Srednja škola ”Sveti Trifun” sa domom učenika – Aleksandrovac

skolebezslikaAdresa: Kruševačka 8-10, Aleksandrovac
Telefon: 037/751-117
Website: svetitrifun.edu.rs
Email: pts_s_trifun@mts.rs

Srednja škola “Sveti Trifun” je osnovana 1926. godine u Aleksandrovcu, na početku pod imenom Specijalne vinodeljske-voćarske škole. Osnova za formiranje ove ustanove bio je  Državni voćarski rasadnik od 40 ha. Novi naziv Srednja škola “Sveti Trifun” sa Domom učenika je usvojen školske 2012. godine.

Školske prostorije smeštene su u tri celine: novi deo školske zgrade, stari deo školske zgrade i poseban deo za smerove iz područja rada mašinstvo i obrada metala. U novom delu zgrade nalaze se specijalne učionice, laboratorije za predmete prehrambene grupe, hemiju, biologiju, srpski jezik, ruski jezik i fiziku. U novijem delu zgrade nalazi se još i biblioteka, amfiteatar, kuhinja, prostor za kancelarije, fiskulturna sala, i ostale pomoćne prostorije. U starom delu zgrade nalaze se specijalizovane učionice za ruski i latinski jezik, računarstvo i informatiku, istoriju, poljoprivrednu grupu predmeta, geografiju, pedologiju i agrohemiju, kao i 12 klasičnih učionica.

U zgradi koja je namenjena za smerove iz područje rada mašinstvo i obrada metala, smeštene su radionice za mašinsku obradu, ručnu obradu, kao i jedna specijalizovana učionica sa pripremnom prostorijom.

U sklopu škole nalazi se dom za učenike koji je opremljen po najsavremenijim standardima i raspolaže sa 15 soba, učionicom, vešernicom, restoranom, kuhinjom, TV salom i ostalim pomoćnim prostorijama.

U školski podrum smešteni su pogoni za preradu gvožđa, magacinski prostor, kotlarnica, kao i radionice za praktičnu nastavu za prehrambenu i poljoprivrednu grupu predmeta.

Školska ekonomija raspolaže sa 6.5 ha vinograda, 3.5 ha voćnjaka, 40 ha livadske površine, povrtnjakom, šumom na 20 ha, objektima za stočarstvo i ostalim pratećim objektima.

SMEROVI - Srednja škola ''Sveti Trifun'' - Aleksandrovac

Područje rada: Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala

Područje rada: Gimnazija

BODOVI ZA UPIS 2017/2018 - Srednja škola ''Sveti Trifun'' - Aleksandrovac

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Opšti tip  60  65.71
 Poljoprivredni tehničar  30  53.46
 Vinogradar – vinar  30  50.19
 Prehrambeni tehničar  30  64.63
 Proizvođač prehrambenih proizvoda  30  36.41
 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje  30  56.58

KONKURSI OD PRETHODNIH GODINA - Srednja škola ''Sveti Trifun'' - Aleksandrovac

Bodovi za upis - Konkurs 2016/2017

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Opšti tip  60  75.18
 Poljoprivredni tehničar  30  54.89
 Vinogradar – vinar – ogled  20  50.33
 Prehrambeni tehničar  30  53.51
 Proizvođač prehrambenih proizvoda  30  42.12
 Pekar  30  50.35
 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje  30  59.58

Bodovi za upis - Konkurs 2015/2016

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Opšti tip  60  77.11
 Poljoprivredni tehničar  30  57.06
 Vinogradar – vinar – ogled  20  52.57
 Prehrambeni tehničar  30  72.06
 Proizvođač prehrambenih proizvoda  15  38.49
 Pekar  15  41.96
 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje  30  58.94

Bodovi za upis - Konkurs 2014/2015

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Opšti tip  60  79.68
 Poljoprivredni tehničar  30  48.24
 Vinogradar – vinar – ogled  20  36.56
 Prehrambeni tehničar  30  60.56
 Proizvođač prehrambenih proizvoda  30  39.00
 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje  30  51.16

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika