Arhimed

Arhimed

Arhimed je bio grčki matematičar, filozof i pronalazač, koji je napisao veoma značajne radove o geometriji, aritmetici i mehanici.

Rođen je oko 287. godine pre nove ere u Sirakuzi, na istočnoj obali Sicilije. Škole je završio u Aleksandriji u Egiptu, a zatim se vratio u svoj rodni grad, gde je proveo ostatak života, baveći se istraživanjima i eksperimentima u raznim oblastima.

Oduševljeno je proučavao geometrijska tela, pa je tako zaslužan za otkriće i opis lopte i valjka. S druge strane, u mehanici je poznat kao čovek koji je otkrio princip rada poluge, a takođe mu se pripisuje i otkriće hidrauličnog propelera, koji može da prebaci vodu s nižih nivoa na više.

Arhimedov zakon

Pored ovih otkrića, poznat je i po osnivanju hidrostatičkog zakona, tj. Arhimedovog zakona, po kojem je težina tela, koja se gubi kada se to telo potopi, odnosno kada postaje tečnost, jednaka težini tečnosti koju je telo upilo u sebe. Veruje se da je do ovog shvatanja Arhimed došao kada je jednom prilikom ulazio u kadu i to ga je nateralo na poznati usklik – „Eureka!“.

Ratni period

Iako su ga sugrađani smatrali ludim, njegova otkrića su jedno vreme znatno doprinosila odbrani Sirakuze tokom rimskog osvajanja Sicilije 214. godine p.n.e. Naime, Arhimed je radio za dobrobit države, a nekoliko njegovih mehaničkih izuma je korišćeno u odbrani Sirakuze. Među ratnim mašinama koje su se koristile zahvaljujući njemu, svakako su i katapult i legendarni sistem ogledala, pomoću kojeg su branioci Sicilije usmeravali sunčeve zrake ka brodovima napadača, i tako ih palili.

Arhimedov pronalazak - Katapult

Arhimedov pronalazak – Katapult

 

Nakon što je Sirakuza pala pod rimsku vlast, Arhimed je uhvaćen i ubijen 212. godine p.n.e. Po nekim pričama, bio je toliko udubljen u svoje misli da je čoveka koji je došao da mu odseče glavu zamolio da ga ne uznemirava i ne prekida. Građanima Sirakuze nije bilo dozvoljeno da održavaju Arhimedov grob, koji je tek 75. godine p.n.e. pronašao Ciceron, poznati rimski govornik.

Pretraga