Back to homepage

Nastava na jeziku manjina

Srednjoškolsko obrazovanje u Srbiji omogućava pripadnicima nacionalnih manjina da slušaju nastavu na maternjem jeziku. U zavisnosti od broja pripadnika nacionalnih manjina u nekim sredinama, ovakav vid nastave organizuje se u jednom ili više odeljenja, na jednom ili više smerova u zavisnoti od zainteresovanosti.

U pojedinim srednjim školama u Srbiji, nastava na jeziku manjina odvija se na jezicima: albanski, bugarski, hrvatski, mađarski, rusinski, rumunski i slovački.

Spisak škola i smerova u kojima se nastava održava na jeziku nacionalnih manjina.

АLBANSKI

 

Srednja tehnička škola “Preševo”

 • Mašinski tehničar za komjutersko konstruisanje
 • Tehničar za komjutersko upravljanje
 • Automehaničar
 • Bravar
 • Zavarivač
 • Elektrotehničar računara
 • Autoelektričar
 • Elektromonter mreža i postrojenja
 • Elektroinstalater
 • Tehničar drumskog saobraćaja
 • Ekonomski tehničar
 • Medicinska sestra – tehničar
 • Ekonomski tehničar

Srednja škola “Sezai Suroi” – Bujanovac

 • Opšti tip
 • Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje
 • Autoelektričar
 • Elektromonter mreža i postrojenja
 • Elektrotehničar računara
 • Finansijski administrator
 • Medicinska sestra – tehničar
 • Trgovac

Tehnička škola “Nikola Tesla” – Medveđa

 • Ekonomski tehničar

Gimnazija “Skenderbeu” – Preševo

 • Opšti tip

MAĐARSKI

 

Tehnička škola – Ada

 • Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje
 • Metaloglodač numerički upravljanih mašina
 • Metalostrugar numerički upravljanih mašina
 • Tehničar za kompjutersko upravljanje
 • Elektrotehničar računara
 • Građevinski tehničar za visokogradnju

Srednja škola “Dositej Obradović” – Novi Kneževac

 • Vozač motornih vozila
 • Poslastičar
 • Kuvar
 • Konobar

Gimnazija za talentovane učenike “Boljai” – Senta

 • Obdareni učenici u matematičkoj gimnaziji
 • Likovni tehničar

Srednja medicinska škola – Senta

 • Medicinska sestra – tehničar
 • Farmaceutski tehničar

Zrenjaninska gimnazija – Zrenjanin

 • Opšti tip

Medicinska škola – Zrenjanin

 • Medicinska sestra – tehničar

Gimnazija i ekonomska škola “Dositej Obradović” – Bačka Topola

 • Opšti tip
 • Ekonomski tehničar

Srednja tehnička škola “Šinković Jožef” – Bačka Topola

 • Mašinski tehničar motornih vozila
 • Elektrotehničar računara

Gimnazija za talentovane učenike “Deže Kostolanji” – Subotica

 • Obdareni učenici u filološkoj gimnaziji – engleski jezik
 • Obdareni učenici u filološkoj gimnaziji – nemački jezik
 • Opšti tip

Srednja medicinska škola – Subotica

 • Medicinska sestra – tehničar
 • Farmaceutski tehničar
 • Ženski frizer

Hemijsko tehnološka škola – Subotica

 • Tehničar za zaštitu životne sredine
 • Prehrambeni tehničar
 • Vinogradar – vinar – ogled

Muzička škola – Subotica

 • Muzički izvođač
 • Muzički saradnik – teoretičar i etnomuzikolog
 • Dizajner zvuka
 • Muzički izvođač – crkvena muzika
 • Muzički izvođač – džez muzika

Srednja ekonomska škola – Sombor

 • Kuvar

Gimnazija – Bečej

 • Opšti tip

Tehnička škola – Bečej

 • Elektrotehničar računara
 • Automehaničar
 • Bravar

Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Bratstvo” – Bečej

 • Cvećar – vrtlar
 • Pekar
 • Bravar
 • Frizer

Medicinska škola “7. april” – Novi Sad

 • Medicinska sestra – tehničar

Elektrotehnička škola “Mihajlo Pupin” – Novi Sad

 • Elektrotehničar računara

PTSC “Besedeš Jožef” – Kanjiža

 • Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje
 • Automehaničar
 • Mehaničar grejne i rashladne tehnike
 • Veterinarski tehničar
 • Poljoprivredni tehničar
 • Tehničar hortikulture

Senćanska gimnazija – Senta

 • Opšti tip
 • Društveno-jezički smer
 • Prirodno-matematički smer

Ekonomsko-trgovinska srednja škola – Senta

 • Poslovni administrator
 • Finansijski administrator
 • Trgovac

Hemijsko-prehrambena srednja škola – Čoka

 • Tehničar za zaštitu životne sredine
 • Ženski frizer

Ekonomska-trgovinska škola “Jovan Trajković” – Zrenjanin

 • Kuvar

Elektrotehnička i građevinska škola”Nikola Tesla”- Zrenjanin

 • Elektrotehničar elektronike
 • Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje
 • Elektroinstalater

Poljoprivredna škola – Bačka Topola

 • Veterinarski tehničar
 • Poljoprivredni tehničar
 • Prehrambeni tehničar
 • Rukovalac – mehaničar poljoprivredne tehnike
 • Mesar
 • Pekar

Gimnazija “Svetozar Marković” – Subotica

 • Društveno-jezički smer
 • Prirodno-matematički smer

Ekonomska škola “Bosa Milićević” – Subotica

 • Ekonomski tehničar
 • Finansijski administrator
 • Kuvar
 • Konobar

Politehnička škola – Subotica

 • Arhitektonski tehničar
 • Hidrograđevinar
 • Dekorater zidnih površina
 • Keramičar – teracer – pećar
 • Tehničar za grafičku pripremu

Tehnička škola “Ivan Sarić” – Subotica

 • Mačinski tehničar za kompjutersko konstruisanje
 • Operater mašinske obrade
 • Bravar-zavarivač
 • Tehničar mehatronike
 • Elektrotehničar informacionih tehnologija
 • Tehničar drumskog saobraćaja

Gimnazija “Veljko Petrović” – Sombor

 • Opšti tip

Srednja medicinska škola “Dr Ružica Rip” – Sombor

 • Farmaceutski tehničar

Ekonomsko-trgovinska škola – Bečej

 • Poslovni administrator
 • Finansijski administrator
 • Poslastičar
 • Kuvar

Gimnazija “Svetozar Marković” – Novi Sad

 • Opšti tip

Poljoprivredna škola sa domom učenika – Futog

 • Poljoprivredni tehničar

Škola za dizajn “Bogdan Šuput” – Novi Sad

 • Likovni tehničar

Pretraga