Obrazovni profili

Područje rada: Zdravstvo i socijalna zaštita

 • Medicinska sestra – tehničar (4 godine)
 • Medicinska sestra – vaspitač (4 godine)
 • Fizioterapeutski tehničar (4 godine)
 • Farmaceutski tehničar (4 godine)
 • Kozmetički tehničar (4 godine)

Područje rada: Gimnazija

 • Društveno – jezički smer (4 godine)
 • Smer živi jezici (4 godine)

FILOLOŠKA GIMANZIJA - SMER ŽIVI JEZICI

Biti gimnazijalac je oduvek predstavljalo posebnu čast i privilegiju.

Filološka gimnazija je škola za posebno nadarene učenike. U školi se uči osam jezika i to sedam živih (engleski, francuski, ruski, nemački, italijanski, španski i japanski ) i jedan klasični  (latinski).

Naši učenici na najbolji mogući način predstavljaju školu tako što odlaze na studijska putovanja i učestvuju na takmičenjima. Nadamo se da će se među njima naći oni  koji će ostaviti značajan trag u srpskoj nauci, kulturi i umetnosti.

Filološka gimnazija se izdvaja od drugih i po predmetima koji se u njoj izučavaju. Za razliku od drugih srednjoškolaca, naši učenici proučavaju srpski jezik i književnost kao dva odvojena predmeta, što im omogućava da steknu široka znanja i o jeziku i o književnosti.

Uvod u opštu lingvistiku je takođe poseban predmet, a na časovima Osnovi prevođenja, koji se uči u trećem razredu gimnazije, upoznaju se tehnikama pismenog i usmenog prevođenja. Na časovima Retorike učenici Filološke gimnazije imaju priliku da razvijaju veštinu lepog govora i primenjuju znanja iz stilistike.

Profesori posebno podstiču istraživači rad, kreativno pisanje, realizovanje različitih lingvističkih projekata, negovanje poetskog senzibiliteta učenika, samostalno ispoljavanje u oblasti literalnog stvaralaštva. Ne treba zaboraviti ni kvalitetno opšte obrazovanje iz svih oblasti znanja (istorija, geografija, likovna umetnost, muzička kultura itd).

U Filološkoj gimnaziji i odeljenjima za učenike sa posebnim sposobnostima ostvaruju se posebni planovi i programi za učenike sa posebnim sposobnostima u četvorogodišnjem trajanju, kojima se obezbeđuje priprema za nastavak obrazovanja u visokoškolskim ustanovama.

DRUŠTVENO - JEZIČKI SMER

Ko želi da nakon srednje škole, upiše neki od fakulteta sa područja drušvenih nauka,  prava, istorije, sociologije, filološkog fakulteta, ili da studira književnost, žurnalistiku, istoriju umetnosti i sl.  upisivanje društveno-jezičkog smera je pravi izbor.

U gimnaziji su podjednako zastupljeni predmeti društvenih nauka i jezika. Znanja koja se tokom školovanja steknu iz filozofije, psihologije, sociologije, likovne i muzičke umetnosti, stranih jezika od nemerljivog su značaja, ne samo za dalje školovanje, nego i za izgradnju opšte kulture i širinu intelektualnog razmišljanja.

Svoje umetničke i stvaralačke sklonosti učenici društveno-jezičkog smera mogu realizovati kroz brojne sekcije. Gimnazija društveno jezičkog smera pruža predznanje za pripremu različitih prijemnih ispita na fakultetima.

FARMACEUTSKI TEHNIČAR

Dužnosti – stručne kompetencije:

 • Izvođenje i nadzor tehnoloških faza u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji
 • Kontrolisanje proizvodnog procesa i vođenje proizvodno-kontrolne administracije
 • Obezbeđivanje propisanih higijenskih uslova i zaštite na radu
 • Vođenje prometa lekova u veletrgovini
 • Rad u javnoj apoteci

Ciljevi stručnog obrazovanja

Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju farmaceutski tehničar je osposobljavanje lica za izvođenje i nadzor tehnoloških faza u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, kontrolisanje proizvodnog procesa i vođenje proizvodno-kontrolne administracije, obezbeđivanje propisanih higijenskih uslova i zaštite na radu, za vođenje prometa lekova u veletrgovini i rad u javnoj apoteci.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da farmaceutski tehničari budu osposobljeni za:

 • primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
 • primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
 • primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada;
 • upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu;
 • preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
 • prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju.

Osposobljavanje

Nakon završene srednje škole učenici stiču naziv farmaceutski tehničar. Zapošljavaju se u apotekama, biljnim apotekama, u proizvodnji farmaceutskih sirovina i gotovih lekova, u kozmetičkoj industriji i proizvodnji dijetetskih proizvoda. Nakon završene srednje škole učenici mogu upisati farmaceutski fakultet, medicinski fakultet, a mogu upisati i druge srodne fakultete.

MEDICINSKA SESTRA - TEHNIČAR

Dužnosti – stručne kompetencije:

 • Sprovođenje postupka prijema i otpusta bolesnika
 • Obavljanje zdravstvene nege bolesnika
 • Obavljanje medikamentoznog lečenja bolesnika
 • Sprovođenje dijagnostičkih i terapeutskih postupaka
 • Sprovođenje primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite

Ciljevi stručnog obrazovanja

Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju medicinska sestra – tehničar je osposobljavanje lica za sprovođenje postupka prijema i otpusta bolesnika, obavljanje zdravstvene nege bolesnika i medikamentoznog lečenja bolesnika, sprovođenje dijagnostičkih i terapeutskih postupaka i sprovođenje primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.

Neophodnost i stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da medicinska sestra – tehničar bude osposobljena za:

 • primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
 • primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
 • primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada;
 • upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu;
 • preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
 • prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju.

MEDICINSKA SESTRA - VASPITAČ

Medicinska sestra – vaspitač radi u obdaništima sa zdravom decom, uzrasta od jedne do tri godine, na poslovima nege i vaspitanja. Povija, oblači decu i igra se sa njima. Aktivno učestvuje u formiranju higijenskih, kulturnih i radnih navika dece. Medicinska sestra – vaspitač sarađuje sa roditeljima, planira i ostvaruje vaspitni rad u grupi, organizuje slobodne i usmerene aktivnosti dece, priprema prostor i vaspitni materijal za igru.

Radni zahtevi

Radni zadaci uključuju: prijem dece u ustanovu za dečiji boravak (sanitarni pregled), sprovođenje lične higijene dece ranog uzrasta, sprovođenje terapije u ustanovama za dečiji boravak, dezinfekciju i sterilizaciju opreme, igračaka i ostalog materijala, pripremanje dece za preventivne zdravstvene preglede i pomaganje lekaru pri pregledu. Medicinska sestra – vaspitač vodi pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju.

Osposobljavanje

Ovo četvorogodišnje obrazovanje pruža kako stručno tako i dobro opšte obrazovanje. Teorijska nastava i vežbe izvode se u kabinetima. Medicinska sestra – vaspitač uči predškolsku, dečiju i opštu psihologiju. Tokom školovanja učenici stiču zdravstveno i pedagoško obrazovanje za rad na poslovima nege i vaspitanja dece uzrasta od jedne do tri godine.

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

Dužnosti – stručne kompetencije:

 • Sprovođenje fizioterapeutskih procedura
 • Sprovođenje terapeutskih postupaka
 • Sprovođenje balneoklimatoloških procedura i masaža pacijenata

Ciljevi stručnog obrazovanja

Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju fizioterapeutski tehničar je osposobljavanje lica za sprovođenje fizioterapeutskih procedura i terapeutskih postupaka, sprovođenje balneoklimatoloških procedura i masažu pacijenata.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da fizioterapeutski tehničar bude osposobljen za:

 • primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
 • primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
 • primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada;
 • upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu;
 • preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
 • prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju.
 • sprovodi fizioterapeutske procedure
 • sprovodi terapeutske postupke
 • sprovodi balneoklimatološke procedure i masažu pacijenata

KOZMETIČKI TEHNIČAR

Dužnosti – stručne kompetencije:

 • Higijensko-estetska nega, zaštita i rehabilitacija kože i adneksa kože

Ciljevi stručnog obrazovanja

Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju kozmetički tehničar je osposobljavanje lica za higijensko-estetsku negu, zaštitu i rehabilitaciju kože i adneksa kože.

 • učestvuje u utvrđivanju kozmetičke dijagnoze i statusa kože;
 • izvodi sprovođenje metoda asepse i antisepse;
 • izvodi kozmetodijagnostiku i kozmetoterapijske procedure na regiji lica i tela;
 • izvodi aparaturne kozmetoterapijske procedure kod različitih tipova, stanja i problema na koži;

Kozmetički tehničar izvodi masažu lica kod određenih kozmetsko-medicinskih problema, kao i kod zdrave kože;

 • primeni odgovarajući izbor preparata za preparativnu kozmetiku i produženu kozmetoterapiju;
 • izvodi standardne manikir i pedikir procedure;
 • prati naučno-stručnu literaturu iz savremene prakse;
 • Kozmetički tehničar organizuje rad u kozmetičkim ustanovama – prijem klijenta, vođenje dokumentacije
 • ispolji ljubaznost u komunikaciji sa saradnicima i klijentima.

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga