Poljoprivredna škola ”Josif Pančić” – Pančevo

skolebezslikaAdresa: Novoseljanski put 31, Pančevo
Telefon: 013/219-0022
Website: www.jpancic.edu.rs
Email: info@poljoprivredna-skola.rs

Poljoprivredna škola “Josif Pančić” osnovana je 1961. godine u Pančevu, pod imenom Tehničko-poljoprivredno-mašinska škola, a nastala je spajanjem Ekonomske škole za odrasle i Ratarsko-traktorske škole.

Škola danas obrazuje kadrove za rad u poljoprivredi. Unutar ove ustanove nalazi se 23 odeljenja od I do IV razreda sa oko 620 učenika i 6 obrazovnih profila. Škola poseduje: 7 opremljenih kabineta, 14 specijalizovanih učionica, fiskulturnu salu u koju može da stane oko 200 gledalaca i koristi se za skoro sva sportska takmičenja srednjoškolaca. Školska biblioteka ima preko 10 000 naslova. Praktična nastava realizuje se na školskoj ekonomiji koja poseduje: radionice, plastenike, voćnjak i povrtnjak.

Pored redovne nastave škola vrši dokvalifikaciju i prekvalifikaciju polaznika.

SMEROVI - Poljoprivredna škola ''Josif Pančić'' - Pančevo

Područje rada: Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

BODOVI ZA UPIS 2017/2018 - Poljoprivredna škola ''Josif Pančić'' - Pančevo

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Veterinarski tehničar
 30  60.51
 Poljoprivredni tehničar
 30  50.83
 Tehničar hortikulture
 30
 52.00
 Poljoprivredni proizvođač
 15  41.18
 Cvećar – vrtlar
 15  46.87

KONKURSI OD PRETHODNIH GODINA - Poljoprivredna škola ''Josif Pančić'' - Pančevo

Bodovi za upis - Konkurs 2016/2017

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Veterinarski tehničar
 30  58.46
 Poljoprivredni tehničar
 30  50.21
 Tehničar poljoprivredne tehnike
 30  50.32
 Poljoprivredni proizvođač
 15  43.14
 Cvećar – vrtlar
 15  41.66

Bodovi za upis - Konkurs 2015/2016

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Veterinarski tehničar
 30  49.64
 Poljoprivredni tehničar
 30  42.47
 Tehničar hortikulture
 30  42.41
 Rukovalac – mehaničar poljoprivredne tehnike
 30  43.56

Bodovi za upis - Konkurs 2014/2015

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Veterinarski tehničar
 30  52.24
 Tehničar poljoprivredne tehnike
 30  38.24
 Poljoprivredni tehničar
 30  40.96
 Tehničar hortikulture
 30  39.16
 Rukovalac – mehaničar poljoprivredne tehnike
 15  35.64
 Cvećar – vrtlar
 15  34.20

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika