Srednja zanatska škola – Beograd (Rakovica)

srednjazanatskaAdresa: Vukasovićeva 21a, Beograd (Rakovica)
Telefon: 011/3594-014
Website: www.srednjazanatska.edu.rs
Email: srednjazanatska@gmail.com

Srednja zanatska škola u Rakovici je namenski projektovana ustanova, koja u pogledu opremljenosti i nastavnog plana i programa zadovoljava sve svetske standarde. Kako bi održala visok nivo rada, škola se svakodnevno prilagođavala novim standardima i društvenim promenama.

Danas ovu školu pohađa oko 350 đaka raspoređenih u 41 odeljenje. O učenicima se brine kompletni stručni tim sastavljen od psihologa, socijalnih radnika, koordinatora za otvorenu privredu – defektologa. U skladu sa potrebama povremeno se angažuju i lekar specijalista neuropsihijatar i lekar specijalista medicine rada.

Škola poseduje: 17 učionica opšte namene, 12 kabineta, 7 radionica, biblioteku, fiskulturnu salu, kuhinju, trpezariju, sportske terene. Škola predstavlja poslednju kariku u lancu rehabilitacije učenika sa smetnjama u razvoju.

SMEROVI - Srednja zanatska škola - Rakovica

Područje rada: Hemija, nemetali i grafičarstvo

 • Pomoćnik knjigovesca – dualno (3 godine) – 12 mesta
 • Pomoćnik autolakirera (2 godine) – 6 mesta
 • Grafički manipulant (1 godina) – 12 mesta

Područje rada: Poljoprivreda, proizvoidnja i prerada hrane

 • Pekar – dualno (3 godine) – 12 mesta
 • Cvećar – vrtlar (2 godine) – 12 mesta
 • Manipulant u prehrambenoj proizvodnji (1 godina) – 12 mesta

Područje rada: Delatnost ličnih usluga

 • Frizer (3 godine) – 12 mesta
 • Frizerski manipulant (1 godina) – 12 mesta

Područje rada: Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

 • Pripremač namirnica (2 godine) – 12 mesta
 • Servir (2 godine) – 6 mesta
 • Paker (2 godine) – 6 mesta

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala

 • Bravar (3 godine) – 6 mesta
 • Autolimar (3 godine) – 6 mesta
 • Manipulant u obradi metala (1 godina) – 6 mesta

UPIS UČENIKA SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Učenici sa smetnjama u razvoju podnose prijavu u samoj školi. Nakon toga škola vrši proveru zahteva i usklađenost sa posebnim zahtevima nastavnog plana i programa i opštim aktima škole. Ukoliko je sve u redu, škola upisuje učenika.

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika