Škola za osnovno i srednje obrazovanje ”Mara Mandić” – Pančevo

skolebezslikaAdresa: Cara Dušana 34, Pančevo
Telefon: 013/353-284
Website: www.maramandic.edu.rs
Email: info@maramandic.edu.rs

Škola za decu sa posebnim potrebama “Mara Mandić” iz Pančeva dobitnik je brojnih priznanja za rad, širom zemlje. U školi je zaposlen veliki broj stručnjaka koji se bave radom sa decom posebnih potreba.

Škola se bavi vaspitanjem i obrazovanjem dece zaostale u razvoju. Osnovana je u Pančevu, maja 1966. Prilikom formiranja, ustanova je imala 5 odeljenja i 79 redovnih đaka na čijem radu je bilo angažovano 4 stručna pedagoga. Uslovi su, ipak bili veoma loši i prostorije su bile neprilagođene hendikepiranoj deci.

Godine 2001. na novoj adresi, sa radom je počeo dnevni boravak za radno osposobljavanje umereno mentalno ometene omladine starije od osamnaest godina.

SMEROVI - Škola za osnovno i srednje obrazovanje ''Mara Mandić'' - Pančevo

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala

  • Manipulant u obradi metala (1 godine) – 6 mesta

Područje rada: Tekstilstvo i kožarstvo

  • Konfekcijski manipulant (1 godine) – 12 mesta
  • Šivač tekstila (3 godine) – 6 mesta

Područje rada: Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

  • Manipulant u proizvodnji bilja (1 godine) – 12mesta
  • Cvećar – vrtlar (2 godine) – 6 mesta

UPIS UČENIKA SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Učenici sa smetnjama u razvoju podnose prijavu u samoj školi. Nakon toga škola vrši proveru zahteva i usklađenost sa posebnim zahtevima nastavnog plana i programa i opštim aktima škole. Ukoliko je sve u redu, škola upisuje učenika.

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika