Back to homepage

Karl fon Line

Karl fon Line

Karl fon Line

Karolus Lineus, poznatiji kao Karl fon Line, bio je švedski naučnik koji se smatra začetnikom moderne taksonomije.

Detinjstvo i obrazovanje

Rođen je 23. maja 1707. godine u Roshultu, u Švedskoj. Njegova porodica je očekivala da krene očevim i dedinim stopama i postane sveštenik. Međutim, Lineusa ovaj poziv nije privlačio. Ono što ga je zaista zanimalo bila je botanika, pa je, shodno tome, upisao Univerzitet u Lundu, a godinu dana kasnije, prebacio se na Univerzitet u Upsali.

Za vreme studija je bio ubeđen da prašak i tučak biljaka zapravo mogu da odrede njihovu klasifikaciju. Na ovu temu je napisao kratak rad koji mu je omogućio da postane pomoćnik jednog profesora na univerzitetu. Akademija nauka u Upsali je 1732. godine finansirala Lineovu ekspediciju u finski okrug Laponiju. Po povratku je napisao delo Flora Laponica, u kojem opisuje svoje putovanje i otkrića, a koje je objavljeno 1737. godine.

Rad Karl fon Linea

Iste godine se preselio u Holandiju, gde je započeo saradnju s botaničarem Jan Frederikom Gronoviusom, pokazavši mu nacrt svog rada na taksonomiji – Prirodni sistem. U tom delu, Line je glomazne nazive biljnih vrsta, koji su se tada koristili, zamenio sažetim imenima, koji su i danas popularni, a više vrste je raščlanio i pojednostavio njihovu podelu.

Pored vrsta biljaka, znatan deo njegovog rada obuhvatao je i podelu na životinjske vrste. Line je bio taj koji je sisare nazvao sisarima, nadajući se da će taj naziv dodatno motivisati majke da doje svoju odojčad.

Bio je oženjen kćerkom jednog fizičara, Sarom Moreom, od 1739. godine i imali su sedmoro dece. Dve godine nakon njihovog venčanja, postao je glavni profesor katedre za medicinu u Upsali, a nedugo potom je to mesto zamenio mestom glavnog profesora botanike. Istovremeno je nastavio rad na klasifikacijama biljaka i životinja.

Proglašen je vitezom 1755. godine, dobivši ime Karl fon Line.

Umro je od moždanog udara 10. januara 1778. godine na svojoj farmi nedaleko od Upsale. Farma se zvala Hamarbi, a Line ju je kupio 20 godina pre svoje smrti i na njoj je stvorio svoje privatne bašte i park. Iako je želeo da tamo bude i sahranjen, njegovo počivalište se ipak nalazi u Upsali.

Danas, Hamarbi služi kao muzej u kom se mogu videti Lineovi radovi, a u bašti i parku su sačuvane njegove biljke, koje je toliko voleo.

Taksonomija (od grčkog, tassein, “razvrstati” i nomos, “zakon”) je izraz koji se može odnositi na:

  • naučnu klasifikaciju u biologiji
  • bilo koju klasifikaciju ili razvrstavanje

Prvobitno, taksonomija je označavala naučnu klasifikaciju živih organizama, no kasnije riječ je primijenjena u širem smislu tako da se također može odnositi na bilo koje razvrstavanje ili klasifikaciju stvari ili na načela takvog razvrstavanja. Skoro sve stvari, bilo pokretne ili nepokretne, mjesta ili događaju se mogu klasifikovati prema izvijesnoj taksonomskoj šemi.

Pretraga