Izolater – asfalter – Opis smera

Zanimanje – Izolater – Asfalter

Upoznat je sa svim fazama asfaltiranja kao i ugradnje i postavljanja izolacije. Zna da čita tehničke crteže i poznaje sve elemente u njemu. Upoznat je sa osobinama svih građevinskih sirovina, pre svega sa hidroizolacionim, zvučnoizolacionim i termoizolacionim osobinama.

Održava i kontroliše puteve (drumove) u svim vremenskim uslovima. U svom radu može koristiti mašine i alate potrebne za saniranje oštećenja. Vodi računa o štednji energije i zaštiti životne sredine.

Srednje škole sa smerom izolater - asfalter

Ove školske godine nijedna srednja škola u Srbiji ne upisuje učenike na smer izolater-asfalter.

Pogledaj još

  • Ostala zanimanja pogledajte OVDE.
  • Spisak srednjih škola u Srbiji pogledajte OVDE.
  • Izračunaj bodove za upis u srednje škole OVDE.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika