Građevinski tehničar visokogradnje – Opis smera

Zanimanje – Građevinski tehničar visokogradnje

Sačinjava nacrte i planove, što podrazumeva razradu idejnog projekta i izradu maketa. Priprema neophodne dokumente, obavlja kalkulacije i vrši predmer. U svojstvu šefa na gradilištu rukovodi određenim stadijumima u radu i stara se o evidenciji o građevinskim materijalima, mašinama i zaposlenima. Pri radu sedi u zatvorenom za računarom i povremeno na samim gradilištima. Mora biti spreman za rad na visini i pri različitim klimatskim uslovima.

Srednje škole sa smerom građevinski tehničar visokogradnje

Ove školske godine ni jedna škola ne upisuje učenike na ovaj smer.

Pogledajte još

  • Ostala zanimanja pogledajte OVDE.
  • Spisak srednjih škola u Srbiji pogledajte OVDE.
  • Izračunaj bodove za upis u srednje škole OVDE.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika