Back to homepage

Srednja medicinska škola “Sveti Arhangel” – Novi Sad

Adresa: Trg Marije Trandafil 14, Novi Sadsrednja-skola-sveti-arhangel-logo
Telefon: 021/300-81-21, 069/308-06-23
Website: www.srednjaskola-svarhangel.edu.rs
Email: [email protected]

O NAMA

Škola je akreditovana rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine – nacionalne zajednice broj 128-022-379/2016-01 od 27. decembra 2016, što za posledicu ima potpuno izjednačenje diplome naše Škole, sa diplomama ostalih škola bez obzira na to da li se radi o privatnim ili državnim školama.

Rad Škole u potpunosti je usklađenom sa pozitivno – pravnim propisima Republike Srbije. Ono što čini našu Školu prepoznatljivom u obrazovnom sistemu Republike Srbije, je kvalitet obrazovanja koji proističe iz kvaliteta nastavnih sredstava, praktičnih znanja do kojih se dolazi saradnjom sa našim partnerima i kvaliteta našeg nastavnog osoblja, kao i niski troškovi školovanja u odnosu na ostale škole iz našeg obrazovnog sistema.

Kvalitet obrazovanja koje se stiče u našoj Školi, našim polaznicima garantuje poptupnu osbosobljenost za rad u struci koju su stekli nakon završetka odgovarajućeg obrazovnog profila, kao i lako upisivanje željenog fakulteta i kvalitetno studiranje.

UPIS

Ako živite u Novom Sadu, a završavate osnovnu školu, sigurno vas muči pitanje kako ćete uraditi prijemni ispit, te da li ćete uopšte biti u mogućnosti da upišete baš onu srednju školu koju želite.

Verovatno vam do sada nije palo na um da postoji mogućnost da se školujete upravo za onaj obrazovni profil za koji ste zainteresovani, a da uopšte nemate obavezu da polažete prijemni. Uz to smo sasvim sigurni i da će vaši roditelji biti oduševljeni činjenicom da srednja škola „Sveti Arhangel“ posebnu pažnju obraća na aktuelan ekonomski momenat koji je prisutan u našoj zemlji, te da sa posebnom pažnjom kreira cenovnik.

Dakle, em ćete vi biti u mogućnosti da budete pošteđeni stresa koji polaganje prijemnog ispita svakako nosi sa sobom, em ćete moći da izaberete upravo onaj obrazovni profil koji vas najviše interesuje, em će vaši roditelji sigurno biti u mogućnosti i da vaše školovanje plate, jer naša institucija nastoji da cene maksimalno prilagodi ekonomskom stanju svakog građanina Republike Srbije koji ima čak i prosečna mesečna primanja.

Za školsku 2017/2018 godinu imamo otvorena odeljenja za 6 smerova, tako da đaci kod nas mogu da se odluče za redovno školovanje u medicinskoj i ekonomskoj struci, ali isto tako svima koji su zainteresovani pružamo mogućnost da pristupe konsultacijama sa profesorima iz cele zemlje i to za bilo koji drugi obrazovni profil, budući da srednja škola „Sveti Arhangel“ ostvaruje saradnju sa gotovo svim srednjoškolskim obrazovnim institucijama u Srbiji.

OBRAZOVNI PROFILI

Područje rada: Ekonomija, pravo i administracija

Upis za narednu školsku godinu, srednja škola „Sveti Arhangel“ organizuje sve do 31. avgusta tekuće, a od svih koji su zainteresovani za redovno školovanje, te ispunjavaju jasno definisane zakonske uslove se na prvom mestu očekuje da izvrše prijavu za upis.

Osim što imaju mogućnost da dođu u prostorije ove institucije u Novom Sadu, zainteresovani kandidati, to jest njihovi roditelji ili staratelji isto tako mogu da se prijave i putem telefona škole, odnosno da kontakt ostvare preko mejl adrese ili zvaničnog sajta institucije, a popunjavanjem kontakt forme.

Dokumenta za upis

neophodno da bude dostavljena zahtevana dokumentacija, a koja uključuje izvod iz matične knjige rođenih, to jest krštenicu, te svedočanstvo završene osnovne škole, stim da svi prijavljeni imaju mogućnost da dostave ili originale ili overene fotokopije navedenih dokumenata. Od njih se tada zahteva i da prilože lekarsko uverenje, koje je odredbama zvaničnog zakona predviđeno za upis u srednju školu.

Obavezno je da roditelji, to jest staratelji učenika potpišu ugovor o školovanju sa našom institucijom, te da njegove odredbe maksimalno poštuju. Pod tim se na prvom mestu misli na poštovanje obaveza učenika u smislu adekvatnog ponašanja, ali i na obaveze roditelja vezano za pravdanje izostanaka i poštovanje odredbi ugovora koje se primarno odnose na plaćanje.

VANREDNO ŠKOLOVANJE

Vanredno školovanje je namenjeno svim kandidatima koji nisu upisani u neku drugu srednju školu, a imaju minimalno 17 godina. Isto tako, ovaj vid obrazovanja može da pohađa svako ko ispunjava navedeni zahtev, bez obzira da li je pre toga završio neku srednju školu ili ne, odnosno nevezano za to da li je imao prilike da prethodno završi barem neki razred konkretne srednje škole, budući da je osnovni zahtev koji se pred sve zainteresovane stavlja vezan za minimum završenu osnovnu školu.

Obrazovni profili

Osim što kandidati mogu da se školuju u oblasti medicine i ekonomije, te da se prekvalifikuju, odnosno dokvalifikuju za zanimanje medicinska sestra – vaspitač, farmaceutski tehničar ili ekonomski tehničar, odnosno za zanimanje pedijatrijska sestra – tehničar, laboratorijski tehničar ili medcinska sestra – tehničar, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu im nudi mogućnost da odaberu i neko zanimanje u oblasti administracije, elektrotehnike, turizma ili saobraćaja, građevinarstva ili drugih oblasti, budući da vršimo dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za gotovo sve obrazovne profile koji postoje.

Zahvaljujući saradnji koju ostvarujemo sa velikim brojem srednjih škola u zemlji, svima koji su zainteresovani pružamo mogućnost i da prisustvuju stručnim konsultacijama za različite obrazovne profile.

Dokumenta za upis

Prilikom upisa kandidati su obavezni da prilože i fotokopiju ličnog dokumenta sa fotografijom (lična karta, vozačka dozvola ili pasoš), kao i originalan dokument na uvid. Važno je i da svaki kandidat koji poseduje čipovan lični dokument ima dužnost da se u potpunosti pridržava pravila koje je vezano za njegovo korišćenje, a što znači da mora da ga očitanog ima u tom trenutku.

Zatim srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad organizuje Komisiju nastavničkog veća, koja ima dužnost da uporedi nastavni plan za konkretni obrazovni profil sa predmetima koje je taj kandidat položio za vreme prethodnog školovanja, a kada nastoji da utvrdi da li postoje oni koje nije položio, a koji postoje u zvaničnom nastavnom programu za konkretan obrazovni profil. Tom prilikom se i donosi odluka koji se predmeti tom kandidatu priznaju, a koji ne, odnosno koje od njih će morati da polaže ukoliko želi da se prekvalifikuje ili dokvalifikuje. A nakon toga će direktor ove institucije da donese zvaničnu odluku, kao i rešenje o ispitima koje taj kandidat mora da polaže i koje će mu biti isporučeno u jasno definisanom roku.

Sa druge strane su oni kandidati koji svakako imaju više od 17 godina, a koji su završili samo osmogodišnju školu. Od njih se zahteva da prilikom upisa dostave svu već pomenutu dokumentaciju, stim da umesto diplome srednje škole, oni imaju obavezu da dostave svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, odnosno original ili overenu kopiju tog dokumenta.

Kada je u pitanju vanredno školovanje za ove kandidate, oni imaju obavezu da polažu sve predmete koji su navedeni nastavnim programom za konkretni obrazovni profil za koji žele da se kvalifikuju.

CENOVNIK

Cenovnik – redovno školovanje:

  • Cena po godini je 800 €.
  • Knjige za prvu godinu su uključene u cenu
  • Uniforma je ukljucena u cenu

Pretraga