Poljoprivredna škola – Leskovac

poljoprivredna skola leskovacAdresa: Niška 65, Leskovac
Telefon: 016/222-216
Website: www.poljskolale.rs
Email: poljskolale@gmail.com

Škola je osnovana 1904. godine i počela je sa radom kao Praktična škola u sastavu poljoprivredne stanice. Reformom obrazovnog sistema i transformacijom Obrazovnih centara 1990. godine, škola postaje samostalna ustanova i radi pod nazivom Poljoprivredna škola – Leskovac, koja obrazuje svoje učenike u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane.

Nastava se odvija u učionicama klasičnog tipa, kabinetima za prirodne i društvene nauke, specijalizovanim učionicama i računarskim kabinetima. Školska biblioteka poseduje više od 6 000 knjiga.

Školska ekonomija raspolaže sa 120 ha zemljišta od kojeg je 100 obradivo a ostalih 20 predstavlja zeleni pojas. Oko 100 ha obradivog zemljišta koristi se za ratarstvo, voćarstvo i stočarctvo.

SMEROVI - Poljoprivredna škola - Leskovac

Područje rada: Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

BODOVI ZA UPIS 2017/2018 - Poljoprivredna škola - Leskovac

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Veterinarski tehničar
 30  51.32
 Mesar
 15  33.81
 Pekar
 15  42.27
 Poljoprivredni tehničar
 15  54.08

KONKURSI OD PRETHODNIH GODINA - Poljoprivredna škola - Leskovac

Bodovi za upis - Konkurs 2016/2017

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Poljoprivredni tehničar
 30  54.24
 Veterinarski tehničar
 30  52.28
 Mesar
 15  38.34
 Pekar
 15  44.94

Bodovi za upis - Konkurs 2015/2016

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Poljoprivredni tehničar
 30  43.07
 Veterinarski tehničar
 30  49.59
 Mesar
 15  42.27
 Pekar
 15  52.65

Bodovi za upis - Konkurs 2014/2015

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Poljoprivredni tehničar
 30  35.72
 Veterinarski tehničar
 30  46.92
 Mesar
 10  32.96
 Prerađivač mleka
 10  0.00
 Pekar
 10  33.64

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika