Back to homepage

Vlad Drakula

Vlad Drakula

Vlad Drakula

Mladost

Vladislav III Drakula, poznat i kao Vlad Nabijač ili Vlad Tepeš, bio je vojvoda Vlaške (današnja Rumunija) čiji su okrutni metodi kažnjavanja neprijatelja stekli zao glas u Evropi petnaestog veka. U mnogim akademskim krugovima pretpostavlja se da je roman „Drakula” Brama Stokera inspirisan ovim čovekom.

Vlad, rođen 1431. godine u Transilvaniji, bio je drugi od četvorice dečaka rođenih u rumunskoj plemićkoj porodici. Njegov otac bio je Vlad II Drakul. Pretpostavlja se da je Vlad III stekao dvoj nadimak Drakula (koji je potekao od latinske reči „draco”, što znači „zmaj”) kada je njegov otac uveden u vojni krstaški Red Zmaja, koji je rumunski car stvorio kako bi branio Evropu od najezde Osmanskog carstva.

Vlad se preselio u Trgovište 1436. godine kada je njegov otac postao vlaški vojvoda. Vlad i njegov mlađi brat 1442. godine odvedeni su kao taoci na dvor sultana Murata II kako bi osigurali da će njihov otac, koji se borio protiv Osmanskog carstva, sada zagovarati njihovu politiku. Dva dečaka puštena su 1448. godine, ali su po povratku kući saznali da su godinu dana ranije njihovog oca i starijeg brata ubili vlaški boljari (viši sloj aristokratije).

Borba za titulu vojvode

Vlad je nakon smrti svog oca otpočeo jednu od mnogih borbi za titulu vojvode, koju je nosio i njegov otac. Njegovi protivnici bili su boljari, kao i njegov mlađi brat kojeg je podržavao turski sultan. Svoju pobedu i titulu slavio je 1448. godine, ali je svrgnut sa vlasti nakon samo dva meseca. Posle osmogodišnje borbe, Vlad je ponovo postao vojvoda.
U ovom periodu svoje vladavine počinio je zverstva zbog kojih njegovo ime odzvanja kroz istoriju. Njegova sklonost ka nabijanju svojih neprijatelja na kolac donela mu je nadimak Vlad Nabijač (na rumunskom jeziku Vlad Tepeš).

Ovaj tip mučenja primenjivao je kako na neprijateljima sunarodnicima, tako i na strancima. Naime, 1462. godine, kada je ponovo izgubio titulu vojvode, povukao se iz jedne bitke ostavivši za sobom brojne žrtve nabijene na kolac, kao upozorenje vojsci Osmanskog carstva.

Narodni heroj

Vlad je po treći put stekao titulu vojvode 1476. godine, ali je iste godine poginuo u borbi. Nakon smrti postao je narodni heroj zbog suprotstavljanja sili Osmanskog carstva.

Često se pretpostavlja da je piscu Bramu Stokeru Vlad Tepeš poslužio kao inspiracija za poznati roman „Drakula”. Iako se zaista u piščevim beleškama može pronaći ime Vlada Drakule, sličnosti u karakterima grofa Drakule i Vlada Drakule nema mnogo.

Pretraga