Back to homepage

Školarina

Na programe prekvalifikacije, dokvalifikacije se možete upisati tokom cele godine. Redovan učenik koji želi da pređe na vanredno školovanje može to uraditi u toku školske godine uz saglasnost roditelja i odobrenje direktora škole.Uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

DODATNE USLUGE

 • Ekskurzije učenika,
 • Prevoz učenika na relaciji kuća – škola,
 • Seminari i kursevi u organizaciji škole,
 • Rad sa nadarenim učenicima,
 • Jedan obrok (užina sa toplim i hladnim napicima) u školi
 • U saradnji sa partnerima obezbeđujemo polaganje za međunarodne sertifikate za engleski jezik koji su priznati svuda u svetu.
 • U želji da pomognemo usavršavanje engleskog jezika, organizujemo edukativne programe i letnje škole jezika u Velikoj Britaniji. Organizujemo letnje kurseve za mlade (od 12-18 godina) u nekoliko centara u Engleskoj. U svakom od ovih centara polaznici imaju celodnevni nadzor, a svakodnevno se za njih organizuju sportski, kulturni i zabavni programi,
 • ECDL (European Computer Driving Licence)
 • TOEIC (The Test of English for International Communication),
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language),
 • CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults),DELTA,TEFL,TEYL itd. i ostalo u zavisnosti od vaših interesovanja.

Pretraga

_Edukacija_300x250px