Baletska škola – Novi Sad

baletsAdresa: Jevrejska 7, Novi Sad
Telefon: 021/529-225
Website: www.baletska.com
Email: baletska@neobee.net

Baletska škola – Novi Sad pleni svojim izgledom i opremljenošću. Osim šest sala škola poseduje i klavirsku učionicu, kabinet za glumu, kabinet informatiku, učionicu za solfeđo i pet garderoba sa tuševima. Po završetku srednje baletske škole, učenici mogu da se zaposle kao baletski igrači u pozorištu, igračkim grupama..

Oni koji se odluče za dalji nastavak školovanja uglavnom se opredeljuju za Filozofski fakultet ili Akademiju umetnosti.

Deo nastave odvija se i u Muzičkoj školi “Isidor Bajić” u Novom Sadu. Sa povećanjem broja učenika, teži se ka tome da se nastava iz svih predmeta odvija samo u Baletskoj školi.

SMEROVI - Baletska škola - Novi Sad

Područje rada: Kultura umetnost i javno informisanje

UPIS U BALETSKU ŠKOLU

Učenici koji žele da upišu baletsku školu rangiraju se na osnovu sledećih kriterijuma:

  • uspeha na prijemnom isptu (za baletske škole)
  • uspeha u prethodnom školovanju što podrazumeva: upseh postignut u osnovnoj baletskoj školi i opšti uspeh iz poslednja tri razreda osnovne škole

Ukoliko kandidat nema završenu osnovnu baletsku školu, polaže ispit za nivo osnovne baletske škole.

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika