Škola za osnovno i srednje obrazovanje ”Kosovski božur” – Kosovska Mitrovica

skolebezslikaAdresa: Kosovska Mitrovica
Telefon: 028/425-371
Website:
Email: sosokosovskibozur@hotmail.com

Prva odeljenja su osnovana 1974. godine i nalazila su se na južnoj strani grada. Nakon rata izgradjena je nova škola u severnom delu grada i jedina je škola ovog tipa na Kosovu koja se bavi obrazovno-vaspitnim radom dece i omladine sa posebnim potrebama.

Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Kosovski božur” iz Kosovske Mitrovice je škola koja nudi osnovno i srednje obrazovanje i koja se bavi obrazovno-vaspitnim radom dece i omladine sa posebnim potrebama. Zastupljena su dva obrazovna profila: pomoćnik knjigovesca i frizer. U školi rade defektolozi i lica obučena za rad sa ovom populacijom dece.

SMEROVI - Škola za osnovno i srednje obrazovanje ''Kosovski božur"

Područje rada: Hemija, nemetali i grafičarstvo

  • Pomoćnik knjigovesca (3 godine) – 6 mesta

Područje rada: Delatnost ličnih usluga

  • Frizer (3 godine) – 6 mesta

UPIS UČENIKA SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Učenici sa smetnjama u razvoju podnose prijavu u samoj školi. Nakon toga škola vrši proveru zahteva i usklađenost sa posebnim zahtevima nastavnog plana i programa i opštim aktima škole. Ukoliko je sve u redu, škola upisuje učenika.

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika