Back to homepage

Kristifor Kolumbo

Kristifor Kolumbo

Kristifor Kolumbo

Kristifor Kolumbo je bio italijanski istraživač kome se pripisuje zasluga za otkriće Amerike. Iako je u Americi već bilo ljudi, Indijanaca, Kolumbovo putovanje je pokrenulo istraživanje i kolonizaciju Amerike.

Prečica do Kine

Kolumbo je rođen u Đenovi, u Italiji, 1451. godine. Kasnije je živeo u Lisabonu, gde je radio kao trgovac. Tamo je naučio da pravi mape i kako da upravlja brodom.

Kolumbo i njegov brat Bartolomeo znali su da postoje velika bogatsva u Kini i Istočnoj Aziji kojih bi se oni mogli dokopati. Ali, stići do njih nije bilo lako. Ići Putem svile bilo je opasno, a morski put oko Afrike činio im se predug. Kolumbo je mislio da će doći pravo do Kine ako pređe Atlantski okean.

Ispostavilo se da nije bio u pravu. Zemlja je bila mnogo veća nego što je on očekivao, a postojala je još jedna zemlja na morskom putu između Evrope i Azije – Amerika.

Dugo putovanje Kristifora Kolumba

Kolumbo je godinama pokušavao da nađe nekoga ko bi finansirao njegovo putovanje. Prvo je pokušao da ubedi portugalskog kralja Žoaoa II da plati njegov put, ali on nije bio zainteresovan. Naposletku je uspeo da ubedi kralja i kraljicu Španije da plate put.

Na put je krenuo 12. avgusta 1492. godine sa tri broda koji su nosili nazive Pinta, Ninja i Santa Marija. Put je bio dug i naporan. U jednom momentu posada je pretila pobunom ako se ne vrate kući. Kolumbo im je obećao povratak ukoliko ne ugledaju kopno za dva dana. U svom dnevnik je, međutim, napisao da nije imao nameru da se vrati.

Amerika

12. oktobra 1492. godine, Kolumbo i njegova posada ugledali su kopno. To je bilo malo ostrvo na Bahamima kojem je Kolumbo dao ime San Salvador. Tamo je naišao na domoroce koje je nazvao Indijancima pošto je bio siguran da se nalazi u Istočnoj Aziji.

Nakon ovakvog otkrića, žurio je da se vrati u Španiju i zatraži od kralja nagradu. Samo dva broda su krenula nazad, Pinta i Ninja, a treći bio uništen. Kolumbo je ostavio 43. čoveka na ostrvu da bi stražarili.

Po svom povratku, Kolumbo je tretiran kao heroj. Sa sobom je iz Amerike poveo nekoliko Indijanaca koje je zarobio, kako bi ih predstavio kralju. Kralj Španije je bio zadovoljan i odlučio je da finansira ostale Kolumbove ekspedicije.
Kolumbo je još tri puta putovao u Ameriku. Istraživao je Karipska ostrva i video veliki deo Amerike. Preminuo je 20. maja 1506. godine misleći da je otkrio prečicu do Azije preko Atlantskog okeana. Nikada nije saznao šta je zapravo otkrio.

Pretraga