Rukovalac mehanizacijom u površinskoj eksploataciji – Opis smera

Zanimanje – Rukovalac mehanizacijom u površinskoj eksploataciji

Bavi se rukovođenjem mehanizacije koja ima namenu da iskopa, istovari i utovari kao i da prenese materijal sa tačke A do tačke B. Pogonske mašine kojima se koristi su bageri, kamioni, kopačice, grejderi, buldožeri, drobilice i separatori… Svakodnevno održava mašine i ispituje njihovu finkcionalnost . Ukoliko naleti na kvar dužan je da interveniše tako što će u što kraćem roku obezbediti ponovni rad.

Srednje škole sa smerom rukovalac mehanizacijom u površinskoj eksploataciji

Pogledajte još

  • Ostala zanimanja pogledajte OVDE.
  • Spisak srednjih škola u Srbiji pogledajte OVDE.
  • Izračunaj bodove za upis u srednje škole OVDE.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika