Tehnička škola ”Jovan Žujović” – Gornji Milanovac

skolebezslikaAdresa: Vuka Karadžića 3, Gornji Milanovac
Telefon: 032/710-597
Website: www.tsgm.edu.rs
Email: tehgmil@open.telekom.rs

Početkom šezdesetih godina Gornji Milanovac je bio u periodu ubrzanog razvoja. Otvorile su se mnoge fabrike, pa se tako i 15. maja 1961. godine otvorio Školski centar metalske struke. Tehnička škola “Jovan Žujović” u Gornjem Milanovcu je od osnivanja nekoliko puta menjala ime i lokaciju, a od 1997. godine nosi sadašnji naziv.

Tehnička škola “jovan Žujović”, bez obzira na tešku situaciju, ulaže velike napore na unapređenju nastave i održavanju visokog nivoa obrazovanja i vaspitanja učenika. Školski prostor se konstantno unapređuje i bogati. Tokom proteklih godina škola je kompjuterizovana i uvedena je kabinetska nastava. Takođe je osavremljena hemijska laboratorija i opremljena multimedijalna učionica kao i kabinet za mehatroniku i laboratorija za električna merenja.

Osnovna delatnost škole je srednje obrazovanje učenika trećeg i četvrtog stepena u područjima rada mašinstva i obrade metala i elektrotehnike.

SMEROVI - Tehnička škola ''Jovan Žujović'' - Gornji Milanovac

Područje rada: Hemija, nemetali i grafičarstvo

Područje rada: Elektrotehnika

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala

BODOVI ZA UPIS 2017/2018 - Tehnička škola ''Jovan Žujović'' - Gornji Milanovac

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Automehaničar
 15  41.94
 Bravar
 15  38.59
 Elektrotehničar računara  30  50.64
 Tehničar za industrijsku i farmaceutsku tehnologiju  30  57.93
 Tehničar mehatronike  30  52.81

KONKURSI OD PRETHODNIH GODINA - Tehnička škola ''Jovan Žujović'' - Gornji Milanovac

Bodovi za upis - Konkurs 2016/2017

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Mašinski tehničar motornih vozila
 30  50.15
 Elektromehaničar za rashladne i termičke uređaje  15  47.87
 Tehničar za industrijsku i farmaceutsku tehnologiju  30  53.31
 Elektromehaničar za mašine i opremu  15  42.31
 Tehničar mehatronike  30  51.72

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Mehaničar grejne i rashladne tehnike
 10  39.15
 Automehaničar  10  44.66
 Bravar  10  38.15
 Tehničar za industrijsku i farmaceutsku tehnologiju  30  41.24
 Elektrotehničar računara  30  53.95
 Tehničar mehatronike  30  45.84
Bodovi za upis - Konkurs 2014/2015

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje
 30  38.56
 Tehničar za zaštitu životne sredine  30  48.24
 Elektromehaničar za mašine i opremu  15  38.20
 Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje  15  36.48
 Tehničar mehatronike  30  43.40

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika