Back to homepage

Vasko da Gama

vasko da gama

Vasko da Gama

Poreklo Vaska da Game

Vasko da Gama je bio istraživač i moreplovac iz Portugala. On je prvi čovek koji je morskim putem stigao iz Evrope u Indiju i time dokazao da nije nemoguće oploviti Afriku.

Rođen je 1460. godine u malom gradu Sinešu, u Portugalu. Njegov otac je bio vitez i istraživač. Vasko je krenuo njegovim stopama i ubrzo je komandovao brodovima u kraljevo ime.

Put začina

Začini iz Indije bili su vrlo popularni u Evropi, ali je putovanje kopnom bio jedini način da se dođe do njih. Taj put je bio vrlo dug i predstavljao je veliki trošak. Portugalski kralj je želeo da pronađe način da morskim putem, koji bi bio brži, dođe do indijskih začina i obogati se njihovom prodajom u Evropi.

Pozvao je Vaska da Gamu, dao mu brodove i rekao mu da pronađe put do Indije koji bi obilazio Afriku. Takođe mu je napomenuo da iskorosti svaku povoljnu priliku za trgovinu na koju naiđe na putovanju.

Prvo putovanje

Vasko da Gama je na svoje prvo putovanje u Indiju krenuo iz Lisabona, 8. jula 1497. godine i sa sobom je poveo 170 ljudi. Imao je četiri broda koji su nosili nazive Sao Gabrijel, Sao Rafael i Berio. Četvrti brod nije imao naziv pošto su ga koristili kao skladište.

Plovili su zapadnom obalom Afrike i stigli do juga 22. novembra 1497. godine. Odatle su se kretali prema severu Afrike, ploveći istočnom obalom. Uz put su posetili najpoznatije trgovačke luke, uključujući i Mombasu i Malindi. U Malindiju su upoznali i poveli sa sobom lokalnog moreplovca koji je znao put do Indije. Uz pomoć vetra za samo mesec dana su prešli Indijski okean i stigli u mesto Kalikut (poznato i pod nazivom Kožikode).

Vasko da Gama se u Kalikutu suočio sa problemima kada je pokušao da trguje. Poneo je vrlo malo vrednih stvari sa sobom i zbog toga je bio sumnjiv lokalnim trgovcima. Zbog ovih okolnosti je morao da se vrati u Portugal, a povratak kući je bio katastrofalan. Polovina posade obolela je od skorbuta pošto je putovanje nazad bilo znatno duže. Međutim, u Portugalu je dočekan kao heroj pošto je pronašao preko potrebni morski put u Indiju.

Ostala putovanja

Vasko da Gama je putovao još dva puta do Indije. Drugo putovanje je bila vojna ekspedicija na kojoj je zarobio arapske brodove i time pokazao moć portugalske mornarice.

Na trećem putovanju je trebalo da preuzme ulogu vicekralja u portugalskim kolonijama u Indiji, ali je umro od malarije 24. decembra 1524. godine, nedugo po dolasku u Indiju.

Pretraga