Back to homepage

Baccalaureate Diploma Programme – Obrazovni sistem Crnjanski

Adresa: Đorđa Ognjanovića 2, Beograd
Telefon: 011/239-67-43internacionalna skola crnjanski
Website: www.crnjanski.edu.rs
Email: [email protected]

Školske 2006/2007 godine Gimnazija Crnjanski iz Beograda uvela je novi edukativni koncept – program Međunarodne diplome. Uvođenjem ovog koncepta, pkola je postala prva u Srbiji akreditovana da sprovodi ovaj obrazovni program. IB diploma je koncept široko rasprostranjen u celom svetu.

Program podrazumeva dvogodišnje obrazovanje kao pripremu učenika za upis na strane fakultete po međunarodnim standardima.

  • U toku dvogodišnjeg školovanja učenik pohađa nastavu iz 6 predmeta po sopstvenom izboru.
  • Na kraju druge godine polažu se završni ispiti iz svih 6 predmeta koje ocenjuju strani ocenjivači.
  • IB diploma priznata je na najprestižnijim fakultetima širom sveta.

U okviru Diploma programa moguće je izabrati sledeće predmete:

  • Grupa 1: A1 jezike: engleski, srpski, nemački
  • Grupa 2: B jezike: engleski, francuski, nemački
  • Grupa 3: istorija, geografija, ekonomija, biznis i menadžment
  • Grupa 4: biologija, hemija, fizika, ekološki sistemi
  • Grupa 5: matematika, informatika

Napredovanje učenika prati se od strane IB koordinatora, predmetnih nastavnika i školskog psihologa.

Svaki učenik bira svog mentora. Njihova uloga je da posebno prate razvoj i napredak učenika i o tome obaveštavaju roditelje IB koordinatore. Mentor je dužan da pruži i informacije o mogućim problemima sa kojima se učenik može susresti tokom rada u čkoli.

Obrazovni sistem Crnjanski u Beogradu

Obrazovni sistem Crnjanski u Beogradu

Pretraga

_Edukacija_300x250px