Novinar saradnik – Opis smera

Zanimanje – Novinar saradnik

Novinar saradnik pruža podršku u svim fazama objavljivanja knjiga, žurnala, magazina, internet materijala i javnih materijala. Zaduženi su za administraciju, planiranje i produkciju publikacija. Nivo odgovornosti i dijapazon poslova zavisi od organizacije i vrste publikacije. Nakon što savlada ove osnovne veštine, novinar saradnik može da napreduje ka višim pozicijama u oblasti žurnalizma i novinarstva.

Srednje škole sa smerom novinar saradnik

Ove školske godine nijedna srednja škola u Srbiji ne upisuje učenike na smer novinar saradnik.

Pogledajte još

  • Ostala zanimanja pogledajte OVDE.
  • Spisak srednjih škola u Srbiji pogledajte OVDE.
  • Izračunaj bodove za upis u srednje škole OVDE.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika