Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Sveti Sava” – Beograd (Čukarica)

svsavaAdresa: Milije Stanojlovića 30, Beograd (Čukarica)
Telefon: 011/8026-856
Website: www.sososvsava.edu.rs
Email: svetisavau@eunet.rs

Godine 1944. osnovan je Dečji dom koji je u početku opstajao zahvaljujući dobrovoljnim prilozima u vidu odeće, obuće i namirnica od strane raznih organizacija. Godine 1947. osnovana je Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Sveti Sava” u Beogradu. Danas je pohađa oko 160 učenika, koji su raspoređeni u 20 odeljenja.

Defektolozi-vaspitači angažovani su u popodnevnim časovima i vikendom na obavljanju vaspitnog rada što proces rehabilitacije čini kvalitetnijim. Grupni vaspitač upoznat je sa svakim učenikom i proučavajući ih, otkriva poteškoće i greške i zajedno sa stručnim timom radi na izradi individualnih programa.

Ova ustanova je specijalizovana za osposobljavanje učenika da se integrišu u društvenu sredinu, lično i profesionalno. Od vannastavnih aktivnosti učenicima je omogućena aktivnost u nekoliko sekcija i radionica, učeničkoj zadruzi, nastava u prirodi i ekskurzije.

SMEROVI - Škola za osnovno i srednje obrazovanje "Sveti Sava" - Čukarica

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala

  • Manipulant u obradi metala (1 godina) – 12 mesta

Područje rada: Tekstilstvo i kožarstvo

  • Manipulant u tekstilstvu (1 godina) – 6 mesta
  • Konfekcijski manipulant (1 godina) – 6 mesta

Područje rada: Hemija, nemetali i grafičarstvo

  • Grafički manipulant (1 godina) – 12 mesta

Područje rada: Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

  • Manipulant u proizvodnji bilja (1 godina) – 6 mesta

UPIS U ŠKOLU ZA UČENIKE SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Učenici sa smetnjama u razvoju podnose prijavu u samoj školi. Nakon toga škola vrši proveru zahteva i usklađenost sa posebnim zahtevima nastavnog plana i programa i opštim aktima škole. Ukoliko je sve u redu, škola upisuje učenika.

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika