Rukovalac postrojenjima za dobijanje nafte i gasa – Opis smera

Zanimanje – Rukovalac postrojenjima za dobijanje nafte i gasa

Bavi se separacijom sirove nafte i gasa iz ležišta, dehidracijom, desulfurizacijom i odvajanjem mehaničkih nečistoća nafte i gasa. Rukuje svim mašinama za obradu i dobijanje nafte i gasa. Transportuje prirodni gas. Vrši proveru nepropusnosti gasovodnih objekata. Ukoliko otkrije problem, sanira mesto propuštanja. Radi na naftnim rafinerijama i bušotinama.

Srednje škole sa smerom rukovalac postrojenjima za dobijanje nafte i gasa

Pogledajte još

  • Ostala zanimanja pogledajte OVDE.
  • Spisak srednjih škola u Srbiji pogledajte OVDE.
  • Izračunaj bodove za upis u srednje škole OVDE.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika