Promenjen sistem bodovanja za upis u srednje škole!

05/01/2018, 16:08

Promenjen sistem bodovanja za upis u srednje škole!

Učenici 8. razreda osnovnih škola imaće drugačiji sistem bodovanja za upis u željene srednje škole.

Naime, iz osnovnih škola moći će da „ponesu“ najviše 60, a na završnom testu osvoje maksimum 40 bodova.

Ministarstvo prosvete Srbije se i ranije zalagalo da se više vrednuje učenički uspeh na završnom testu, a manje ocene koje se ponesu iz matičnih osnovnih škola, jer kako tvrde „jagma za ocenama u školi postala je teret kako za đake, tako i nastavnike i roditelje“.

Mala matura: Promene u bodovanju

Ispiti iz srpskog i matematike vrednovati sa po 13 bodova, a kombinovani test 14 bodova, dok će biti više pitanja „otvorenog tipa“.

Do ove školske godine učenici su za uspeh iz škole dobijali 70 bodova, dok se matura vrednovala sa 30 bodova.

 

Izvor: niskevesti.rs

Povezane objave

05/01/2018, 16:08

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh