Tehničar poljoprivredne tehnike – Opis smera

Zanimanje – Tehničar poljoprivredne tehnike

Kadrovi ovog profila upoznati su sa osobinama i radom mašina u stočarskoj i biljnoj proizvodnji, rukovanjem sa istim i njihovim održavanjem. Posao mogu naći u svim kompanijama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom ili prodajom samih mašina i delova poljoprivredne mehanizacije. Školovanje mogu nastaviti na nekom do fakulteta ili visokih škola.

Srednje škole sa smerom tehničar poljoprivredne tehnike

Pogledajte još

  • Ostala zanimanja pogledajte OVDE.
  • Spisak srednjih škola u Srbiji pogledajte OVDE.
  • Izračunaj bodove za upis u srednje škole OVDE.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika