Tehničar dizajna tekstila / Dizajner tekstilnih materijala – Opis smera

Zanimanje – Tehničar dizajna tekstila, dizajner tekstilnih materijala

Radi na dizajnu tekstilnih materijala. Određuje generalni izgled svih tekstilnih proizvoda u koje spadaju pretežno odevni, ukrasni, umetnički i drugi proizvodi. Ima uvid u strukturu tkanine i način izrade. Uglavnom daje ideje i uputstva za izradu, a po potrebi može i sam da pravi materijale kao i pojedinačne proizvode. Upoznat je sa vrstama tkanina i tehnikama izrade. U poslu može biti kreativan pa samim tim postoji mogućnost izrade unikatnih predmeta od velike vrednosti.

Srednje škole sa smerom tehničar dizajna tekstila i dizajner tekstilnih materijala

Pogledajte još

  • Ostala zanimanja pogledajte OVDE.
  • Spisak srednjih škola u Srbiji pogledajte OVDE.
  • Izračunaj bodove za upis u srednje škole OVDE.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika