Prva tehnička škola – Kruševac

skolebezslikaAdresa: Ćirila i Metodija 26, Kruševac
Telefon: 037/427-508
Website: prva-tehnicka.edu.rs
Email: mesmesks@gmail.com

Razvoj industrije posle Drugog svetskog rata uzrokovao je potražnju za stručnim kadrovima iz oblasti metalske i mašinske struke i to je jedan od osnovnih razloga za osnivanje Tehničke škole 1959. godine. Osamdesetih godina dolazi do ekspanzije elektro struke i formiranja dodatnih odeljenja, a usled potreba privrede, škola počinje i sa obrazovanjem kadrova za saobraćajnu struku.

Prva tehnička škola u Kruševcu, nekadašnja Mašinsko-elektrotehnička škola, raspolaže sa klasičnim učionicama u kojima se odvija nastava teorijskog tipa, stručnim laboratorijama sa modernom elektronskom opremom kao i kabinetima za informatiku opremljenim računarima poslednje generacije. Praktična nastava se odvija u školskim radionicama i preduzećima sa kojima škola ima sklopljenu saradnju. Učenici škole nosioci su brojnih priznanja sa regionalnih i republičkih takmičenja.

Đaci koji se odluče da upišu ovu školu, biraju jedan trogodišnji ili četvorogodišnji smer iz 3 područja rada: elektrotehnika, mašinstvo i obrada metala i saobraćaj.

SMEROVI - Prva tehnička škola - Kruševac

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala

Područje rada: Saobraćaj

BODOVI ZA UPIS 2017/2018 - Prva tehnička škola - Kruševac

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Elektrotehničar računara  30  81.50
 Elektrotehničar energetike  30  56.76
 Mehaničar motornih vozila – dualno  30  51.96
 Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje  15  47.45
 Tehničar mehatronike  30  58.89
 Elektromonter mreža i postrojenja  15  43.43
 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje  30  53.80
 Tehničar za kompjutersko upravljanje  30  50.25
 Mašinski tehničar motornih vozila  30  62.68
 Tehničar drumskog saobraćaja  30  79.40
 Vozač motornih vozila  30  63.48
 Bravar  15  38.37
 Zavarivač  15  47.13

KONKURSI OD PRETHODNIH GODINA - Prva tehnička škola - Kruševac

Bodovi za upis - Konkurs 2016/2017

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Elektrotehničar računara  30  83.83
 Elektrotehničar energetike  30  67.50
 Mehaničar medicinske i laboratorijske opreme  15  43.88
 Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje  15  44.25
 Elektrotehničar za elektroniku na vozilima  30  57.69
 Elektromonter mreža i postrojenja  15  47.44
 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje  30  61.12
 Tehničar za kompjutersko upravljanje  30  58.71
 Mašinski tehničar motornih vozila  30  63.33
 Tehničar drumskog saobraćaja  30  82.24
 Vozač motornih vozila  30  58.46
 Automehaničar  30  48.37
 Mehaničar grejne i rashladne tehnike  15  38.51

Bodovi za upis - Konkurs 2015/2016

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Elektrotehničar računara  30  77.55
 Elektrotehničar energetike  30  59.33
 Mehaničar medicinske i laboratorijske opreme  15  39.30
 Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje  15  43.24
 Elektrotehničar za elektroniku na vozilima  30  58.06
 Elektromonter mreža i postrojenja  15  41.80
 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje  30  56.16
 Tehničar za kompjutersko upravljanje  30  56.06
 Mašinski tehničar motornih vozila  30  60.40
 Tehničar drumskog saobraćaja  30  81.05
 Vozač motornih vozila  30  57.81
 Automehaničar  30  41.09
 Mehaničar grejne i rashladne tehnike  15  46.64

Bodovi za upis - Konkurs 2014/2015

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Elektrotehničar računara  30  72.40
 Elektrotehničar energetike  30  55.16
 Mehaničar medicinske i laboratorijske opreme  10  42.48
 Elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje  30  41.24
 Elektroinstalater  15  47.84
 Autoelektričar  15  41.16
 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje  30  51.04
 Tehničar za kompjutersko upravljanje  30  50.80
 Mašinski tehničar motornih vozila  30  60.40
 Tehničar drumskog saobraćaja  30  78.96
 Vozač motornih vozila  30  51.92
 Automehaničar  20  31.12

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika