Građevinski tehničar za laboratorijska ispitivanja / Građevinski laborant – Opis smera

Zanimanje – Građevinski tehničar za laboratorijska ispitivanja / Građevinski laborant

Bavi se utvrđivanjem čvrstine, provodljivosti, poroznosti i ostalih karakteristika građevinskih sirovina, naročito asfalta i betona. Stara se o vršenju geomehaničkih istraživanja, uzimanju primeraka tla pomoću sondažnih bušotina, izdavanju izveštaja o testiranju građevinskih supstanci na bazi kojeg će nadležne ustanove izdati odobrenje za eksploataciju građevinskog materijala na tržištu. Prvo prikuplja primerke sa lica mesta a potom ih odnosi u specijalne laboratorije gde ih ispituju korišćenjem raznih laboratorijskih aparata.

Srednje škole sa smerom građevinski tehničar za laboratorijska ispitivanja / građevinski laborant

Pogledajte još

  • Ostala zanimanja pogledajte OVDE.
  • Spisak srednjih škola u Srbiji pogledajte OVDE.
  • Izračunaj bodove za upis u srednje škole OVDE.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika