Back to homepage

Obrazovni profili

U području rada Zdravstvo i socijalna zaštita za obrazovne profile u četvorogodišnjem trajanju:

  • zubni tehničar
  • fizioterapeutski tehničar
  • medicinska sestra-tehničar
  • farmaceutski tehniča
  • kozmetički tehničar

Zubni tehničar

Redovno školovanje traje četiri godine. Nastava se obavlja u učionicama i kabinetima škole, nastavnim bazama van škole – zubne laboratorije.

U okviru školovanja, učenici ovog profila stiču neophodna teorijska znanja i stručnu osposobljenost za nadogradnju zuba I mostova i izradu: stomato-protetskih nadoknada, zubnih krunica, delimičnih i potpunih zubnih proteza.

Nakon završenog školovanja zubni tehničar može da radi u stomatoprotetskim ustanovama i zubnim laboratorijama.

Fizioterapeutski tehničar

Redovno školovanje traje četiri godine. Nastava se obavlja u učionicama i kabinetima škole, nastavnim bazama van škole – zdravstvenim centrima, bolnicama, rehabilitacionim centrima.

U okviru školovanja učenici stiču neophodna znanja i stručnu osposobljenost za primenu različitih terapijskih procedura (foto, mehano, elektro, sono, termo i hidro procedure) i za obučavanje pacijenata pri korišćenju različitih ortopedskih pomagala.

Nakon završenog školovanja učenici su osposobljeni za rad u domovima zdravlja, zdravstveno – rehabilitacionim centrima, fitnes, spa i sportskim centrima

Medicinska sestra-tehničar

Redovno školovanje traje četiri godine. Nastava se obavlja u učionicama i kabinetima škole, kao i nastavnim bazama van škole – zdravstvenim centrima, bolnicama, institutima.

U okviru školovanja, učenici ovog profila stiču neophodna teorijska znanja i stručnu osposobljenost za rad medicinskih sestara tehničara u bolničkim i kućnim uslovima (nega i nadzor, kontrola uzimanja lekova, davanje injekcija, saradnja pri zahvatima i pregledima, aktivno učešće u primarnoj zdravstvenoj zaštiti).

Nakon završenog školovanja medicinske sestre tehničari su stručno osposobljeni za samostalno obavljanje radnih zadataka u svim ustanovama za zdravstvenu zaštitu stanovništva stacionarnog i ambulantnog tipa (bolnice, instituti, klinike, domovi zdravlja).

Farmaceutski tehničar

Redovno školovanje traje četiri godine. Nastava se obavlja u učionicama i kabinetima škole kao i nastavnim bazama van škole – apotekarskim ustanovama.

U toku školovanja, učenici ovog profila stiču neophodna teorijska znanja i stručnu osposobljenost za izradu farmaceutskih, lekovitih i kozmetičkih preparata kao i za prijem i smeštaj robe u apotekama i industrijskim pogonima.

Nakon završenog školovanja farmaceutski tehničar može da radi u apotekarskim ustanovama, u fabrikama za proizvodnju farmaceutskih preparata i u kompanijama za distribuciju farmaceutskih proizvoda.

Kozmetički tehničar

Redovno školovanje traje četiri godine. Nastava se obavlja u učionicama i kabinetima škole kao i nastavnim bazama van škole – kozmeto-estetskim centrima i kozmetičkim salonima.

U okviru školovanja učenici ovog profila stiču neophodna teorijska znanja i stručnu osposobljenost za obavljanje kozmeto-profilaktičnih i kozmetoterapijskih procedura čiji je cilj nega i zaštita kože i otklanjanje estetskih nedostataka na koži.

Nakon završenog školovanja učenici su osposobljeni za rad u centrima i salonima za sprovođenje profesionalnih kozmetičkih tretmana.