Mehaničar medicinske i laboratorijske opreme – Opis smera

Zanimanje – Mehaničar medicinske i laboratorijske opreme

Postaje stručan za ispravno korišćenje, pripremanje, servisiranje i popravku opreme za medicinsku svrhu. Znanje koje učenik stekne tokom svog školovanja upotrebiće za pronalaženje kvarova i za popravku određene medicinske opreme. Vrši merenje i sposoban je da podesi merne elemente specifičnih uređaja.

Da bi se postigao uspeh u ovoj struci potrebna je izuzetna skoncentrisanost, posvećenost poslu i preciznost kao i sposobnost praćenja nove tehnologije koje se koristi u medicini. Radno mesto mogu da budu razne medicinske ustanove, kompanije i fabrike proizvodnje medicinke opreme i delova, servisne radnje i prodavnice medicinskih uređaja i komponenata. Ovaj smer takođe dozvoljava bavljenje samostalnim radom nakon završetka školovanja.

Srednje škole sa smerom mehaničar medicinske i laboratorijske opreme

///

Pogledajte još

  • Ostala zanimanja pogledajte OVDE.
  • Spisak srednjih škola u Srbiji pogledajte OVDE.
  • Izračunaj bodove za upis u srednje škole OVDE.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika