Škola sa domom za učenike oštećenog sluha i govora “11. maj” – Jagodina

skolazagluvejagodinaAdresa: Slavke Đurđević 8, Jagodina
Telefon: 035/223-204
Website: www.11maj.edu.rs
Email: skolazagluve035@open.telekom.rs

Ovo je jedna od najstarijih državnih defektoloških škola u zemlji. Škola svoje korene vuče iz dalekog Tunisa u gradu Bizerti gde je osnovana Škola za slepe i gluve Srbe, koja je edukovala srpske vojnike koji su prošli albansku golgotu. Škola je 1919. godine prebačena u Srbiju, prvo u Zemun, da bi 1928. godine škola bila prebačena i u Jagodinu.

Škola za učenike oštećenog sluha i govora “11. maj” u Jagodini raspolaže sa učionicama za svaki razred, kabinetima za specijalni audiopedagoški rad, salom za fiskulturu, digitalnom učionicom, prostorijom za rad predškolske grupe, dnevnim boravkom, kuhinjom, trpezarijom, spavaonicama, opremljenim radionicama za izvođenje praktične nastave.

Praktična i teorijska nastava odvija se u školskim prostorijama. Radionice za praktičnu nastavu opremljene su modernim mašinama, alatima i svom potrebnom pratećom opremom.

SMEROVI - Škola za učenike oštećenog sluha i govora "11. maj" - Jagodina

Područje rada: Hemija, nemetali i grafičarstvo

  • Knjigovezac (3 godine) – 8 mesta

Područje rada: Delatnost ličnih usluga

  • Frizer (3 godine) – 8 mesta

Područje rada: Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

  • Pekar (3 godine) – 8 mesta

UPIS UČENIKA

Učenici podnose prijavu u samim školama. Nakon toga škola vrši proveru zahteva i usklađenost sa posebnim zahtevima nastavnog plana i programa i opštim aktima škole. Ukoliko je sve u redu, škola upisuje učenika. Osnovni uslov je da učenik ima završenu osnovnu školu.

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika