Železnička tehnička škola – Beograd (Palilula)

skolebezslikaAdresa: Zdravka Čelara 14, Beograd (Palilula)
Telefon: 011/2762-876
Website: www.ztskola.edu.rs
Email: skola@ztskola.edu.rs

Godine 1878. osniva se prvo železničko odeljenje, koje je imalo za cilj da obučava budući stručni kadar ne samo za potrebe izgradnje pruga, već i za potrebe buduće železnice.

Nastava se izvodi u 9 klasičnih učionica, 3 laboratorije i 15 kabineta. Fiskulturna sala nalazi se u dvorištu škole. Objekti u kojima se izvodi praktična nastava su: Lokomotivski depo Zemun, Ranžirna stanica, Stanica Beograd, Železnička stanica Topčider, Železnička stanica Beograd centar sa elektrotehničkom laboratorijom, Elektrotehnička radionica Kneževac i Železnička stanica Dunav.

Učenici koji konkurišu za upis u Železničku tehničku školu u Beogradu ili obrazovne profile u vezi sa železničkim saobraćajem, obavljaju zdravstveni pregled u zavodima za zdravstvenu zaštitu radnika Železnica Srbije.

SMEROVI - Železnička tehnička škola - Palilula

Područje rada: Saobraćaj

Područje rada: Elektrotehnika

BODOVI ZA UPIS 20167/2018 - Železnička tehnička škola - Palilula

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Saobraćajno-transportni tehničar  60  52.59
 Tehničar vuče  30  50.47
 Transportni komercijalista  30  60.00
 Vozovođa  15  45.97
 Kondukter u železničkom saobraćaju  15   45.51
 Elektrotehničar telekomunikacija  60  62.11

KONKURSI OD PRETHODNIH GODINA - Železnička tehnička škola - Palilula

Bodovi za upis - Konkurs 2016/2017

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Saobraćajno-transportni tehničar  60  50.66
 Tehničar vuče  30  50.53
 Transportni komercijalista  30  56.65
 Vozovođa  15  46.84
 Kondukter u železničkom saobraćaju  15  40.31
 Elektrotehničar telekomunikacija  60  63.09

Bodovi za upis - Konkurs 2015/2016

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Saobraćajno-transportni tehničar  60  41.46
 Tehničar vuče  30  42.22
 Transportni komercijalista  30  49.39
 Vozovođa  15  43.96
 Kondukter u železničkom saobraćaju  15  42.38
 Elektrotehničar telekomunikacija  30  58.93
 Elektrotehničar signalno sigurnosnih postrojenja  30  46.19 

Bodovi za upis - Konkurs 2014/2015

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Saobraćajno-transportni tehničar  60  35.56
 Tehničar vuče  30  50.24
 Transportni komercijalista  30  43.32
 Vozovođa  15  35.48
 Kondukter u železnickom saobracaju  15  37.56
 Elektrotehničar telekomunikacija  60  35.88

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika