Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Mladost” – Pirot

skolebezslikaAdresa: Koste Abraševića 38, Pirot
Telefon: 010/312-622
Website: www.skolamladostpirot.edu.rs
Email: ssmladostpirot@open.telekom.rs

Škola za decu ometenu u razvoju “Mladost” je osnovana 1971. godine u Pirotu, a sa radom je počela januara naredne godine pod nazivom “Specijalna škola”. Školska zgrada je izgrađena 1988. godine.

Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Mladost” iz Pirota poseduje: 9 klasičnih učionica, 2 radionice, prostor za fizičko vaspitanje, biblioteku, digitalni kabinet, kabinet za logopeda, psihologa, somatopeda, a od septembra 2006. i radnu prostoriju za predškolsku grupu.

Obrazovanje se ostvaruje pomoću posebnih planova i vaspitno-obrazovnih programa za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje dece i omladine ometene u razvoju.

SMEROVI - Škola za osnovno i srednje obrazovanje "Mladost" - Pirot

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala

  • Bravar (3 godine) – 7 mesta
  • Manipulant u obradi metala (1 godina) – 14 mesta

Područje rada: Tekstilstvo i kožarstvo

UPIS UČENIKA SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Učenici sa smetnjama u razvoju podnose prijavu u samoj školi. Nakon toga škola vrši proveru zahteva i usklađenost sa posebnim zahtevima nastavnog plana i programa i opštim aktima škole. Ukoliko je sve u redu, škola upisuje učenika.

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika