Tehničar za pejzažnu arhitekturu – Opis smera

Zanimanje – Tehničar za pejzažnu arhitekturu

Zadužen je za uređivanje prostora i za projekte koji kao cilj imaju ozelenjavanje gradova i stambenih zona. U svim većim projektima sarađuje sa inženjerima. Priprema tlo za sam čin ozelenjavanja i član je tima koji se bavi premeravanjem zemljišta i pripremanjem predračuna. Koordinira rad glavnih i pomoćnih radnika i ostalog osoblja na terenu i nadgleda sam proces ozelenjavanja. Podrazumeva se rad unutra i napolju.

Srednje škole sa smerom tehničar za pejzažnu arhitekturu

Pogledajte još

  • Ostala zanimanja pogledajte OVDE.
  • Spisak srednjih škola u Srbiji pogledajte OVDE.
  • Izračunaj bodove za upis u srednje škole OVDE.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika