Hemijsko-prehrambena tehnološka škola – Beograd (Čukarica)

hpts beogradAdresa: Lješka 82, Beograd (Čukarica)
Telefon: 011/3559-664
Website: www.hptskola.edu.rs
Email: hptskola@gmail.com

Hemijsko-prehrambena tehnološka škola u Beogradu, osnovana je 1957. godine.

Školske 2002/03. godine izvršena je reforma obrazovanja, te se u već postojećim područjima odvija obrazovanje trećeg i četvrtog stepena. Osnovna delatnost škole je srednjoškolsko obrazovanje u dva područja rada: poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane i hemija, nemetali i grafičarstvo.

Škola zauzima prostor od 22 500 m2. Unutar zgrade nalaze se veoma dobro opremljene učionice i laboratorije, uređena biblioteka, profesionalno opremljena sala za fizičko vaspitanje i pekara. U sklopu vannastavnih aktivnosti organizovan je rad sekcija: dramska, literarna, novinarska, recitatorska, “English worshop”, bibliotečka, likovna, horska, ekološka, sekcija opšte i neorganske hemije, računarska, istorijska, šahovska i sportske sekcije. U okolini škole nalazi se park u kome je smešten sportski teren sa tribinama. Veliki ponos škole su bivši učenici koji su postali doktori nauka, profesori univerziteta, poznati inženjeri…

SMEROVI - Hemijsko-prehrambena tehnološka škola - Čukarica

Područje rada: Hemija, nemetali i grafičarstvo

Područje rada: Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

BODOVI ZA UPIS 2017/2018 - Hemijsko-prehrambena tehnološka škola - Čukarica

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Tehničar za biotehnologiju  30  60.40
 Prehrambeni tehničar  60  58.09
 Pekar  45  44.09
 Mesar  45  40.01
 Hemijski laborant  30  66.25
 Tehničar za zaštitu životne sredine  30  69.41
 Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju  30  64.44
 Hemijsko – tehnološki tehničar  30  60.62

KONKURSI OD PRETHODNIH GODINA - Hemijsko-prehrambena tehnološka škola - Čukarica

Bodovi za upis - Konkurs 2016/2017

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Tehničar za biotehnologiju  30  60.81
 Prehrambeni tehničar  60  55.38
 Pekar  30  49.38
 Mesar  30  44.09
 Hemijski laborant  30  69.16
 Tehničar za zaštitu životne sredine  30  70.81
 Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju  30  66.66
 Hemijsko – tehnološki tehničar  30  61.86
 Plastičar  15  40.09
 Izrađivač celuloze i papira  15  

Bodovi za upis - Konkurs 2015/2016

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Tehničar za biotehnologiju  30  45.43
 Prehrambeni tehničar  60  39.49
 Pekar  30  42.25
 Mesar  30  38.60
 Hemijski laborant  30  68.19
 Tehničar za zaštitu životne sredine  30  66.22
 Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju  30  60.62
 Hemijsko – tehnološki tehničar  30  49.45

Bodovi za upis - Konkurs 2014/2015

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Tehničar za biotehnologiju  30  50.92
 Prehrambeni tehničar  60  36.72
 Pekar  30  36.76
 Mesar  30  33.84
 Hemijski laborant  30  58.20
 Tehničar za zaštitu životne sredine  30  56.16
 Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju  60  40.56
 Hemijsko – tehnološki tehničar  30  38.32

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika