Tehničar za fitnes i zaštitu zdravlja – Opis smera

Zanimanje – Tehničar za fitnes i zaštitu zdravlja

Radi sa ljudima svih starosnih grupa sa ciljem da širi svest o zdravoj ishrani i zdravom načinu života. Po završetku školovanja biće sposoban da podučava sve vrste fizičkih vežbi – vežbe kondicije, vežbe snage, vežbe za estetsko oblikovanje tela, za redukciju telesne mase itd. Obrazovanje može da nastavi na fakultetu i usavrši prethodno znanje. Prilikom upisa na fakultet ima prednost u odnosu na kandidate koji su pohađali druge smerove.

Srednje škole sa smerom tehničar za fitnes i zaštitu zdravlja

Ove školske godine nijedna srednja škola u Srbiji ne upisuje učenike na smer tehničar za fitnes i zaštitu zdravlja.

Pogledajte još

  • Ostala zanimanja pogledajte OVDE.
  • Spisak srednjih škola u Srbiji pogledajte OVDE.
  • Izračunaj bodove za upis u srednje škole OVDE.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika