Tehničar zaštite od požara – Opis smera

Zanimanje – Tehničar zaštite od požara

Radi na zaštiti ljudi i materijalne imovine od opasnosti koju predstavlja požar. Pored samog rada na ograničavanju i potpunoj eliminaciji vatre u požarnim situacijama, takođe vrši evakuaciju ljudi i imovine, sprečavanju širenja dima i po potrebi pruža prvu pomoć ugroženima. Osim požara ima ulogu i u drugim kriznim situacijama poput poplava, oluja i drugih nesreća i katastrofa.

Srednje škole sa smerom tehničar zaštite od požara

Pogledajte još

  • Ostala zanimanja pogledajte OVDE.
  • Spisak srednjih škola u Srbiji pogledajte OVDE.
  • Izračunaj bodove za upis u srednje škole OVDE.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika