Back to homepage

Božanstvena komedija: Pakao – Dante Aligijeri

Delo: “Božanstvena komedija: Pakao”
Autor: Dante Aligijeri

Recenzija dela “Božanstvena komedija: Pakao”


Kratak pregled dela:

U svojoj 35. godini života, na veče Velikog Petka 1300. godine, Dante se izgubio u mračnoj šumi, ispunjen strahom. On u daljini tad ugleda planinu okupanu sunčevom svetlošću, te pokušava da se popne na nju, međutim tri zveri, leopard, lav i vučica ga u tome sprečavaju. Dante je primoran da se vrati u šumu gde se susreće sa Virgilovim duhom, koji mu obećava da će ga sprovesti kroz Pakao, da bi zatim možda uspeo da dođe do Raja. On pristaje na putovanje, te prati Virgila kroz Vrata Pakla.

Dva pesnika ulaze u predvorje Pakla, gde duše koje se nisu obavezale za života bivaju mučene ujedima insekata i zauvek proklete da jure praznu zastavu. Pesnici zatim dolaze do reke Aheron gde putnici čekaju prolaz za pravi Pakao. Skeledžija Karon neodlučno pristaje da ih preveze do Limba, prvog kruga Pakla, gde Virgil večno boravi. U Limbu pesnici zastaju da popričaju sa drugim pesnicima koji takođe borave ovde poput Homera, Ovida, Horacija i Lukana, zatim prelazeći u veliku tvrđavu gde filozofi počivaju.

Božanstvena komedija

Virgl spasava Dantea zahvaljujući Beatriče

Dante i Virgil ulaze u pravi Pakao, drugi krug Pakla, gde čudovište Minos sudi prokletima, te po njihovom grehu odlučuje u koji krug Pakla da ih pošalje. Ovde Dante upoznaje dvoje nevernih ljubavnika, Paola i Frančesku, koji su zatišani vetrovitom olujom oko njih.

Pesnici potom nastavljaju u treći krug, krug Pohlepnika, koje čuva čudovište Kerber. Ovi grešnici su osuđeni na večnost provedenu u blatu i glibu, gde Dante prepoznaje Ćaka, proroka iz Firence koji mu je dao prvo od mnogih negativnih proročanstava vezanih za njega i Firencu.

Po ulasku u četvrti krug, Dante i Virgil susreću se sa Nagomilavačima i Bacačima, koji su primorani da večno gurajlu stene jedni na druge.

Prelaskom u peti krug, to jest močvaru koja sačinjava reku Stiks, Dante se susreće i razgovara sa Firentincem Felipeom Argentiem, koji se nalazi među Razvratnicima, dušama koje se međusobno bore u močvari Stiksa.

Šesti krug predstavlja grad Dis, carstvo nasilnika. Pesnici se po ulasku u njega nalaze u društvu Jeretika, koji počivaju među mnogima u gorećim grobnicama. Dante zastaje da porazgovara sa dvoje grešnika, Farinatom deli Umbertievom, njegovom neprijateljicom gibelinkom i Kalvakantom dei Kalvakantiem, ocem Danteovog prijatelja, pisca Gvida.

Pesnici zatim prolaze kroz veliku dolinu. Ovde nailaze na Minotaura i ugledaju reku ključale krvi, Flegeton, gde borave tirani, ratnici i oni koji su tokom života bili nasilni prema svojim komšijama, svaki u dubini određenoj na osnovu težine njihovog greha.
Virgil se zatim dogovara sa kentaurom Nesusom da ih prevede preko reke u drugu rundu sedmog kruga, kod Samoubica. Tamo Dante razgovara sa dušom Pjera dela Vinje i spoznaje njegovu tužnu sudbinu.

Treća runda sedmog kruga predstavlja pustinju preplavljenu gorećim pahuljama. Tu Dante primećuje i razgovara sa Kapaneusom, čuvenim blasfemičarem. Takođe, tu se susreće i sa njegovim voljenim savetnikom i učenjakom, Brunetom Latiniem. Ovo je runda predviđena za Blasfemičare, Sodomite i Zelenaše.

Virgil i Dante zatim prelaze u osmi krug, koji se sastoji iz deset ponora, to jest kanala. Prvi ponor smešta Svodnike i Zavodnike koji su prokleti večnim bičevanjem. Drugi ponor je boravište Ulizica, koji se nalaze u kanalu izmeta. Treći ponor sačinjava boravište Simonista koji su uronjeni u piscinu, dok su im tabani zapaljeni. Dante progovara sa papom Nikolasom, koji ga pomeša sa papom Bonifaćeom. U četvrtom ponoru Dante viđa Proroke i Vračeve, sa glavama okrenutim naopako i očima zamagljenim od suza.

U petom ponoru, pesnici vide Ucenjivače duboko uronjene u reku ključale vode, istovremeno konstantno udarane od strane demona.

U šetom ponoru pisci se susreću sa Licemerima, uglavnom religioznim muškarcima, primoranim da večno šetaju naokolo odeveni u olovne ogrtače. Glavni grešnik ovog ponora, Kajafas, razapet je na podu i svi ostali grešnici moraju da pređu preko njega da bi prošli.

Sandro Boticeli Karma pakla 1490

Sandro Botičeli: Karma pakla. 1490.

Dva Vesela fratra upućuju pesnike do sedmog ponora, gde Lopovima odsecaju šake, te večnost provode okruženi zvečarkama koje ih ujedom pretvaraju u zmije, a da bi povratili ljudsku formu moraju ugristi drugog grešnika.

U osmom ponoru Dante uviđa mnoštvo plamenova koji sakrivaju duše Zlih Savetnika. Tu on razgovara sa Odisejem, koji mu daje proračun njegove smrti.

U devetom ponoru, pesnici primećuju grupu nakaradno unakaženih tela. To su bili sejači nesloge, poput Mahometa. Oni hodaju u krug, da bi se po završetku kruga njihove zašivene rane ponovo otvorile. Zatim pristižu u deseti ponor Falsifikatora, gde su grešnici pogođeni kugom, od kojih pojedini ne mogu da hodaju dok pojedini skidaju kraste jedni sa drugih.

Potom pisci pristižu u deveti krug Pakla, koji se sastoji iz ogromnog zaleđenog jezera po imenu Koktus, gde su zaglavljeni grešnici. Dante je ubeđen da vidi kule u daljini, međutim te kule se ispostavi da su zapravo džinovi. Anteus, jedan od džinova, smešta pesnike na dlan i nežno ih ostavlja na dnu bunara.

Deveti krug sastoji se iz četiri runde, svaka od kojih predstavlja boravište grešnika na osnovu težine njihovih grehova. Prva runda, Kaina, sadrži grešnike zaleđene do vrata.

U sledećoj rundi po imenu Antenora, grešnici su zaleđeni do visine glave. Ovde Dante slučajno šutne izdajicu, a kad izdajica odbije da mu kaže svoje ime, Dante se divljački ponese prema njemu. Takođe, ovde saslušava užasnu priču grofa Ugolina, koji glođe glavu i vrat arhiepiskopa Rugierija, koji ga je mučio tokom života.

U trećoj rundi, Ptolomeja, gde počivaju Izdajice Gostiju, Dante priča sa duhom koji ga preklinje da mu skine ledeni obod od suza sa očiju. Dante mu obeća da će to učiniti, međutim nakon što je saslušao njegovu priču, odbija da mu ispuni želju.

Četvrta runda devetog kruga ili Judeka, poslednja jama Pakla, predstavlja boravište Izdajica Gospodara, koji su u potpunosti zaleđeni i Sotone koji je do visine struka u ledu i ima tri glave, od kojih svaka žvaće po jednog izdajicu: Judu, Bruta i Kasijusa.

Pesnici se uspinju pokraj Sotone, prolazeći centar ravnoteže, te završe na obali reke Let, spremni za dugo putovanje ka gornjem svetu. Do gornjeg sveta stižu pred svitanje na Uskrs, gde vide zvezde na nebu iznad glava.

Likovi iz dela “Božanstvena komedija: Pakao”


Dante – Trideset-petogodišnji duševno izgubljen čovek koji odluta sa Puta Istine – puta pravednih i Boga. Dante je postao slab i potrebno mu je duhovno vođstvo. Srećom, vodič mu je poslat, te se on upušta u produhovljeno putovanje kako bi spoznao pravu prirodu greha.

Virgil – “Senka” koja boravi u predelu pakla po imenu Limbo, poznatim i kao prvi krug Pakla. Virgil je antički pesnik kojem se Dante divi, te savršen vodič za Danteovo putovanje. Za njega se veruje da predstavlja mudrost i ljudski razum. On je snažan i sposoban vodič, međutim potrebna mu je Božanska intervencija kako bi putovanje prošli bezbedno.

Broj napisan ispred imena sledećih likova odnosi se na broj speva u kojem se taj lik prvi put pojavljuje.

Ahil(12) Jedan od heroja Trojanskog rata.

Anteus(31) Džin kojeg je ubio Herkul.

Argenti(8) Firentinac, Danteov ljuti neprijatelj.

Atila(12) Vođa Huna, zvali su ga i “Bič Božiji”.

Beatriče(2) Danteova inspiracija. Ona navodi Virgila da spase Dantea.

Boka(32) Izdajica Firence. Jednom prilikom je pobedio Gvelfe i prouzrokovao njihov poraz.

Papa Bonifaće VIII(27) Danteov ljuti neprijatelj.

Bruneto Latini(15) Danteov istaknuti učenjak, savetnik i drag prijatelj.

Brut(34) Jedan od tvoraca zavere da se ubije Cezar.

Kajafas(23) Sveštenik koji je nagovorio Veće Jevreja da razapnu Isusa.

Kapaneus(14) Jedan od sedmorice koji su bili protiv Tebe. Usprotivio se Zevsu koji ga je i ubio.

Kasijus(34) Jedan od tvoraca zavere da se ubije Cezar.

Kalvakante dei Kalvakanti(10) Otac pisca Gvida, Danteovog prijatelja.

Gvido Njegov sin. Otac se raspituje za njega u Paklu.

Papa Celestin V(3) Odrekao se svoje titule i ustupio je Bonifaćeu VIII.

Kerber(6) Troglavi pas čuvar jedne od kapija Pakla.

Haron(3) Skeledžija na reci Aheron u Paklu.

Ćako(5) Ozloglašeni pohlepnik. Njegovo ime nosi značenje “divlja svinja”.

Kleopatra(5) Kraljica Egipta i ljubavnica Cezara i Marka Antonija.

Dido(5) Kraljica Kartagine i ljubavnica Eneja.

Diomeda(26) Pratilja Odiseja na njegovom poslednjem putovanju.

Porodica Donati(28) Politički jaka porodica koja je prouzrokovala rascep političkih partija.

Erihto(9) Veštica koja je sazvala Virgila da pomogne Danteu.

Farinata(10) Istaknuta predvodnica partije Gibelina koja je porazila Danteovu partiju.

Frančeska da Rimini(5) Paolova ljubavnica čiji brat ih je poklao nakon što ih je uhvatio u činu preljube.

Vladar Fredrik II(10) Pokušao je da ujedini Italiju i Siciliju.

Geri del Belo(29) Danteov rođak čije ubistvo nije osvećeno.

Gerion(17) Čudovište koje predstavlja prevaru.

Đani Skiki(3) Pomogao je članu porodice Donati pri krivotvorenju testamenta.

Harpije(13) Ptice sa ženskim glavama u mitologiji.

Džejson(28) Vođa Agronauta u pohodu na Zlatno Runo.

Juda Iskariot(34) Jedan od 12 apostola, izdajica Isusa Hrista.

Mahomet(28) Osnivač Muslimanske religije.

Malabranče(21) Demoni koji kažnjavaju one koji podstiču svađu. Samo ime znači “zle kandže”.

Malakoda(21) Jedan od Malabranče. Njegovo ime znači “zao rep”.

Meduza(9) Jedna od Gorgona, pogled na njenu glavu ispunjenu zmijama pretvarao je muškarce u kamen.

Minotaur(12) Čudovište sa telom bika i glavom čoveka.

Nesus(12) Jedan od kentaura kojeg je ubio Herkul.

Papa Nikolas III(19) Naslednik pape Jovana XXI, optužen za simoniju.

Paolo da Rimini(5) Učinio preljubu sa ženom svoga brata, Frančeskom.

Flegias(8) Skeledžija reke Stiks u Paklu.

Plutus(7) Bog bogatih.

Potifarova žena(30) Lažno optužila Josifa da je pokušao da je zavede.

Arhiepiskop Rugieri(10) Izdajica koji je izgladnjivao Ugolina i njegove sinove.

Sotona(34) Takođe poznat po imenima Lucifer, Dis i Belzebub, on je “vladar Pakla”.

Kan Grande ella Skala(1) Danteov prijatelj i zaštitnik u izbeglištvu.

Sinon(30) Optužen za izdaju tokom Trojanskog rata.

Tais(18) Kurtizana koja je preterano laskala svojim ljubavnicima.

Grof Ugolino(33) Zatvoren sa svojim sinovima i izgladnjivan do smrti.

Vani Fući(24) Lopov koji je zaprepastio Dantea svojom besramnošću.

Pjer dele Vinje(13) Nepravedno optužen za ucenu, te je izvršio samoubistvo.

Pogledajte još

Pretraga