Temerin: Regresiranje putnih troškova srednjoškolcima

14/09/2016, 11:28

Temerin: Regresiranje putnih troškova srednjoškolcima

Opština Temerin je otvorila Javni poziv za regresiranje putnih troškova učenicima i učenicama srednjih škola koji u školskoj 2016/2017. godini redovono pohađaju školu.

Krajnji rok za prijavu ističe 18. septembra, a obrazac prijave nalazi se ovde.

Na regresiranje putnih troškova imaju pravo svi učenici srednje škole koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Temerin.

Uz prijavu potrebno je priložiti i potvrdu škole o redovnom pohađanju nastave u školskoj 2016/2017. godini i fotokopiju lične karte učenika, odnosno jednog od roditelja ako je učenik maloletan.

Nakon isteka roka za prijavljivanje, regresiranje putnih troškova učenika i učenika koji ispunjavaju uslove vršiće se u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Prijave se predaju u Skupštini opštine Temerin, Novosadska 326, na šalteru broj 4.

Povezane objave

14/09/2016, 11:28

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika