Back to homepage

Lektira za srednju školu

lektire za srednju skoluLektira za srednjoškolce

Pogledajte recenzije lektira koje se čitaju u srednjoj školi. Ukratko prepričane lektire za srednju školu pomoći će vam da se bolje upoznate sa delom, likovima i bitnim događajima. Sadržaj može poslužiti kao uvod u dešavanja do kojih ćete doći čitanjem dela. Sva dela na ovoj stranici ne moraju se naći kao obavezna lektira u svakoj srednjoj školi.

Pred vama je spisak predloženih dela, a od plana i programa i izbora samog nastavnika zavisi koje od njih će biti uvršteno kao obavezna lektira za neki od razreda srednje škole.

Srednja škola – Lektira

Pretraga