Bačvar – Opis smera

Zanimanje – Bačvar

Izrađuje burad, bačve i slične proizvode. Uglavnom radi sa drvenim i metalnim materijalima. Za pravljenje ovih predmeta je neophodno posebno znanje koje će steći tokom prakse. Izrada ovih proizvoda je veoma specifična pa će shodno tome u upotrebi biti i posebni alati. Iako potražnja bačvarskih proizvoda u moderno doba nije na visokom nivou, oni će uvek biti neophodni pivarama, vinskim podrumima i sličnim preduzećima koja se bave proizvodnjom alkoholnih pića.

Srednje škole sa smerom bačvar

Ove školske godine nijedna srednja škola u Srbiji ne upisuje učenike na smer bačvar.

Pogledajte još

  • Ostala zanimanja pogledajte OVDE.
  • Spisak srednjih škola u Srbiji pogledajte OVDE.
  • Izračunaj bodove za upis u srednje škole OVDE.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika