Tehnička škola – Obrenovac

skolebezslikaAdresa: Kralja Petra I 12, Obrenovac
Telefon: 011/8721-178
Website: www.tsobrenovac.net
Email: teh.skola@mts.rs

Podaci o ovoj školi stari su više od jednog veka. Godine 1909. osnovana je Trgovačka škola koja je sa prekidima radila sve do 1941. godine. Tokom Drugog svetskog rata svi spisi u školi su uništeni. Godine 1945. nakon završetka rata, škola nastavlja sa radom ali pod drugim imenom. Tehnička škola u Obrenovcu nekoliko puta je menjala naziv, da bi 2004. godine dobila sadašnje ime.

Nastava se održava u 18 klasičnih učionica i 14 kabineta opremljenih svim potrebnim nastavnim sredstvima. Škola raspolaže sa 85 računara povezanih na internet.

Školu danas pohađa oko 100 učenika raspoređenih u 33 odeljenja. U okviru vannastavnih aktivnosti organizovano je više sekcija: ekološka, sekcija društvenih nauka, dramska, recitatorska, šahovska i sportska sekcija. Budući učenici biraju jedan trogodišnji ili četvorogodičnji smer iz 3 područja rada: mašinstvo i obrada metala, elektrotehnika i ekonomija, pravo i administracija.

SMEROVI - Tehnička škola - Obrenovac

Područje rada: Elektrotehnika

Područje rada: Ekonomija, pravo i administracija

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala

BODOVI ZA UPIS 2017/2018 - Tehnička škola - Obrenovac

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Ekonomski tehničar  30  75.50
 Finansijski administrator  30  73.79
 Mašinski tehničar za merne i regulacione tehnike  30  66.98
 Bravar – zavarivač  30  57.15
 Elektrotehničar računara
 30  78.46
 Elektromehaničar za mašine i opremu  15  66.98
 Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje  15  54.04
 Elektrotehničar procesnog upravljanja  30  73.56

KONKURSI OD PRETHODNIH GODINA - Tehnička škola - Obrenovac

Bodovi za upis - Konkurs 2016/2017

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Ekonomski tehničar  30  78.31
 Finansijski administrator  30  74.35
 Mašinski tehničar za merne i regulacione tehnike  30  62.56
 Bravar – zavarivač  30  53.57
 Automehaničar  15  38.44
 Instalater  15  47.10
 Elektrotehničar računara
 30  77.41
 Elektromehaničar za mašine i opremu  15  43.84
 Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje  15  52.38
 Elektrotehničar procesnog upravljanja  30  69.96

Bodovi za upis - Konkurs 2015/2016

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Ekonomski tehničar  30  81.61
 Finansijski administrator  30  74.75
 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje
 30  57.44
 Mašinski tehničar za merne i regulacione tehnike  30  47.01
 Mašinbravar  10  41.06
 Automehaničar  10  41.22
 Instalater  10  44.84
 Elektrotehničar računara
 30  74.50
 Elektromehaničar za mašine i opremu  15  48.81
 Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje  15  44.41
 Elektrotehničar procesnog upravljanja  30  68.05
 Bravar – zavarivač  30  44.49

Bodovi za upis - Konkurs 2014/2015

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Ekonomski tehničar  30  78.24
 Finansijski administrator  30  62.20
 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje
 30  53.28
 Mašinski tehničar za merne i regulacione tehnike  30  42.88
 Mašinbravar  15  37.12
 Automehaničar  15  35.92
 Zavarivač  15  35.20
 Instalater  15  42.04
 Elektrotehničar računara
 30  67.92
 Elektromehaničar za mašine i opremu  15  36.52
 Elektromehaničar za termičke i rashladne uredaje  15  38.88
 Elektrotehničar procesnog upravljanja  30  63.36
 Bravar – zavarivač  30  40.16

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas kontaktirate preko kontakt forme.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika