Back to homepage

Elektrotehničar telekomunikacija

Obrazovni profil Elektrotehničar telekomunikacija nastao je iz sve veće potrebe za kvalifikovanim kadrom u oblasti telekomunikacija i potrebe da obrazujemo stručnjake koji će moći da idu u korak sa ubrzanim razvojem tehnologije i novih vidova komunikacije.

Edukujući se u širokoj oblasti internet, mobilnih, računarskih, optičkih i satelitskih komunikacija, učenici stiču praktično primenjiva znanja i veštine i osposobljavaju se za obavljenje traženih poslova.

Po završetku školovanja na ovom smeru, učenici su pripremljeni da obavljaju poslove:

  • Održavanja telefonskih sistema i kablovskih mreža
  • Instaliranja i održavanja opreme u računarskim mrežama
  • Instaliranja i održavanja telekomunikacione opreme
  • Testiranja uređaja i opreme
  • Otklanjananje kvarova i smetnji u okviru telekomunikacionih mreža

Pored stručnih znanja, želimo kod naših učenika da probudimo i svest da:

  • savesno, odgovorno i uredno obavljaju poverene poslove
  • pozitivno se odnose prema primeni sigurnosnih i zdravstvenih mera u radu
  • efikasno organizuju vreme
  • ispoljavaju pozitivan odnos prema značaju funkcionalne i tehničke ispravnosti informacionih sistema
  • ispoljavaju pozitivan odnos prema profesionalno-etičkim normama i vrednostima

Pogledajte plan i program za smer Elektrotehničar telekomunikacija.

Pretraga