Škola za osnovno i srednje obrazovanje ”1. novembar” – Čačak

skolebezslikaAdresa: Bulevar Vuka Karadžića 9, Čačak
Telefon: 032/332-901
Website: www.soso1novembar.edu.rs
Email: skola1novembar@open.telekom.rs

Škola za osnovno i srednje obrazovanje “1. novembar” osnovana je 1974. godine u Čačku i upisivala je učenike čiji su mentalni, telesni i socijalni razvoj ometeni tako da je bilo neophodno obezbediti im posebne nastavne planove i programe, kao i poseban stručni kadar. Od 1997. godine škola uvodi i srednje obrazovanje kroz jednogodišnje osposobljavanje za rad, da bi 1999. godine bilo uvedeno kompletno srednje obrazovanje.

Trenutna situacija je takva da se ovakve osobe tretiraju kao problem, a ne kao ravnopravni članovi društva. Mnogo napora i truda potrebno je uložiti kako bi se promenili stavovi i stvorili uslovi za bolju interakciju između osoba bez i sa teškoćama u razvoju. Cilj bi u tom slučaju bio stvaranje mehanizama koji će dati podršku kako školama, tako i lokalnoj zajednici u inkluzivnim aktivnostima.

U sklopu vannastavnih aktivnosti organizovan je rad sekcija: likovna, scenska, sportska, učenička zadruga i informatička sekcija.

SMEROVI - Škola za osnovno i srednje obrazovanje ''1. novembar'' - Čačak

Područje rada: Hemija, nemetali i grafičarstvo

  • Pomoćnik knjigovezačke dorade (2 godine) – 18 mesta
  • Grafički manipulant (1 godina) – 6 mesta

UPIS UČENIKA SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Učenici sa smetnjama u razvoju podnose prijavu u samoj školi. Nakon toga škola vrši proveru zahteva i usklađenost sa posebnim zahtevima nastavnog plana i programa i opštim aktima škole. Ukoliko je sve u redu, škola upisuje učenika.

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika