Poljoprivredno-hemijska škola ”Dr Đorđe Radić” – Kraljevo

skolebezslika Adresa: Đure Đakovića 2/22, Kraljevo
Telefon: 036/359-888
Website: www.ratarica.edu.rs
Email: ratarica@ptt.rs

Od osnivanja, škola je prošla kroz razne društvene promene u oblasti obrazovanja. Prvobitan naziv bio je Škola za ratarstvo-ratarska škola (1882-1940), a sadašnji naziv škole ustanovljen je decembra 1990. godine i naziva se Poljoprivredno-hemijska škola “Dr Đorđe Radić” sa sedištem u Kraljevu.

Osnovna delatnost škole je srednje stručno obrazovanje u područjima rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane i hemija, nemetali i grafičarstvo. Od školskog prostora raspolaže se sa: klasičnim učionicama, kabinetima, laboratorijama, prostorijama za zaposlene. U dvorištu škole smešteni su sportski tereni namenjeni malim sportovima, a učenicima je na raspolaganju i fiskulturna sala. Školska biblioteka smeštena je u prizemlju i poseduje više od 17 000 knjiga.

Školska ekonomija poseduje: mašinsku radionicu, učionice namenjene praktičnoj nastavi, veterinarsku ambulantu, staje za goveda, uzgoj svinja i teladi, pomoćne prostorije. Radionice su opremljene svim potrebnim mašinama, alatima i pratećom opremom.

SMEROVI - Poljoprivredno-hemijska škola ''Dr Đorđe Radić'' - Kraljevo

Područje rada: Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Područje rada: Hemija, nemetali i grafičarstvo

BODOVI ZA UPIS 2017/2018 - Poljoprivredno-hemijska škola ''Dr Đorđe Radić'' - Kraljevo

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Tehničar za zaštitu životne sredine  30  64.96
 Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju  30  66.59
 Tehničar hortikulture  30  50.50
 Poljoprivredni tehničar  30  50.04
 Veterinarski tehničar  30  62.69
 Prehrambeni tehničar  30  54.99
 Pekar – dualno  15  37.90
 Mesar – dualno  15  45.13

KONKURSI OD PRETHODNIH GODINA - Poljoprivredno-hemijska škola ''Dr Đorđe Radić'' - Kraljevo

Bodovi za upis - Konkurs 2016/2017

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Tehničar za zaštitu životne sredine  30  64.76
 Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju  30  67.46
 Tehničar hortikulture  30  50.68
 Poljoprivredni tehničar  30  60.39
 Veterinarski tehničar  30  65.86
 Prehrambeni tehničar  30  55.81
 Pekar  15  47.69
 Mesar  15  44.76

Bodovi za upis - Konkurs 2015/2016

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Tehničar za zaštitu životne sredine  30  69.84
 Hemijski laborant  30  60.36
 Tehničar hortikulture  30  48.75
 Poljoprivredni tehničar  30  55.99
 Veterinarski tehničar  30  66.65
 Cvećar-vrtlar  15  41.55
 Pekar  10  43.31
 Mesar  10  42.49
 Prerađivač mleka  10  41.26
 Rukovalac mehaničar poljoprivredne tehnike  15  45.36

Bodovi za upis - Konkurs 2014/2015

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Tehničar za zaštitu životne sredine  30  65.56
 Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju  30  60.80
 Prehrambeni tehničar  30  55.24
 Poljoprivredni tehničar  30  49.28
 Veterinarski tehničar  30  55.04
 Cvećar-vrtlar  10  34.12
 Pekar  10  35.00
 Mesar  10  37.08

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika