
Економија, право и администрација
KSPR SB 4L01S Економски техничар 20 /0/ 4 год.
 
9. Медицинска школа Приштина - делатност ван седишта - Племетина
Здравство и социјална заштита
KSPR SH 4O13S Медицинска сестра - техничар 20 /0/ 4 год.
10. Медицинска школа Приштина - делатност ван седишта - Доња Гуштерица
Здравство и социјална заштита
KSPR SI 4O14S Физиотерапеутски техничар 20 /0/ 4 год.
11. Медицинска школа Приштина - делатност ван седишта - Лепина
Здравство и социјална заштита
KSPR SJ 4O12S Медицинска сестра - васпитач 20 /0/ 4 год.
Општина Обилић
1. Техничка школа Никола Тесла
38211 Прилужје, Прилужје, Тел: 028467556
[email protected], http://www.tehnickaskolaobilic.com
Геологија, рударство и металургија
KSOBSA 3C10SРуковалац механизацијом у површинској експлоатацији10/0/3 год.
Машинство и обрада метала
KSOBSA 3D24SЗаваривач10/0/3 год.
Електротехника
KSOBSA 4E04SЕлектротехничар енергетике20/0/4 год.
Општина Подујево
1. Гимназија
38240 Куршумлија, Топличка бб, Тел: 027380533
[email protected], http://
Гимназија
KSPOGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
2. Техничка школа Ђуро Ђаковић
38240 Kуршумлија, Toпличка 14, Тел: 027380533
[email protected], http://
Машинство и обрада метала
KSPOSB 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/5/4 год.
Електротехника
KSPOSB 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења30/3/3 год.
Општина Штрпце
1. Економско-трговинска школа
38236 Штрпце, Штрпце, Тел: 029070191
[email protected], http://opstinastrpce
Трговина, угоститељство и туризам
KSSTSA 4K03SКулинарски техничар20/0/4 год.
Економија, право и администрација
KSSTSA 4L01SЕкономски техничар20/0/4 год.
KSSTSA 4L02SФинансијски техничар20/0/4 год.
KSSTSA 4L05SПравни техничар20/0/4 год.
Здравство и социјална заштита
KSSTSA 4O06SПедијатријска сестра - техничар20/0/4 год.
Гимназија
KSSTSA 4R03SОпшти тип20/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа Штрпце - делатност ван седишта - Горња Битиња
Машинство и обрада метала
KSST SB 4D06S Машински техничар за компјутерско конструисање 20 /5/ 4 год.
Општина Липљан
1. Гимназија Липљан
38232 Лепина - Липљан, Радевачка 38208 Лепина, Тел: 03889485
[email protected],
Гимназија
KSLIGA 4R01SДруштвено - језички смер20/0/4 год.
2. Пољопривредна школа
38232 Доња Гуштерица - Липљан, Радевачка 38208 Лепина, Тел: 03889485
[email protected],
Пољопривреда, производња и прерада хране
KSLISB 4A07SВетеринарски техничар20/0/4 год.
KSLISB 3A27SПроизвођач прехрамбених производа10/0/3 год.
3. Пољопривредна школа - делатност ван седишта Ранилуг
38232 Доња Гуштерица - Липљан, Радевачка 38208 Лепина, Тел: 03889485
[email protected],
Пољопривреда, производња и прерада хране
KSLISC 4A07SВетеринарски техничар20/0/4 год.
4. Пољопривредна школа - делатност ван седишта Партеш
38232 Доња Гуштерица - Липљан, Радевачка 38208 Лепина, Тел: 03889485
[email protected],
Пољопривреда, производња и прерада хране
KSLISD 4A03SПољопривредни техничар20/0/4 год.
5. Пољопривредна школа - делатност ван седишта Лепина
38232 Лепина, Радевачка 38208 Лепина, Тел: 03889485
[email protected],
Остала делатност личних услуга
KSLISE 3P02SЖенски фризер 20/0/3 год.

27. Косовско Митровачки округ

Општина Косовска Митровица
1. Гимназија
38220 Косовска Митровица, Лоле Рибара 29, Тел: 028425334
[email protected], http://www.gimnazijakm.edu.rs
Гимназија
KMKMGA 4R04SПриродно - математички смер20/0/4 год.
KMKMGA 4R01SДруштвено - језички смер40/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа
38220 Косовска Митровица, Иве Лоле Рибара 27, Тел: 028425335
[email protected], http://ekonomskakm.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
KMKMSB 3K06SТрговац20/0/3 год.
Економија, право и администрација
KMKMSB 4L10SФинансијски администратор20/0/4 год.
KMKMSB 4L01SЕкономски техничар20/0/4 год.
KMKMSB 4L05SПравни техничар20/0/4 год.
3. Медицинска школа
38220 Косовска Митровица, Дрварска 1, Тел: 028498395
[email protected],
Здравство и социјална заштита
KMKMSC 4O13SМедицинска сестра - техничар20/0/4 год.
KMKMSC 4O12SМедицинска сестра - васпитач20/0/4 год.
KMKMSC 4O16SФармацеутски техничар20/0/4 год.
KMKMSC 4O02SЗубни техничар20/0/4 год.
KMKMSC 4O14SФизиотерапеутски техничар20/0/4 год.
4. Техничка школа Михаило Петровић Алас
38220 Косовска Митровица, Лоле Рибара 29, Тел: 028425333
[email protected], http://tsalaskm.com
Машинство и обрада метала
KMKMSD 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање20/5/4 год.
KMKMSD 3D25SИнсталатер10/3/3 год.
KMKMSD 3D20SАутомеханичар10/3/3 год.
Електротехника
KMKMSD 4E04SЕлектротехничар енергетике20/5/4 год.
KMKMSD 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења10/3/3 год.
KMKMSD 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје10/3/3 год.
Геодезија и грађевинарство
KMKMSD 4H26SАрхитектонски техничар20/0/4 год.
Саобраћај
KMKMSD 4I01SТехничар друмског саобраћаја20/5/4 год.
5. Музичка школа Миодраг Васиљевић
38220 Косовска Митровица, Џона Кенедија 17, Тел: 028423709
[email protected],
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика8/0/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар8/0/4 год.
6. Школа за основно и средње образовање Косовски божур
38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб, Тел: 028425371
[email protected],
Хемија, неметали и графичарство
   Помоћник књиговесца4/0/3 год.
Остала делатност личних услуга
   Женски фризер 4/0/3 год.
Општина Звечан
1. Средња школа
38227 Звечан, Нушићева 7, Тел: 028664064
[email protected], http://ss-graf-zvecan.edu.yu
Хемија, неметали и графичарство
KMZVSA 4F15SТехничар штампе20/0/4 год.
Здравство и социјална заштита
KMZVSA 4O18SЛабораторијски техничар20/0/4 год.
KMZVSA 4O07SСанитарно - еколошки техничар20/0/4 год.
Остала делатност личних услуга
KMZVSA 3P02SЖенски фризер 20/0/3 год.
Општина Лепосавић
1. Средња школа Никола Тесла
38218 Лепосавић, Немањина 29а, Тел: 02883562
[email protected], http://www.ssnikolateslaleposavic.edu.rs
Машинство и обрада метала
KMLEMA 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање20/0/4 год.
KMLEMA 3D20SАутомеханичар20/0/3 год.
Електротехника
KMLEMA 4E08SЕлектротехничар рачунара20/0/4 год.
Економија, право и администрација
KMLEMA 4L01SЕкономски техничар20/0/4 год.
Гимназија
KMLEMA 4R04SПриродно - математички смер20/0/4 год.
2. Пољопривредна школа Приштина
38219 Лешак, Браће Матовића 17, Тел: 028400413
[email protected], http://www.poqoprivrednaskolapristinalesak.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
KMLESB 4A03SПољопривредни техничар20/0/4 год.
KMLESB 4A07SВетеринарски техничар20/0/4 год.
KMLESB 3A23SПекар20/0/3 год.
Општина Зубин Поток
1. Средња школа Григорије Божовић
38228 Зубин Поток, Јелене Анжујске 17, Тел: 028460108
[email protected], http://www.ssgrigorijebozovic.nasaskola.rs
Машинство и обрада метала
KMZPMA 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање20/2/4 год.
KMZPMA 3D20SАутомеханичар20/2/3 год.
Електротехника
KMZPMA 4E08SЕлектротехничар рачунара20/3/4 год.
Гимназија
KMZPMA 4R01SДруштвено - језички смер20/0/4 год.
KMZPMA 4R04SПриродно - математички смер20/0/4 год.
Општина Вучитрн
1. Гимназија Вучитрн
38220 Косовска Митровица, Иве Лоле Рибара 27, Тел: 028422071
[email protected], http://gimnazijavu.edu.rs
Гимназија
KMVUGA 4R03SОпшти тип20/0/4 год.
2. Техничка школа Вучитрн
38220 Косовска Митровица, Иве Лоле Рибара 27, Тел: 028422071
[email protected], http://gimnazijavu.edu.rs
Машинство и обрада метала
KMVUSB 4D08SМашински техничар моторних возила20/0/4 год.
Општина Србица
1. Техничка школа
38334 Суво Грло, Осојане, Тел: 0637256371
[email protected],
Машинство и обрада метала
KMSRSA 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање20/0/4 год.

28. Косовско Поморавски округ

Општина Гњилане
1. Гимназија
38252 Гњилане- Шилово, Шилово, Тел: 0280325115
[email protected],
Гимназија
KPGLGA 4R04SПриродно - математички смер 20/0/4 год.
KPGLGA 4R01SДруштвено - језички смер20/0/4 год.
2. Техничка школа Драги Поповић
38250 Гњилане Горње Кусце, Горње Кусце, Тел: 028077206
[email protected], http://bisnode.rs tehnicka-skola dragi-popovic
Машинство и обрада метала
KPGLSB 4D06S Машински техничар за компјутерско конструисање20/5/4 год.
Геодезија и грађевинарство
KPGLSB 4H26SАрхитектонски техничар20/0/4 год.
Саобраћај
KPGLSB 4I01SТехничар друмског саобраћаја20 /3/4 год.
3. Гимназија Шилово - делатност ван седишта - Пасјане
Гимназија
KPGL SC 4R04S Природно-математички смер 20 /0/ 4 год.
4. Медицинска школа Ропотово - делатност ван седишта - Шилово
Здравство и социјална заштита
KPGL SG 4O05S Медицинска сестра - техничар 20 /0/ 4 год.
5. Медицинска школа Ропотово - делатност ван седишта - Пасјане
Здравство и социјална заштита
KPGL SH 4O05S Медицинска сестра - техничар 20 /0/ 4 год.
6. Техничка школа Драги Поповић - делатност ван седишта - Партеш
Електротехника
KPGL SJ 4E08S Електротехничар рачунара 20 /0/ 4 год.
7. Економско-трговинска школа Гњилане - делатност ван седишта - Партеш
Економија, право и администрација
KPGL SI 4L01S Економски техничар 20 /0/ 4 год.
8. Економско-трговинска школа Гњилане - делатност ван седишта - Коретиште
Економија, право и администрација
KPGL SK 4L01S Економски техничар 20 /0/ 4 год.
 
9. Музичка школа
38252 Станишор, Гњилане, Станишор бб., Тел: 0648332727
[email protected], http://www.muzickaskolagnjilane.com
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика8/0/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар8 /0/4 год.
Општина Косовска Каменица
1. Гимназија
38260 Косовска Каменица, Цара Лазара бб, Тел: 0280372499
[email protected],
Гимназија
KPKKGA 4R04SПриродно - математички смер20/0/4 год.
KPKKGA 4R01SДруштвено - језички смер 20/0/4 год.
2. Гимназија Косовска Каменица - делатност ван седишта - Велико Ропотово
Гимназија
KPKK GE 4R04S Природно-математички смер 20 /0/ 4 год.
 
3. Техничка школа
38260 Косовска Каменица, Цара Лазара бб, Тел: 0280372498
[email protected],
Машинство и обрада метала
KPKKSD 3D20SАутомеханичар10/5/3 год.
KPKKSD 3D21SБравар10/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
KPKKSD 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију20/0/4 год.
4. Техничка школа Косовска Каменица - делатност ван седишта - Велико Ропотово
Машинство и обрада метала
KPKK SF 4D06S Машински техничар за компјутерско конструисање 20 /0/ 4 год.
 
5. Економско-трговинска школа Гњилане
38267 Ранилуг, Ранилуг, Тел: 028076132
[email protected], http://www.ecogl.kosovskopomoravlje.rs
Трговина, угоститељство и туризам
KPKKSB 3K07SКонобар10/0/3 год.
KPKKSB 3K06SТрговац10/0/3 год.
Економија, право и администрација
KPKKSB 4L01SЕкономски техничар 20/0/4 год.
4. Медицинска школа
38267 Велико Ропотово, Велико Ропотово, Тел: 028076002
[email protected],
Здравство и социјална заштита
KPKKSC 4O13SМедицинска сестра - техничар 20/0/4 год.
KPKKSC 4O06SПедијатријска сестра - техничар20/0/4 год.
Општина Витина
1. Техничка школа
38263 Врбовац, Врбовац-Витина, Тел: 0280381017
[email protected], http://nema
Машинство и обрада метала
KPVISA 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање20/0/4 год.
Економија, право и администрација
KPVISA 4L01SЕкономски техничар20/0/4 год.
Општина Ново Брдо

29. Призренски округ

Општина Гора-Драгаш
1. Економско-трговинска школа
38420 Драгаш, с. Млике, Тел: 0037744400827
[email protected], http://www.
Трговина, угоститељство и туризам
PRDRSA 3K06SТрговац20/0/3 год.
Економија, право и администрација
PRDRSA 4L01SЕкономски техничар20/0/4 год.
PRDRSA 4L05SПравни техничар20/0/4 год.
Гимназија
PRDRSA 4R04SПриродно - математички смер20/0/4 год.
Општина Ораховац
1. Гимназија Ораховац
38430 Ораховац, Видовданска бб, Тел: 029277919
[email protected],
Гимназија
PRORGA 4R04SПриродно - математички смер10/0/4 год.
PRORGA 4R01SДруштвено - језички смер10/0/4 год.

30. Пећки округ

Општина Пећ
1. Гимназија
38310 Гораждевац, Гораждевац, Пећ, Тел: 039467313
[email protected],
Гимназија
PEPEGA 4R03SОпшти тип20/0/4 год.
2. Економска школа
38310 Гораждевац, Гораждевац, Пећ, Тел: 039467313
[email protected],
Економија, право и администрација
PEPESC 4L01SЕкономски техничар20/0/4 год.
3. Гимназија Гораждевац - делатност ван седишта Осојане
38310 Осојане, Осојане, Исток, Тел: 039467313
[email protected],
Гимназија
PEPEGB 4R03SОпшти тип20/0/4 год.