Hemijsko-tehnološka škola – Subotica

skolebezslikaAdresa: Maksima Gorkog 53, Subotica
Telefon: 024/644-111
Website: www.hts.edu.rs
Email: hemijska@tippnet.rs

Škola je osnovana 1897. godine. Tokom istorije škola je menjala svoj naziv, da bi od 2007. godine počela da koristi današnji – Hemijsko-tehnološka škola u Subotici.

Nastava se odvija na srpskom i mađarskom jeziku, a budući učenici mogu da biraju smer iz 3 područja rada: hemija, nemetali i grafičarstvo, tekstilstvo i kožarstvo i poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane. Školu pohađa oko 900 učenika, raspoređenih u 45 odeljenja. Pored redovnog obrazovanja, škola nudi i vandredno obrazovanje.

Hemijsko-tehnološka škola iz Subotice poseduje 39 učionica, od kojih su 15 specijalizovani kabineti za fiziku, računarstvo, informatiku, laboratorije, radionice, a 24 su opšteg tipa. U okviru škole nalaze se i sala za fizičko, otvoreni sportski tereni i biblioteka sa oko 30 000 knjiga, pekarska radionica za realizaciju praktične nastave.

SMEROVI - Hemijsko-tehnološka škola - Subotica

Područje rada: Hemija, nemetali i grafičarstvo

Područje rada: Tekstilstvo i kožarstvo

Područje rada: Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

BODOVI ZA UPIS 2017/2018 - Hemijsko-tehnološka škola - Subotica

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Tehničar za industrijsku i farmaceutsku tehnologiju – mađarski  30  56.10
 Tehničar za industrijsku i farmaceutsku tehnologiju  30  58.29
 Tehničar za zaštitu životne sredine  30  50.31
 Hemijski laborant  30  50.56
 Prehrambeni tehničar  30  56.28
 Prehrambeni tehničar – mađarski  30  50.87
 Mesar  15  42.63
 Pekar  15  46.73
 Modelar odeće  30  51.22
 Modelar odeće – mađarski  30  54.42

KONKURSI OD PRETHODNIH GODINA - Hemijsko-tehnološka škola - Subotica

Bodovi za upis - Konkurs 2016/2017

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Tehničar za industrijsku i farmaceutsku tehnologiju  30  59.51
 Tehničar za zaštitu životne sredine  30  51.35
 Hemijski laborant  30  51.93
 Hemijski laborant – mađarski  30  77.23
 Prehrambeni tehničar  30  50.27
 Prehrambeni tehničar – mađarski  30  50.25
 Mesar  15  41.70
 Pekar  15  46.99
 Modelar odeće  30  50.82
 Modelar odeće – mađarski  30  57.48

Bodovi za upis - Konkurs 2015/2016

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Tehničar za industrijsku i farmaceutsku tehnologiju  30  62.15
 Tehničar za zaštitu životne sredine  30  46.06
 Hemijski laborant  30  51.64
Tehničar za zaštitu životne sredine – mađarski  30  47.15
 Prehrambeni tehničar  30  48.36
 Mesar  15  37.26
 Pekar  15  47.49
 Prehrambeni tehničar – mađarski  30  45.47
 Vinogradar-vinar – ogled – mađarski  20  47.78
 Tehničar modelar odeće  30  38.16

Bodovi za upis - Konkurs 2014/2015

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Tehničar za industrijsku i farmaceutsku tehnologiju  30  44.40
 Tehničar za zaštitu životne sredine  30  46.84
 Hemijski laborant  30  53.04
 Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju – mađarski  30  57.76
 Prehrambeni tehničar  30  37.12
 Mesar  15  51.40
 Pekar  15  41.60
 Prehrambeni tehničar – mađarski  30  44.28
 Vinogradar-vinar – ogled – mađarski  20  37.88
 Tehničar modelar odece  30  40.00

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika