Tehnička škola “9. maj” – Bačka Palanka

skolebezslikaAdresa: Kralja Petra Prvog 2, Bačka Palanka
Telefon: 021/6041-472
Website: www.9maj.rs
Email: info@9maj.rs

Tehnička škola “9. maj” iz Bačke Palanke, nastala je spajanjem dve škole: Tehničke mašinske škole i Škole učenika u privredi ”Svetozar Marković”, 1961. godine. Današnji naziv dobila je 1994. godine.

Neke od klasičnih učionica opremljene su video bimom, projektorima, televizorima, grafoskopima. Učenicima su na raspolaganju i kabineti za informatiku opremljeni najsavremenijom računarskom opremom. Škola poseduje i više laboratorija za elektrotehničku i mašinsku struku, kao i 4 laboratorije za elektroniku. Školska biblioteka, ujedno i čitaonica raspolaže sa 14 500 knjiga.

Učenici se odlučuju za jedan od smerova iz 2 područja rada: mašinstvo i obrada metala i elektrotehnika.

SMEROVI - Tehnička škola "9. maj" - Bačka Palanka

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala

Područje rada: Elektrotehnika

BODOVI ZA UPIS 2017/2018 - Tehnička škola "9. maj" - Bačka Palanka

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje  30  51.51
 Tehničar za kompjutersko upravljanje  30  50.26
 Automehaničar  15  41.14
 Mašinbravar  15  41.41
 Elektrotehničar informacionih tehnologija – ogled  24  82.06
 Elektrotehničar procesnog upravljanja  30  58.30
 Administrator računarskih mreža  30  67.61

KONKURSI OD PRETHODNIH GODINA - Tehnička škola "9. maj" - Bačka Palanka

Bodovi za upis - Konkurs 2016/2017

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje  30  51.05
 Tehničar za kompjutersko upravljanje  30  50.78
 Automehaničar  15  48.54
 Mašinbravar  15  42.81
 Elektrotehničar informacionih tehnologija – ogled  24  77.28
 Elektrotehničar procesnog upravljanja  30  55.94
 Administrator računarskih mreža  30  57.81

Bodovi za upis - Konkurs 2015/2016

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje  30  49.18
 Tehničar za kompjutersko upravljanje  30  44.59
 Automehaničar  15  43.99
 Mašinbravar  15  42.84
 Elektrotehničar informacionih tehnologija – ogled  24  83.34
 Elektrotehničar procesnog upravljanja  30  54.78
 Administrator računarskih mreža – ogled  20  73.01

Bodovi za upis - Konkurs 2014/2015

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje  30  44.96
 Tehničar za kompjutersko upravljanje  30  42.40
 Automehaničar  15  41.40
 Instalater  15  53.12
 Elektrotehničar informacionih tehnologija – ogled  24  70.88
 Elektoinstalater  15  41.48
 Elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje  15  47.44
 Administrator računarskih mreža – ogled  20  67.76

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika