Back to homepage

Čarls Darvin

Čarls Darvin

Čarls Darvin

Čarls Robert Darvin je bio britanski naučnik i osnivač moderne teorije evolucije.

Detinjstvo i školovanje Čarlsa Darvina

Čarls Darvin je rođen 12. februara 1809. godine u mestu Šruzberiju, u grofoviji Šropšir. Njegovi roditelji su imali šestoro dece, a on je bio peto dete. Darvin potiče iz dobrostojeće porodice naučnika. Otac mu je bio doktor, a deda botaničar i lekar. Njegova majka, Suzana, umrla je kada mu je bilo samo osam godina. Čarls je još kao dete voleo da istražuje prirodu. Osnovno obrazovanje je stekao u svom rodnom mestu, a 1825. godine je upisao medicinu na univerzitetu u Edinburgu zajedno sa svojim bratom.

Nakon dve godine Čarls je odustao od studija medicine jer su mu predavanja bila dosadna i bio je gadljiv. Upisao je univerzitet u Kembridžu, gde je studirao teologiju kako bi postao sveštenik aglikanske crkve. Međutim, Čarlsa su ipak više privlačile prirodne nauke. Profesor botanike, Džon Henslou mu je bio mentor.

Putovanje

Kada je završio studije 1831. godine, na Henslouov predlog, Darvin se pridružio ekipi prirodnjaka na brodu „Bigl“ i krenuo na naučno putovanje po svetu. Putovanje je trajalo pet godina. Tokom putovanja sakupio je mnoge uzorke iz prirode uključujući i ptice, biljke i fosile. Imao je jedinstvenu priliku da direktno proučava botaniku, geologiju i zoologiju. Naročito se interesovao za ostrvo Galapagos i jedinstvene vrste životinja koje se na njemu nalaze kao što su galapagoske kornjače, američki drozdovi i zebe. Bio je zadivljen činjenicom da su te životinje blisko povezane sa kornjačama, drozdovima i zebama iz Evope, a ipak imaju drugačije prehrambene navke i drugačiji izgled.

Nakon povratka u Englesku 1836. godine, Darvin je počeo da beleži svoja otkrića. Te beleške su objavljene u delu „Beleške o transmutaciji vrsta“. Ovo putovanje je imalo veliki uticaj na Darvinov pogled na svet. Počeo je da razvija revolucionarnu teoriju o poreklu živoh bića, koja je rušila sva tadašnja verovanja.

Teorija evolucije

Darvin se upoznao sa mnogim životinjskim vrstama na čitavoj planeti i to je podstaklo mnoga pitanja. Drugi prirodnjaci su verovali da su sve vrste nastale zajedno sa svetom, ili da ih je priroda stvorila tokom vremena. U svakom od tih objašnjenja vrste se nisu menjale tokom vremena. Međutim, Darvin je primetio sličnosti među vrstama kao i razlike koje su uzrok različitih životnih staništa.

Ovo ga je navelo da zaključi da su se oni vremenom razvijali i evoluirali i da imaju zajedničke pretke. Verovao je da su vrste prošle kroz proces koji se zove „prirodna selekcija”, koji podrazumeva da su one vrste koje su se uspešno adaptirale na promenljive uslove njihovih prirodnih staništa preživele, a one vrste koje nisu uspele da evoluiraju i da se razmnožavaju su izumrle.

Darvinova teorija je objavljena u delu pod naslovom „O poreklu vrsta” 1859. godine.

Čarls Darvin je umro 19. aprila 1882. godine u Londonu.

Pretraga